მარიხუანის თესლები

როგორ გამოიყურებიან თესლები?

როგორ გამოიყურებიან თესლები?
როგორ გამოიყურებიან თესლები?

როგორ გამოიყურება მარიხუანის მცენარე? ესაა ერთწლიანი მცენარე, ლამაზი ყვავილოვანი სახის. არსებიბს სულ რამოდენიმე ტიპის. ცნობილი ჰიბრიდული სორტების გარდა არსებობენ ასევე თვითყვავილოვანი და ფემინიზირებული თესლები. ეს უკანასკნელი არის ყველაზე პოპულარული, რადგან მასში უპირატესი ადგილი უკავია მდედრობითი სქესის მცენარეებს. მათი მთავარი უპირატესობაა – კარგი მოსავლის მიღება და მამრობითი სქესის მცენარეების სეგმენტაციის აუცილებლობის არ არსებობა. თვითყვავილოვანი სორტების შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდნენ ასევე ფემინიზირებული სორტები, რისი წყალობითაც მცენარეები ვითარდებიან მაქსიმალურად ჩქარა.

მარიხუანის თესლების გენეტიკის თავისებურებები.

მარიხუანის თესლები ფლობენ გენეტიკის მთელ კომპლექტს, რომელიც დამახასიათებელი მცენარეთა სამყაროსათვის. ჩნდებიან სქესობრივი გამრავლების დროს და მათ ახასიათებთ როგორც მდედრობითი ასევე მამრობითი სქესის მშობლის თვისებები. თუმცა, საკმაოდ ხშირად შესაძლებელია შეგვხვდეს ე.წ. ჰერმაფროდიტები, რომელთა შორისაც არის როგორ მამრი ასევე მდედრი ეგზემპლარები. გენების წყალობით განისაზღვრება როგორი გარეგნობის იქნებიან ყლორტები, ყვავილები, ღეროს ზომა და თვით თესლებიც. გარდა ამისა, გენეტიკის იძლევა საშუალებას გამოვავლინოთ ის თესლები, რომლებიც ყველაზე გამძლეები არიან პარაზიტების და მავნებლების მიმართ, რაც განაპირობებს მათ სწრაფ ზრდასა და განვითარებას.

როგორ შეიძლება გამოიყურებოდნენ მარიხუანის თესლები და ფაქტორები, რომლებიც ამაზე ზემოქმედებენ.

თესლების გარეგნული შესახედაობით შესაძლებელია თავისუფლად განვსაზღვროთ, თუ როგორი მოსავლის აღება შეიძლება მათგან. ცხადია, რომ თუ თესლები სუსტია, მყიფე და ძალიან მშრალი, მშინ მათგან კარგ მოსავალს სავარაუდოდ ვერ მიიღებთ. ასეთი საშინელი გარეგნული სახე შეიძლება გამოწვეული იყოს ჰორმონების დაბალი კონცენტრაციით, რომელიც, თავის მხრივ შეიძლება გამოწვეული იყოს გარე ფაქტორებისგან თავდაცვის არ არსებობის გამო. აუცილებელი აღვნიშნოთ, რომ მარიხუანის თესლები ბოლომდე არ იხურებიან, და ეს ფაქტორი ხელს უშლის ჰაერისა და ტენის სრულფასოვანი ცირკულაციის უზრუნველყოფას.

ხოლო ის თესლები, რომლებიც მწიფედ გამოიყურებიან, აქვთ მკვეთრად გამოხატული შეფერილობა, არ ირღვევიან მცირე ზემოქმედებით, იძლევიან კარგი მოსავლის გარანტიას.

უხვი სრულფასოვანი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია ყურადღების მიქცევა არა მხოლოდ თესლების გარეგნულ მხარეზე, არამედ აუცილებელია მათი სქესის გათვალისწინებაც. იგი საშუალებას მოგცემთ მთლიანად და სავსებით აკონტროლოთ განაყოფიერების პროცესი. ფემინიზირებული არაგანაყოფიერებული მცენარეების გამოყენებით მიიღებთ შესანიშნავ და უხვ მოსავალს.

მარიხუანის სხვადასხვა სორტების გარეგნული დახასიათება.

თუ თქვენი მიზანია მარიხუანის მაღალი მოსავლის მიღება, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ მცენარის სორტს. ჩვენი მაღაზიის კატალოგში თქვენ შეხვდებით როგორც ჰიბრიდული, ასევე სორტული სახეობების ფართო ასორტიმენტს. მთელი წარმოდგენილი იქ ინფორმაცია დაგეხმარებათ გაარკვიოთ, თუ რითი განსხვავდებიან სორტები ერთმანეთისგან და სწორედ თქვენთვის შესაფერისი სორტი აარჩიოთ. სტაბილური და უხვი მოსავლის მისაღებად უმჯობესია აარჩიოთ მარიხუანის ჰიბრიდული სორტები. სწორედ ამგვარი სორტები წარმოადგენენ სელექციონერების გულდასმული მუშაობის შედეგს, რომლებიც არჩევენ ჯიშებს მათი დადებითი თვისებების გათვალისწინებით და ანიჭებენ მათ გარემოსადმი მეტ გამძლეობას. ჩვენს საიტზე თესლების მხოლოდ შეხედვითაც შეძლებთ დარწმუნდეთ მათ ხარისხსა და ღირსებებში. გამოიყენეთ ჰიბრიდული თესლები და თქვენ გექნებათ არა მხოლოდ კარგი მოსავალი, არამედ ძლიერი და გამძლე მცენარეები.