2019 — საინტერესო სტატიები კანაფის მოყვანაზე

ბოლო კვლევებიდან გამომდინარე, გაირკვა, რომ კანაფის ბოლი შეიცავს პესტიციდებს. კანაფის მოწევისას ადამიანი უამრავ უსიამოვნო და არასასარგებლო ნაერთს შთანთქავს. ერთ – ერთ ჟურნალში გამოაქვეყნეს შედეგები, საიდანაც გაირკვა, რომ პესტიციდების 70 პროცენტზე მეტი, რომლებიც კანაფის კონუსებში არიან, სხეულში კვამლის საშუალებით ხვდებიან.

კანაფის ხარისხის ექსპერიმენტები კალიფორნიაშიკანაფის ხარისხის ექსპერიმენტები კალიფორნიაში

ერთი ადამიანი, რომელიც კანაფის ქარხანას ფლობს, შთაგონებულია სიგარეტის კვლევებით. რომლის დროსაც დადგინდა, რომ ქიმიური ელემენტები, რომლებითაც ამუშავებენ თამბაქოს მოყვანის დროს, კვამლში მოხვდებიან.

მეცნიერი თვლის, რომ როდესაც კანაფი იქნება კანონიერი, მაშინ კომერციული დილერები მიიღებენ ბევრ სარგებელს. არასწორი რეგულირების სისტემა გამოიწვევს დაბალი ხარისხის პროდუქციის ხარისხის შემცირებას და კონტროლს. უნდა აღინიშნოს,კანაფი ლეგალურია კალიფორნიის გარეთ და მოშენების დროს პესტიციდების გამოყენება არ შეიძლება.

და მაინც, ფედერალურმა ხელისუფლებამ არ გამოყო სპეციალური ზედამხედველობა, რომელიც განახორციელებს კონტროლს. გარდა ამისა, მევენახეებს შეუძლიათ ფლობდნენ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას, მაგრამ ამავე დროს გადაამუშაონ პროდუქტი ძლიერი პესტიციდებით.

რაიმე კონკრეტული მეთოდი ჯერ არ იქნა მიღწეული, რომლის საშუალებითაც შეიძლება გამოვთვალოთ არის თუ არა შხამი კანაფის გირჩებზე. ექსპერიმენტის დროს, ნიმუშების 10 პროცენტმა აჩვენა, რომ არსებობს პესტიციდები, ხოლო ერთი ექსპერიმენტის შედეგების თანახმად, 35 პროცენტი აჩვენებს ამას. ყველა ნიმუში, რომელიც იქნა ნაყიდი, არის იურიდიული მომწოდებლებისგან.

ამ შედეგებიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ კალიფორნიამ უნდა გადადგას ნაბიჯები კულტივირების დროს ქიმიკატების მიერ სარეველების გადამუშავების რეგულირებისთვის, განსაკუთრებით სამედიცინო კანაფის მიმართ.

რა საფრთხეს ქმნის პესტიციდების ინჰალაცია

არაერთხელ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ პესტიციდები გავლენას ახდენენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე. გამოდის, რომ პესტიციდები წარმოშობენ:

 • კიბოს დაავადებებს
 • ქრონიკული დაავადებებს
 • უშვილობას

ამერიკაში, ყოველწლიურად იზრდება ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც მოწამლული არიან პესტიციდებით, საშუალოდ 67 ათასი ასეთი შემთხვევაა.

მათი ინჰალაცია უფრო საშიშია ვიდრე საკვებთან ერთად გამოყენება. ინჰალაციის დროს ქიმიკატები ხვდებიან სისხლში.

კანაფის ლეგალიზაცია ხელს შეუწყობს პესტიციდების დესტრუქციული ეფექტის თავიდან აცილებას. გარდა ამისა, ხელისუფლებას შეეძლება გააკონტროლოს ქიმიკატების მოხმარება კულტივირების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ კანაფის დარგვა და მოვლა არ არის რეგულირებული, ჯანმრთელობისთვის საფრთხე კვლავ არსებობს.

თუ ადამიანი ნიადაგს ჰიდროპონიკით შეცვლის, გაუარესდება თუ არა პროდუქტის გემო? ადამიანები ხშირად ამტკიცებენ, რომ კანაფს, ისევე როგორც ნებისმიერ მოსავალს, რომელიც გაიზრდება ჰიდროპონიკაში ქიმიური სასუქების გამოყენებით, ექნებათ ქიმიკატების გემო. ეს ყველაფერი სიმართლეს არ შეესაბამება და ეს დადასტურებულია მრავალი გამოკვლევით, სადაც ჰიდროპონიკაზე კულტივირებული კულტურები გემოთი არ განსხვავდება ნიადაგში მზარდი კულტურებისგან.

კანაფის ზრდა ჰიდროპონიკაში

კულტურები, რომლებიც ჰიდროპონიკაზე იზრდება, იმავე ელემენტებს მოიხმარენ, როგორც ყველა სხვა დანარჩენ ვითარებაში. ნივთიერებების წყარო არც კი არის მნიშვნელოვანი, ორგანულია თუ არაორგანული.

თესლის გადარგვის შემდეგ, კულტურა მომწიფდა და მოსავალიც უკვე აღებულია, ამ დროს შეიძლება მოგვივიდეს იდეა, სამარადისოდ შევინარჩუნოთ კანაფის კულტურა, რომლისგანაც დაგვავიწყდა კლონების მოჭრა.

კანაფის კულტურის განვითარების დასაწყისი

აუცილებელია ძირითადი ღეროს წაჭრა იმ წერტილამდე, რომლის ქვეშაც რჩება რამდენიმე კვირტი ან კონუსი. მოათავსეთ კულტურა განათების ქვეშ და მიაწოდეთ სასუქი ვეგეტაციამდე.

კანაფის კულტურის განვითარების დასაწყისი

ორი კვირის განმავლობაში, კანაფი იწყებს განვითარებას და ზრდას. აღარ არის საჭირო კულტურის ხშირი რწყვა მოჭრის შემდეგ. კულტურის ნაწილების მოწყვეტილი ნაშთები დაიწყებენ საკვების მიღებას უზარმაზარი, ხელუხლებელი ფესვთა სისტემისგან, რამაც შეიძლება კულტურას უამრავი წყალი მისცეს, რაც საბოლოოდ სტრესს გამოიწვევს.

აზოტის შემცველი სასუქების გამოყენება, როგორიცაა ქათმის სკლინტი, დააჩქარებს ფუძეთა ზრდას. ამავდროულად, ელემენტების თვალყურის დევნებაში დაგვეხმარება ძლიერი ნათება.

გროვერისთვის მზადების ნებისმიერი ეტაპისმთავარი სიგნალიზატორი არის მცენარის ნორმალური მდგომარეობა და ფოთლებისფერი. ცხადია, რომ მხოლოდ აბსოლუტურად მწვანე ფორმირებაეთანხმებასრულიად ფოტოსინთეზის პროცესს. ფოთლების ვიზუალური დაზიანება მიგვიყვანს სინათლის ენერგიის ქიმიურთანტრანსფორმირებამდე, მცენარეების კვების ხარისხისგაუარესებამდე, შედეგად კი კულტურისხარისხიანი დროულ ზრდასადა საერთო განვითარებას დაემუქრება საფრთხე.

რას აღნიშნავს ფოთლების სიყვითლე

ეს ეფექტი ყოველთვის არ მიგვანიშნებს კანაბისის კულტივაციის პრობლემების წარმოქმნაზე, ყვითელი შეფერილობა შეიძლება აღნიშნავდეს, მაგალითად, მცენარის ძალიან ხანგრძლივ განვითარებას. ვიზუალურად დაავადებული ბუჩქი აღმოჩნდება სრულიად ჯანმრთელი. სიმწფის მიყვანამდე დახმარება ადვილია - უბრალოდ მოაცალეთ ყვითელი ფოთლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში , ფოთლები შთანთქავენ მეტ ენერგიას, ვიდრე შეუძლიათ გამოიმუშაონ.ასე ვთქვათ, კულტურის სასარგებლო მოქმედების კოეფიციენტი დაბლა იწევს.

კანაფის სიყვითლე - მიზეზები და პრევენციის მეთოდები

სიყვითლე ადრეულ სტადიაზე

როდესაც საქმე ეხება ზრდის ადრეულ პეროდში ფოთლების სიყვითლეს, გროვერი აუცილებლად უნდა გაერკვეს პრობლემაში. წარმატებული გროვის შaნსი ამ შემთხვევაში იკლებს ყოველდღიურად.

ყლორტის ამ დაავადებას ხშირად იწვევს:

 • ობის წარმოქმნა
 • გადაჭარბებული საკვები
 • გადაჭარბებული მორწყვა

თუნდც არ გქონდეთ გამოცდილება, სრულიად შესაძლებელია კორექტული დიაგნოზისგამოვლენა თითოეული ბუჩქის შესწავლის შემდეგ, გამადიდებელი შუშის გამოყენებით. თუ მთლიან მცენარეებზეა მოდებული, მაშინ საქმე გვაქვს სისტემურ დაავადებასთან.კრონის ქვედა ნაწილში მრავლდებიან მავნე მწერები. თავთავები კი ავადდება ობით, ან იწყებს ლპობას.არსებობენფესვთა სისტემის მავნებლებიც, რომელთაც პირველ რიგში მიეკუთვნებიან ფაროსანები. ყველა ზემოთამოთვლილი უარყოფითი მოვლენას მივყავართ იქამდე, რომ შეუძლებელი გახდება მცენარისგან მივიღოთ სასარგებლო ნივთიერება საჭირო რაოდენობით.

გროვინგის შეცდომები

ბანალურად ჟღერს, მაგრამ კანაფის კულტივაციისთვის არასწორი პირობების შექმნასაც მივყავართ ფოთოლთა სიყვითლემზე. ყველაზე ხშირ შემთხვევებს მიეკუთვნება მაღალი ტემპერატურა და ჭარბი ტენიანობა. დარწმუნებული იყავით, რომ სულ რაღაც ორი დღე-ღამე 30 ცელსიუს გრადუსსზე მაღალ ტემპერატურა სწრაფად შეცვლისთქვენი კულტურის ფერთა პალიტრას. ანალოგიურად მოხდება, თუ ტენიანობის დონე გადასცდება აღნიშნულის 60%-ს. აუცილებელია თავისდროზე რეაგირება, ტემპერატურის დაწევა 25 გრადუსზე და ძალიან ინტესიური განათებისგან მოშორება. არანაირი აივანი და თარო, სადაც პირდაპირ ხვდება მზის სხივები.

არ არის გამორიცხული ფოთლების განლაგება განათებასთან ახლოს, რომელიც ასხივებს მეტ სინათლეს, ვიდრე საჭიროა, ან ზედმეტად ახურებს ჰაერს. უბრალოდ გადავდგავთ მცენარეს მოშორებით და დავაკვირდებით შორიდან.

თუ ფოთლის პლასტინკის ქვედა ნაწილი გამოიყურება უსიცოცხლოდ, საკმარისია დავარეგულიროთ მორწყვა, გავზარდოთ სიხშირე და ერთ ჯერზე მიცემული წყლის ოდენობა. სულ მალე ყლორტები გამოცოცხლდებიან, რაც გაახარებს თქვენს თვალს.

როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, საკვები ელემენტებისარასაკმარისმა რაოდენობამ ან ზედმეტმა მიწოდებამ , შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის ვიზუალური შეცვლა, ფოთლებმა შესაძლოა მიიღონ უკვე ზემოთაღნიშნული არაერთგვაროვანი ფერი. ამასთან, სწორედ გადაჭარბებული კვების გამო აწყდებიან გროვერები უფრო ხშირად სწორედ ასეთ სიტუაციას, ვიდრე გრუნტში სასუქის უკმარისობისას. სიფხიზლე და სიტუაციის ანალიზის ცოდნა - არის წარმატებული გროვნიგის გარანტი.

კულტივაციის იდეალურ პირობებში, კანაბისის კაკლების სიცოცხლისუნარიანობა ახლოსაა ასპროცენტიანობასთან. თუმცა არის სიტუაციები, როდესაცასე არ ხდება.მოცემულ მასალაშიჩვენ განვიხილავთ მსგავსი სიტუაციების გაჩენის მიზეზებს, მათი გადაწყვეტის საშუალებებს და მსგავს აქტუალურ კითხვებს.

პირველადი მიზეზები

პირველადი მიზეზები

როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, არის რამოდენიმე ფაქტორი, გროვერისგან დამოუკიდებლად. ასეთებს განეკუთვნებიან:

 • სათესლე მატერიალის ინფექციურიდაავადებები (კაკლები აღმოჩნდნენ დაავადებულები ჯერ კიდე ყიდვამდე და უკვე სიცოცხლისუუნარონი);
 • ცუდი , ან უცნობი გენეტიკა ( არასტაბილური შტამი ).

ორივე ჩამოთვლილი პუნქტი ეკუთვნისსაეჭვო ხარისხის კაკლების გამყიდველ მაღაზიებს. ამის შემოწმება ძალიან ადვილია, შეადარეთ სათესლე მატერიალის საშუალო ფასი, ასევე რეალიზატორის თანამშომლობა პლანეტის მსხვილ სიდბანკებთან.

გროვერის შეცდომები

ახლა გადავიდეთ ანგარიშგასაწევ ნაწილზე, რომელსა ხშირად აიგნორებენ გროვერები:

 • აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება ბრიდერების რეკომენდაციებს. შესაძლოა, ჯიში მიეკუთვნება კულტივაციას კონკრეტულ პირობებში, რომლის არგათვალისწინებამაც შესაძლოა მიგიყვანოთ კაკლის სიცოცხლისუნარიანობის დაკარგვამდე.
 • კონკრეტულმა გარემოებებმა შესაძლოა მოახდინოს გაღივების პროცესის გახანგრძლივება, ამიტომ არ იჩქაროთ მოაწყოთ განგაში, მითითებული ვადებიდან კიდევ ერთი კვირის მანძილზე.
 • აირჩიეთ მხოლოდ ხარისხიანი სუბსტარტი, საკმარისად ფხვიერი დრენაჟისთვის, მჟავიანობის საკმარისი სტაბილური დონის მაჩვენებლით.
 • აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება სათესლე მატერიალის შენახვის პირობებს, შეფუთვა გახსნენით მხოლოდ დათესვის წინ.
 • გახსნილი შეფუთვის შენახვა საჭიროა მშრალ, გრილ , სინათლისაგან დაცულ ადგილას.

პირველი ეტაპის სირთულეები

პირველი ეტაპის სირთულეები

მოერიდეთ თესლის ძალიან ღრმად ჩათესვას. ოპტიმალური სიღრმე შეადგენს 7-10 მილიმეტრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თესლს უბრალოდ არ ეყოფა რესურსი, იმისათვის რომ გაარღვიოს გრუნტის სისქე.

ძალიან მნიშვნელოვანია ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა, დაუშვებელია ნიადაგის გადაციება. ღამის პერიოდიც კი ტემპერატურა არ შეიძლება ჩამოვიდეს +8 გრადუს ცელსიუსზე ქვევით. რათქმაუნდა, არსებობს კანაფის ჯიშები, რომელბიც კომფორტულად ვითარდებიან უფრო დაბალ ტემპეატურაზეც.თუმცა მითითებული ორიენტირი შესანიშნავი სიცოცხლისუნარიანობის გარანტია გროვერისთვის.

მაღალი ტენიანობა - კიდევ ერთი საფრთხე, რომელიც ემუქრება კაკლის სიცოცხლისუნარიანობას. ზედმეტ მორწყვას მივყავართ სოკოვანი დაავადებების,ობის წარმოქმნასთან და ლპობასთან. გამოიყენეთ მარტივი შესაშხურებლები (პიპეტკა, ან ხელის პულივიზატორი). საშუალო პირობებში, დღე-ღამეში ორჯერ მორწყვაითვლება ნორმად. წყლის გამოყენება საჭიროა მხოლოდ სუბსტარტის გამოშრობის შემდეგ.

შამანიზმი და მთვარის კალენდარი

მოცემული ინფორმაცია არ არის მეცნიერების მიერ დადასტურებული, მაგრამ იმსახურებსდეტალურ შესწავლას. თესვის ოპტიმალურ დროდ ითვლებაახალი მთვარის პირველი მეოთხედი. თეორიის თანახმად, ეს ინტერვალი ხასიათდება მთვარისძლიერი გრავიტაციული ზემოქმედებით,ხელს წყოს ტენიანობის ნორმალურ შეწოვას, სიმსუბუქეს.

და ბოლოს, გირჩევთ ყურადღებით მოეკიდოთ კაკლების ვადიანობას, მოერიდოთ ზედმეტ ტენიანობას,მაღალ ტემპერატურას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დასაშვები დროებითი შენახვის ინტერვალი საგრძნობლად შემცირდება.

ღირსეული მაგალითი

კულტივაციისათვის მოთხოვნების დაცვა, ხარისხიანი „კაკლების“ არჩევა,გაძლევთ საშუალოდ თესლის99 % აღმოცენების გარანტიას. ამის ნათელი მაგალითია ფემინიზირებული ჰიბრიდიLOWRYDER2 სიდბანკ GanjaSeeds-სგან,. შტამის „გოგონები“ ავტომატურად ყვავილდებიან,დომინანტი ინდიკის ხარჯზე, დაიძლევა სწრაფი მოსავლის საშუალებას.სელექციონერები ეცადნენდაეკმაყოფილებინათ გროვერის მოთხოვნები.კანაფის კაკლების Auto Lowryder2 ყიდვა ძალიან მარტივია ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში.

მარიხუანა ყველაზე გავრცელებული და სასურველი ანტიდეპრესანტია ალკოჰოლის შემდეგ.ამჟამად დაახლოებით 162 მილიონი დედამიწელი მოიხმარს მარიხუანას წელიწადში ერთხელ მაინც.

მარიხუანა ლეგალიზებული იქნა ( ნაწილობრივ ან მთლიანად ) ნიდერლანდების, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ბელგიის, შვეიცარიის, ავსტრალიის, კანადას ხელისუფლების მიერ. გარდა ამისა, მარიხუანა ლეგალურია კოლუმბიის ოლქში და აშშ-ს 16 შტატში.

საინტერესო ფაქტები მარიხუანას შესხებ

დიდ ბრიტანეთში, კანაფის ფლობა და მოხმარება ოფიციალურად აკრძალულია, მაგრამ თუ პირმა მცირე რაოდენობით მარიხუანა შეიძინა საკუთარი მოხმარებისთვის, ის მხოლოდ ნივთიერების კონფისკაციით „დაისჯება“ - პატიმრობა კი არ ემუქრება.

უცნაურია, ჩრდილოეთ კორეაში, რომელიც ცნობილია თავისი აბსურდულად სასტიკი კანონებით, მარიხუანის მოყვანა და მოწევა ნებადართულია ხელისუფლების მიერ.

ნიდერლანდებში მარიხუანის მოწევა აბსოლუტურად ლეგალურია. ამასთან, უცნაურია, რომ ჰოლანდიელების მიერ მარიხუანის მოხმარების მაჩვენებელი პროცენტულად ერთ – ერთი ყველაზე დაბალია ევროპაში, ისევე როგორც დოზის გადაჭარბება .

ამერიკელი სკოლის მოსწავლეების დაახლოებით 40%-მა ცხოვრებაში ერთხელ მაინც სცადა მარიხუანის მოწევა. ახლა აშშ – ში ყოველი მეხუთე სტუდენტი ამას რეგულარულად აკეთებს.

მარიხუანა სლანგური სახელების ჩემპიონია, რომელიც ორასზე მეტს ითვლის. მათგან ყველაზე პოპულარულია კრეპი, სარეველა, განჯა, კანაფი და ჰაში.

თვითონ სიტყვა "მარიხუანა" ასევე ჟარგონულია. იგი მექსიკელი ჯარისკაცების ჟარგონიდან გამოვლინდა დაორი სახელიდან იღებს საწყისს: მარია და ხუანი. ამ სახელებს XIX საუკუნის 80-იან წლებში, მექსიკელმა მეომრებმა „მეძავეები ბორდელიდან“ უწოდეს, სადაც შესაძლებელი გახდა არა მხოლოდ სექსუალური სიამოვნების „ყიდვა“ , არამედ კანაფისაც.

მსოფლიოში მარიხუანას 80% -ზე მეტი იზრდება ხელოვნური შუქის ქვეშ. ამიტომ, ნარკომანიის პოლიცია ცდილობს ყურადღება მიაქციოს სახლებს, რომლებშიც ელექტროენერგიის მოხმარება მასშტაბური ხდება.

1850 - 1942 წლებში მარიხუანა გაიყიდა აშშ-ს აფთიაქებში, როგორც ანტიმეტიკული, ანტიირევული და ანალგეტიკური საშუალება, და ეს გასაკვირი არ არის: დაახლოებით ამავე დროს, ამერიკელი ფარმაცევტები ვაჭრობდნენ ისეთივე „მედიკამენტებით“, როგორიცაა ოპიუმი, კოკაინი და ჰეროინი.

ინდუსურ მითოლოგიაში, ღმერთი შივა ითვლება მარიხუანის მოწევის დიდ მოყვარულად. მაშასადამე, „სადჰუ“ - ინდუიზმის წმინდა ასკეტები - სისტემატიურად აპრაქტიკებენ ამ „საქმიანობას“ რათა შეიცნონ შივას ღვთიური არსება.

მსოფლიოში მარიხუანის დოზის გადაჭარბების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. გასაკვირი არ არის , რადგან : ლეტალური დოზა უნდა იყოს 40,000-ჯერ უფრო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი დოზა. და მაშინაც კი, თუ ვინმე ძალიან ჯიუტი მიზნად დაისახავს, რომ მოკვდეს ზუსტად კანაბინოიდებით მოწამვლისგან (ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, რომლებსაც შეიცავს მარიხუანა), მას ეს არ გამოუვა. დაახლოებით რვაასი ცდის შემდეგ ის მოკვდება მხოლოდ და მხოლოდ ნახშიროჟანგისგან. J

მარიხუანას მრავალ მოყვარულს გროვინგის აღჭურვილობის ღირებულება მიუწვდომლად მიაჩნია, რის გამოც სასურველი გროვის გადადება უწევთ სამომავლოდ, ფულის შეგროვებამდე, ან სულაც უარს ამბობენ ამ წამოწყებაზე.

კანაფის მოყვანა მცირე დანახარჯით: სახლის პირობებში გროუბოქსის გარეშე

ნუ იჩქარებთ ჯვრის დასმას. სურვილის შემთხვევაში მცენარე აივანზეც შეიძლება მოიყვანოთ. საკმარისია ჩავდოთ საქმეში განსაზღვრული თანხა და შევქმნათ საკუთარი გროუბოქსი, ასე ვთქვათ handmade. მოცემულ სტატიაში დეტალურად განვიხილავთ ამისათვის საჭირო ყველა კომპონენტს.

ფანქრების ყუთში..

გროუბოქსი - ფქტიურად არის ყუთი, რომლის დახმარებითაც მარტივია საჭირო კლიმატის, ტენიანობის და ტემპერატურის უზრუნველყოფა. მცირე, განსაზღვრულ გარემოში ამ ყოველივეს რეალიზება მარტივია. საკმაოდ ძვირი მზა კონსტრუქციების ალტერნატივად შეიძლება შემდეგი ვარიანტების გამოყენება:

 • საკუთარი ხელით დამზადებული ტენტი (კონსტრუქცია პენოფოლში გახვეული ფიცრებისგან);
 • კარადა, ტუმბო;
 • მაცივარი;
 • ჩვეულებრივი ყუთი.

იდეალურია ტენტის შეძენა, ან მისი აწყობა, მაგრამ სხვა ვერსიებიც ასევე მუშაობს. კონსტრუქცია ასრულებს ისეთ დავალებებს, როგორიცაა:

 • მიკროკლიმატის რეგულირება;
 • განათების კონტროლი;
 • შენიღბვა.

მნიშვნელოვანია! უნდა შეარჩიოთ მარიხუანას ნაკლებად არომატული ჯიშები. ამით ნახშირის ფილტრზე გასწევთ ეკონომიას. ძლიერი არომატის მქონე ჯიშებისთვის, აუცილებელია ხარისხიანი ვენტილაციის მონტაჟი!

დაე იყოს სინათლე

განათება - ინდორის პირობებში ხარისხიანი კულტივაციის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. პროფესიონალური განათების შესაძენად სახსრების არქონის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიძიოთ მეორადი ნათურები და რეფლექტორები. გროვერების სექონდ-ჰენდი არ არის ურიგო საშუალება, რადგან სანათები არ კარგავენ ძალას და გამოგადგებათ.

თუ მაინც ძვირია, მიბრძანდით უახლოეს მაღაზიაში, ელექტრო მასალების განყოფილებაში. შეიძლება არჩევანი არ იყოს დიდი, მაგრამ შესაძლებელია ღირსეული შემცვლელის შეძენა. შესაძლებელია რომ ამრეკლები ნატრიუმის ნათურებისთვის სულაც არ აღმოჩნდეს ასორტიმენტში. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუნუქის ფურცლების ან კანისტრის გამოყენება.

ვენტილაცია

ამ ელემენტის გარეშე შესაძლებელია გროვინგი, მაგრამ მოსავალი და მცენარეების განვითარების დინამიკა ვერ იქნება ისეთი როგორსაც თქვენ ელით. როგორც წესი საკმარისია ერთი ვენტილატორის დაყენება და რამოდენიმე ხვრელი ტენტის ზედა და ქვედა ნაწილში. წლის თბილ პერიოდში ძლიერი ვენტილაცია აუცილებელია. თუ თქვენ შეარჩიეთ არომატული ჯიში, აუცილებლად მოგიწევთ ნახშირის ფილტრის ან სუნის ჩამხშობი გელის შეძენა.

დამატებითი კვება

კვება ასევე არ არის კრიტიკული. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ იყენებთ ხარისხიან გრუნტს. ავტომოყვავილე კანაბისისთვის საკმარისია 20 ლიტრი მიწა, ფოტოპერიოდულისთვის - ორჯერ მეტი. მოსავალი აღმოჩნდება ნაკლები, ვიდრე მწარმოებელს აქვს აღწერაში მითითებული.

დამატებითი საკვების შეძენის გადაწყვეტილების შემთხვევაში, აღმოაჩენთ, რომ ფასი არ არის მცირე. ეწვიეთ ყვავილების ან მებაღეების მაღაზიებს. იქ აუცილებლად იპოვით სასუქს, რომელიც შესაფერისი იქნება თქვენი ჰობისთვის. შერჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ შემდეგ ძირითად კრიტერიუმებს: მაკროელემენტების წილი (აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი).

თესლები ინდორისთვის

კარგად წაიკითხეთ შტამების აღწერა. სანდო მწარმოებელი ყოველთვის მიუთითებს სტრეინი ინდორისთვის სჯობს თუ აუთდორისთვის. ინტერნეტ მაღაზია BangSeeds-ში მსგავსი სათესი მასალის დიდი არჩევანია. საკმარისია ჩართოთ საჭირო ფილტრი: კანაფის ჯიშები გროუბოქსისთვის. ამ შემთხვევაში ეკონომია უადგილოა და სათეს მასალაზე ნამდვილად არ ღირს თანხის დაზოგვა.

კანაფის ოჯახის მცენარის, უფრო სწორედ კი კანაფის თესლების კულინარიაში გამოყენება დაიწყეს ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. მაგალითად, რუსეთში ხშირად ამზადებდნენ ფაფას კანაფის თესლებისგან, მე-5 საუკუნეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ეს სადილი ღარიბების საჭმელად ითვლებოდა. დღეისათვის ასეთი საკვები შეფასებულია როგორც ორიგინალური, გემრიელი და რაც მთავარია სასარგებლო საკვები.

ღირს თუ არა კანაფის ფქვილის გამოყენება საკვებში?

ყოველდღიურად სულ უფრო პოპულარული ხდება კანაფის ფქვილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ის მზადდება კანაფის თესლებისგან. ის არ შეიცავს კბდ-ს და ტგკ-ს, შესაბამისად არ ახდენს ფსიქოაქტიურ ზემოქმედებას ორგანიზმზე და არ ითვლება ნარკოტიკულ საშუალებად.

რატომ იზრდება მოთხოვნა კანაფის ფქვილზე?

საქმე მის შემადგენლობაშია. კანაბისის კაკლების ფქვილი (რომელიც შეიცავს 34% ნახშირწყლებს, 30% ცხიმებს და 26% ცილებს) - ეს ადამიანის ორგანიზმისთვის ყველა საჭირო ნივთიერების შემცველობაა:

1. უჯრედისი - ახდენს გამაჯანსაღებელ ზემოქმედებას, უფრო კონკრეტულად კი აღადგენს და აუმჯობესებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას, არ იძლევა 2 ტიპის დიაბეტის განვითარების საშუალებას.

2. 20 ამინომჟავა - (მათგან 9-ის სინთეზი ადამიანს დამოუკიდებლად არ შეუძლია). ამ 20 ამინომჟავას შორის დიდი წილი უკავიათ:

 • გლიცინს;
 • გლუტამინის ამინომჟავას;
 • ლიზინს;
 • არგინინს;
 • ვალინს;
 • ასპარაგინის მჟავას;
 • სერინს.

მნიშვნელოვანია! კანაფის ფქვილი არ შეიცავს გლუტეინს (ცილას), რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება ცელიაკიის (შვრიის, ხორბლის აუტანლობა) დაავადების მქონე ადამიანებისთვისაც შეიძლება.

3. ვიტამინები:

 • E - აუმჯობესებს კანს, შრომისუნარიანობას, დადებითად მოქმედებს იმუნურ, რეპროდუქციულ და ნერვულ სისტემაზე.
 • B (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ( B12). В ვიტამინებს შორის განსაკუთრებულია B8, რომელიც აუცილებელია ძვლების ზრდისთვის, ასევე ეხმარება კუნთოვანი მასის მომატებაში, აუმჯობესებს ძილს და დადებითად მოქმედებს მხედველობაზე.
 • C - აუმჯობესებს იმუნურ სისტემას, აჩქარებს კანის ქსოვილების აღდგენას, აუმჯობესებს რკინის ათვისებას.
 • D - თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ორგანიზმის მიერ ფორსფორისა და კალციუმის ათვისებაში.
 • K - პასუხისმგებელია სისხლის შედედებაზე.
  • magnesium;
  • chlorum;
  • kalium;
  • sulfur;
  • phosphorus;
  • zincum;
  • ferrum;
  • calcium;
  • manganum.

4. მიკრო და მაკრო ელემენტები

5. ცხიმოვანი მჟავები

ომეგა 3 და ომეგა 6

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, არ არის რთული იმ დასკვნის გაკეთება, თუ რამდენად სასარგებლოა კანაფის ფქვილი როგორც ზრდასრულებისთვის, ასევე ბევშვებისთვის.

რატომ უნდა დავამატოთ აღნიშნული პროდუქტი საკვებში ყოველდღიურად?

პასუხი მარტივია. ასეთი მდიდარი შემცველობის წყალობით, ფქვილი ახდენს დადებით სამკურნალო - პროფილაქტიკურ ზემოქმედებას, რომელიც მიმართულია ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაზე.

კანაფის ფქვილის ზემოქმედება ორგანიზმზე:

 • არ იძლევა გაცხიმოვნების საშუალებას;
 • ხელს უწყობს ტოქსინების და შლაკების დროულ გამოყოფას;
 • ებრძვის ინფექციებს და სასუნთქი, კუჭნაწლავის, საშარდე ორგანოების სისტემების ანთებას;
 • აფერხებს ღვიძლის და ნაღვლმდენი სისტემების დაავადებების პროვოცირებას;
 • აძლიერებს იმუნიტეტს;
 • აუმჯობესებს გულის მუშაობას, ხელს უშლის თრომბოზისა და ათეროსკლეროზის განვითარებას;
 • ამცირებს ერექციის დისფუნქციის, პროსტატის ადენომის, მამაკაცის უშვილობის და პროსტატის განვითარების რისკს;
 • ამაღლებს ყურადღების კონცენტრაციას;
 • აუმჯობესებს კანის ზოგად მდგომარეობას.

როგორ ჩავრთოთ კვების რაციონში ეს ჯადოსნური ინგრედიენტი?

ასეთი მაცოცხლებელი ძალის მქონე წყაროს კოვზით ჭამა შეიძლება, მაგრამ არ არის რეკომენდირებული, რადგან კანაფის ფქვილის დღიური ნორმა 1-2 კოვზს შეადგენს (30 გრამი). ყველა დიასახლისს შეუძლია მისი დამატება კაკაოში, საუზმეში, სუპში, გარნირში, ცომში, მოამზადოს უგემრიელესი ფაფა, ასევე გამოიყენოს ნებისმიერი სოუსის შესასქელებლად.