ფასდაკლება

ფასდაკლება

აქციებით სარგებლობის პერიოდში, დროებით შეწყდება სხვა ქვემოთჩამოთვლილი ფასდაკლებები

ჩვენი დისკონტური პროგრამის მექანიკა ძალიან მარტივია. რაც უფრო მაღალია შეკვეთის საერთო ღირებულება, მით მაღალია ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ფასდაკლება:

  • 3%, ფასდაკლება შეკვეთისა, რომელიც აღემატება 100 $
  • 5%, ფასდაკლება შეკვეთისა, რომელიც აღემატება 500 $
  • 7%, ფასდაკლება შეკვეთისა, რომელიც აღემატება 1000 $