კანაფის ზრდა ჰიდროპონიკაში

GanjaSeeds 24 დეკემბერი 2019

თუ ადამიანი ნიადაგს ჰიდროპონიკით შეცვლის, გაუარესდება თუ არა პროდუქტის გემო? ადამიანები ხშირად ამტკიცებენ, რომ კანაფს, ისევე როგორც ნებისმიერ მოსავალს, რომელიც გაიზრდება ჰიდროპონიკაში ქიმიური სასუქების გამოყენებით, ექნებათ ქიმიკატების გემო. ეს ყველაფერი სიმართლეს არ შეესაბამება და ეს დადასტურებულია მრავალი გამოკვლევით, სადაც ჰიდროპონიკაზე კულტივირებული კულტურები გემოთი არ განსხვავდება ნიადაგში მზარდი კულტურებისგან.

კანაფის ზრდა ჰიდროპონიკაში

კულტურები, რომლებიც ჰიდროპონიკაზე იზრდება, იმავე ელემენტებს მოიხმარენ, როგორც ყველა სხვა დანარჩენ ვითარებაში. ნივთიერებების წყარო არც კი არის მნიშვნელოვანი, ორგანულია თუ არაორგანული.