მარიხუანის გაზრდა

მარიხუანის გაზრდა
მარიხუანის გაზრდა

გიყვარს სრიალი, მაშინ ციგის ტარებაც შეიყვარე. ეს გმოთქმა ყველაზე მეტად შეეფერებათ იმათ, ვინც ახალი შეგრძნებების ძიებაში გადაწყვიტეს მარიხუანის მოხმარება. რადგან დასაწყისისათვის საჭიროა, სულ მცირე მისი გაზრდა მაინც. ხოლო ეს პროცესი მოითხოვს მართლაც სამეცნიერომიდგომას და ბევრი ფაქტორების გათვალისწინებას. მათ შორისაა თესლების სორტი და მარიხუანის მცენარის მოსაყვანი ნიადაგი.

მარიხუანის მცენარის კარგი ზრდის და განვითარების უზრუნველყოფა – ესაა ძირითადი და მთავარი მოთხოვნა ნისადაგისადმი, რომელიც მის გასაზრდელად გამოიყენება. ამის მისაღწევად ნიადაგს ესაჭიროება მოვლა და მზრუნველობა – აუცილებელი მიკროელემენტებით გამდიდრება, ტენიანობის აუცილებელი დონის შენარჩუნება.

როგორ გავზარდოთ ღირსეული მაღალი ხარისხის მრიხუანა? გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ეს მაშინვე არ გამოსდის უმეტესობა მომყვანებს. არ ღირს იმედგაცრუება – მოთმინება და ტექნოლოგიის სკულპულოზური დაცვა, კერძოდ კი ნიადაგის დამუშავებასთან დაკავშირებით, აუცილებლად მოგცემს სასურველ შედეგს.

კარგი მარიხუანის გასაზრდელად ნიადაგის ყველაზე მთავარი საიდუმლოა – ნიადაგის სწორი მჟავიანობის უზრუნველყოფა - pH დონე. pH–ის ოპტიმალური რაოდენობა არის მისი დონე pH=7, რომელიც გარანტირებულად მოგცემთ კარგ მოსავალს. როგორ უზრუნველვყოთ ასეთი დონე, იკითხავთ თქვენ? პასუხი ძალიან მარტივია – აუცილებელია უკვე მზა ნიადაგის შეძენა,რომელშიც უკვე დარეგულირებულია აუცილებელი მჟავიანობის დონე pH=7. როგორც წესი, ეს უკვე მითითებულია ნიადაგის შეფუთვაზე. სწორედ ასეთი ნიადაგის ყიდვაა რეკომენდირებული.

ასევეა აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი – სამი შემდეგი კომპონენტია, რომლის არსებობაც ნიადაგში აუცილებელია თქვენი მარიხუანის კულტივირებისათვის და მაღალხარისხიანი უხვი მოსავლის მიღებისათვის. სხვათა შორის,ეს კომპონენტები აუცილებელია არა მხოლოდ მარიხუანის კარგი მოსავლის მისაღებად, არამედ სხვა მცენარეების გასაზრდელადაც.

მარიხუანა განსკუთრებით მგრძნობიარეა გარემო პირობების მიმართ მისი ვეგეტაციური ზრდის პროცესში. ამპერიოდში აუცილებელია თვალი ვადევნოთ აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის არსებობის დონეს ნიადაგში. ამის მიღწევა შესაძლებელია ორი მეთოდით. თქვენ ყიდულობთ ამ ელემენტებს პაკეტებით და თვითონ შეგყავთ ნიადაგში სასუქების სახით. ან ყიდულობთ ნიადაგს, რომლის შეფუთვაზეც მითითებულია ამ მიკრო–ელემენტების შემცველობა.

ასევე, თქვენი სახლის პლანტაცია, ისევე როგორც ნებისმიერი მცენარე, განიცდის მწერებისა და მავნებლებისა და სხვა დაავადებების საფრთხეს. მცენარეების პროფილაქტიკური მოვლისა და უკვე განვითარებული დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ყველა სახის ინფორმაციას თქვენ შეძლებთ მოიძიოთ სპეციალიზირებულ ჟურნალებში. იქ წარმოდგენილი ფოტოსურათები დაგეხმარებათ პრობლემის დროულ დიაგნოსტიკაში, ხოლო რეკომენდაციების საშუალებით შეძლებთ პრობლემის თავის არიდებას. ჟურნალებიდა ასევე შეგიძლიათმიიღოტ ყველა საწირო ინფორმაცია მარიხუანის დათესვის მეთოდების ჩათვლით. ყველაფრის დეტალურად შესწავლას და საჭირო გამოცდილების მიღებასა და გაზიარებას თქვენ შეძლებთ ჩვენს ფორუმზე. დაინტერესდით მარიხუანის მოყვანის მეთოდოლოგიური და სამეცნიერო ინფორმაციით – ეს დაგეხმარებათ რეალურად მაღალხარისხიანი პროდუქტის გაზრდაში და უხვი მოსავლის მიღებაში. ბოლი,რომელიც ასეთი ტკბილია ბევრისთვის …