შინაარსი

ეს მასალა, წარმოშობის ხასიათისა და მოქმედი ეფექტის მოსალოდნელი შედარების გარდა, გთავაზობთ საკითხის შესწავლის არასტანდარტულ პერსპექტივას. ამ სტატიაში ჩვენ ასევე განვიხილავთ კანაფის ზრდის განსხვავებებს ცალკეული THC- ის და ნაბიდოილებს შორის.

THC (დელტა 9-ტეტრაჰიდროკანაბინოლი)

THC (დელტა 9-ტეტრაჰიდროკანაბინოლი)

THC არის მარიხუანას კვირტების მთავარი ფსიქოაქტიური ინგრედიენტი და ახდენს ანანდამიდის იმიტაციას, რომელიც ადამიანის ტვინში ბუნებრივი კანაბინოიდია.

ივთიერების მოკლე მიმოხილვა

მეცნიერულად დადასტურებულია ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის ზოგიერთ დადებით სარგებელს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის კომბინირებულია სხვა კანაბინოიდებთან. სხვა მახასიათებლებთან ერთად, ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ შემდეგს:

 • აქვს ყველაზე ძლიერი ფსიქოაქტიური ეფექტი;
 • შეუძლია შემოქმედების, ცნობისმოყვარეობის ან აღფრთოვანებული კმაყოფილების განცდის გაღვივება;
 • დოზის გადაჭარბება საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს შფოთვა, დეზორიენტაცია.
 • ათავისუფლებს ტკივილის ზოგიერთ ტიპისგან;
 • ეფექტური ნეიროპროტექტორი (ხელს უშლის ტვინის ”დაბერებას”);
 • ხელს უწყობს სივრცე-დროის შეცვლილ აღქმას.

სიის გაფართოება შეიძლება, მაგრამ ეს საკმარისია ზოგადი სურათის შესადგენად.

როგორ მივიღოთ THC მაღალი დონე კვირტებში

ყვავილოვან მცენარეებში THC– ის პროპორცია განისაზღვრება ძირითადად შტამის მიხედვით, ანუ მისი გენეტიკით. სინამდვილეში, ეს ყველაფერი წინასწარ არის განსაზღვრული და არარეალურია უფრო მაღალი შედეგების მიღწევა , ვიდრე მწარმოებლის მიერ გაჟღერებული. დღეს ყველაზე პოპულარული შტამები თავდაპირველად მაღალია THC– ით, თუ ეს არ არის სამედიცინო მარიხუანა ან ავტორის ექსკლუზივი, რომელიც არ არის გაშენებული გამოყენების შედეგად მიღებული ეფექტისთვის.

THC გვხვდება პირველ რიგში ტრიქომებში თვითონ კვირტებზე ან (ზოგიერთი ჯიშისთვის) ფოთლებზე, ღეროებზე და მცენარის სხვა ნაწილებზე.

ფისოვანი მთლიანი წარმოების გაზრდა მაღალ THC შტამში, როგორც წესი, ზრდის THC– ის წილს.

მოსავლის აღება რეკომენდებულია კულტურის განვითარების პიკზე. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ტრიქომოები მიიღებს რძიან თეთრ ან მოთეთრო ელფერს, რამდენიმე ქარვისფერი ტრიქომიც კი გამოჩნდება.

აქმე ეხება მხოლოდ THC-ს?

მხოლოდ THC მაღალი შემცველობა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მარიხუანა შესანიშნავია. მნიშვნელოვანია, რომ შეფასდეს ბალახის კონკრეტული შტამის ეფექტები, რაც მოიცავს THC, CBD და CBN ეფექტების კუმულაციურ განხილვას.

ბოლო ორის მაღალი კონცენტრაციის არსებობა საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ ძლიერი განჯის მოხმარების უარყოფითი შედეგები:

 • ეხსიერების დაქვეითება;
 • დეზორიენტაცია;
 • შფოთვა.

დროა უკეთ დავაკვირდეთ შემდეგ კანაბინოიდს.

CBD (კანაბიდიოლი)

CBD (კანაბიდიოლი)

ამ კომპონენტის წარმოუდგენელმა სამედიცინო პოტენციალმა უდიდესი წვლილი შეიტანა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციაში და ლეგალიზებაში.

ივთიერების მოკლე მიმოხილვა

ამ კანაბინოიდში აბსოლუტურად არანაირი ფსიქოაქტიურობა არ არის. უფრო მეტიც, ნაერთი მწეველს დასუსტებულად არ აგრძნობინებს თავს, მაგრამ, პირიქით, ბევრ ჯანმრთელობას აქვს დადებითი.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, CBD– ს არსებობამ შეიძლება შეცვალოს THC– ის ზოგიერთი სუბიექტური ეფექტი. კანაბიდიოლის უფრო მაღალი დონე ავტომატურად ამცირებს ტეტრანიდროკანაბინოლის ფსიქოაქტიურ ეფექტებს. ზოგიერთ პაციენტს ეს შეუძლია შესანიშნავი საშუალება მიიღოს სამკურნალო მარიხუანას სამკურნალო სარგებელი, THC– ზე ზედმეტად დამოკიდებულების გარეშე.

მკვლევარებმა დიდი ხანია იცოდნენ კანაბიდიოლის არსებობის შესახებ. ამასთან, თავდაპირველად არავის ეგონა, რომ ეს ასე ძლიერ გავლენას მოახდენს ზოგადად კანაფის კულტურის განვითარებაზე. შემდგომმა გამოკვლევებმა მხოლოდ დაადასტურა, რომ ნივთიერება გავლენას ახდენს არა მხოლოდ მარიხუანას გამოყენების სუბიექტურ გამოცდილებაზე, არამედ ადამიანის უშუალო ჯანმრთელობაზე.

CBD– ის ყველაზე მნიშვნელოვან უპირატესობებს შორის შემდეგი შესაძლებლობებია:

 • სხვადასხვა ხასიათის მტკივნეული შეგრძნებების შემცირება;
 • კუნთების კრუნჩხვებისა და სპაზმების პრევენცია;
 • ანთების გარკვეული ტიპების მოცილება, მათი პრევენცია;
 • შფოთის შემცირება, პანიკური შეტევების პრევენცია;
 • ტვინის დაცვა (აქვს ნეიროპროტექტორული მოქმედება);
 • დამამშვიდებელი ეფექტის შექმნა;
 • გამოსადეგარია ანტიფსიქოზურ საშუალებად შიზოფრენიით დაავადებულთათვის;
 • ამარტივებს გაფანტული სკლეროზით, ფიბრომიალგიით და ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტების ცხოვრებას.

ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო მეტი გამოკვლევა ჩნდება, რომელიც ადასტურებს კანაფის უნარს შეანელოთ კიბოს განვითარება, აღკვეთოს კიბოს უჯრედების ზრდა. ტრადიციული მედიცინა კვლავ განაგრძობს ალტერნატიულ თერაპიებს, მაგრამ აშკარაა რწმენა, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხია და მზად ვართ დაველოდოთ. გარდა ამისა, დადასტურებულია მეხსიერების დაქვეითებისა და დეზორიენტაციის პრევენციის ფაქტები, რომლებიც დაკავშირებულია ტეტრაჰიდროკანაბინოლის არსებობასთან.

ოგორ მივიღოთ CBD მაღალი დონე კვირტებში

ტეტრაჰიდროკანაბინოლთან ანალოგიით, თირკმელებში CBD შემცველობა განისაზღვრება ძირითადად შტამისა და მისი გენეტიკით.

კანაბიდიოლის დონის სინამდვილეში გაზრდის მრავალი მეთოდი არ არსებობს, გარდა მაღალი CBD შტამის არჩევისა, რასაც თავად მწარმოებელი გთავაზობთ.

ეს კანაბინოიდი ხშირად ბუნებრივად გვხვდება უფრო მაღალი კონცენტრაციით კანაფის ჯიშებში, რომლებიც ტეტრაჰიდროკანაბინოლში დაბალია. კიდევ ერთი მაგალითი: ველური კანაფისგან (Cannabis ruderalis) წარმოშობილი კანაფის ჯიშის ავტოყვავილეობაში.

ამდენიმე მაღალი CBD-ს შემცველი შტამის ჩამონათვალი

დღესდღეობით ბევრ ყველაზე პოპულარულ შტამს აქვს CBD ან საერთოდ არ აქვს და შტამი ჩვეულებრივ გამოიყენება CBD– ის სახელზეც კი. "კანაბიდიოლის მაღალი შემცველობა" კატეგორიაში შედის ყველა კულტურა, რომელსაც ამ ნაერთის 2% -ზე მეტი აქვს მზა საკვებ მშრალ ნივთიერებაში. ამავდროულად, არსებობს სპეციალური რაოდენობით გამოყოფილი სამედიცინო შტამების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, CBD– ის უფრო მაღალი დონით, 15% –მდე და მეტი. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, მარიხუანის მოყვანა კლონებიდან უფრო მიმზიდველად გამოიყურება ამ კანაბინოიდის კონცენტრაციის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული მეთოდი თესლის საშუალებით ასევე უფრო მიმზიდველია. ინდუსტრიამ ბოლო წლების განმავლობაში მართლაც წაიყვანა რამდენიმე დონე.

ანსხვავდება თუ არა CBD-ს მაღალშემცველი კანაფის გაზრდა ანალოგიურად მაღალი THC-ს შემცველობისგან

ანსხვავდება თუ არა CBD-ს მაღალშემცველი

თუ თქვენ ფიქრობთ კანაფის გაზრდაზე ან კანაფის CBD მაღალი შტამების გაზრდაზე, შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, რამდენად მსგავსია THC- სთვის კანაფის მოყვანა. დიახ, პროცესი საოცრად მსგავსია, მაგრამ არსებობს გარკვეული განსხვავებები.

ბიოლოგიურ და "იურიდიულ" დონეზე მხოლოდ განსხვავებაა THC და CBD– ის საერთო რაოდენობა. ანუ, ჩვენ უბრალოდ ვსაუბრობთ კანაფის სხვადასხვა ჯიშზე.

სიტყვასიტყვით, მარტივად რომ ვთქვათ, ტრადიციული რეკრეაციული მარიხუანა და სამედიცინო კანაფი სხვადასხვა სახის ვარდებს ჰგავს. თითოეული მათგანი განსხვავდება ყვავილების ზომით, სუნამოთი, ბუჩქის ზომით და სხვა მახასიათებლებით. ამასთან, უმეტესწილად, ამ ვარდებს ზუსტად ერთნაირი მოვლა აქვთ. იგივე საკვები ნივთიერებები, იგივე მორწყვა, იგივე გასხვლა ... კანაფი ზუსტად იგივე ამბავია.

შედეგად, ყველა განსხვავება მხოლოდ მზა მშრალ ნივთიერებაში ტეტრაჰიდროკანაბინოლის შემცველობაზე მოდის. აღარც ერთი განსხვავება. განსხვავებები შეიძლება გამოიხატოს მხოლოდ ინდიკასა და სატივას შტამებად, მათი გენეტიკად დაყოფისას. შეიძლება ორ ბუჩქს შორის არ იყოს გარეგანი განსხვავებები, მაგრამ THC– ის წილი ავტომატურად განსაზღვრავს მარიხუანის სტატუსს. ეს არის ან მხოლოდ მცენარე, ან წამლის შემცველი კულტურა. დაიმახსოვრე ეს. თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის კანონმდებლობის დაცვა მშვიდობისა და მომავალში ნდობის გარანტიაა.

ოგორ გავზარდოთ CBD-ით მდიდარი კანაფი

ოგორ გავზარდოთ CBD-ით მდიდარი კანაფი

თუ თქვენ გსურთ საკუთარი CBD მარიხუანის მოყვანა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დაიწყოთ შტამით, რომელიც მაღალია დასახელებულ კანაბინოიდში. თქვენ ვერ აიძულებთ მცენარეს, აწარმოოს იმაზე მეტი, ვიდრე მისი გენები იძლევა და მრავალი კანაფის შტამები, თუ არა ყველაზე პოპულარული, შეიცავს THC– ის მაღალ დონეს და 1% –ზე ნაკლებ CBD– ს. გენეტიკა მთავარია!

ქვემოთ მოცემულია 10-ფაზიანი სახელმძღვანელო საკუთარი კანაფის მომზადებისა და გაზრდისთვის. აქ მოცემულია CBD– ის გაზრდის რჩევები კანაფის მოყვანისას.

ყურადღება მიაქციეთ მოსავლის აღების დროს. CBD– ის უმაღლესი დონის მისაღებად, მწარმოებელმა უნდა დაიწყოს მოსავლის აღება მოსავლის მწიფების დასაწყისშივე. ეს არის მარტივი ასახსნელი. კანაბინოიდების უმეტესობა იწყებს დეგრადირებას ზრდასთან ერთად. მოგვიანებით ეტაპზე მოსავლიან კვირტებს, როგორც წესი, აქვთ მნიშვნელოვნად დაბალი CBD და THC დონე. ამავდროულად, კანაბინოლის კონცენტრაცია თანდათან იმატებს. შედეგად, მოგვიანებით მოსავლელი თირკმლები ნაკლებად ფსიქოაქტიურია (ტეტრაჰიდროკანაბინოლის ნაკლები გამო) და უფრო ხშირად იწვევს ძილიანობას ან ახდენს ძლიერ გავლენას სხეულზე. კანაბინოიდების ერთმანეთთან ურთიერთქმედების გამო, მნიშვნელოვანია ექსპერიმენტი ჩაატაროთ ადრეულ და გვიან მოსავლებზე, რომ ნახოთ რომელია საუკეთესო თქვენი კონკრეტული პროგრამისთვის. მხოლოდ იმის გამო, რომ ადრეული მოსავლის აღება აბსოლუტურად მაღალ CBD დონეს ნიშნავს, არ ნიშნავს, რომ მიღებული კვირტი უფრო ეფექტური იქნება კონკრეტული მწარმოებლისთვის კონკრეტულ სიტუაციაში. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მოქმედი რჩევა, რომელიც დაგეხმარებათ მაქსიმალურად მიიღოთ თქვენი მზარდი CBD.

გამოიყენეთ ფოთლები

გამოიყენეთ ფოთლები

კანაბიდიოლი გვხვდება არა მხოლოდ კანაფის კვირტებში, არამედ ფოთლებშიც. მწვანეთა კონცენტრაცია შედარებით დაბალია, ამიტომ ფოთლები ნამდვილად არ არის შესაფერისი მოსაწევად. კიდევ ერთი რამ არის ის, რომ CBD– ის მოპოვება შესაძლებელია ფოთლების გადამუშავებულ პროდუქტებად გადაქცევით, როგორიცაა ზეთი, ნაყენი ან ექსტრაქტის სხვა ფორმა. შენიშვნა: CBD– ის ექსტრაქტები, რომლებიც პირდაპირ ფოთლებიდან მზადდება, ნაკლებად კონცენტრირებული / ძლიერია, ვიდრე კვირტებისგან გაკეთებული ექსტრაქტები.

ოპოვების სხვა ვარიანტები

ფოთლებისგან განსხვავებით, კანაბიდიოლით მდიდარი სექსუალურ კვირტებს ხშირად ეწევიან ან აორთქლდებიან. ამასთან, ხალხის მთელი ჯგუფი არსებობს, ვისაც მარიხუანის გამოყენება უფრო გემრიელი საკვები ფორმით ურჩევნია. ნივთიერება გაცილებით ნელა შეიწოვება სისხლში, მაგრამ თავად ეფექტის ხანგრძლივობა გაცილებით გრძელია.

უმეტესწილად, THC– ის მოპოვებისთვის გამოყენებული ნებისმიერი მეთოდი მუშაობს კანაბიდიოლთანაც. ერთი ჯგუფის საკითხია მსგავსი სტრუქტურის ხარჯზე ადვილად "ერთვის" ზეთს. პრობლემა ისაა, რომ თქვენ მარტივად ვერ გამოყოფთ THC და CBD ერთმანეთისგან. ამრიგად, თუ ორიგინალ მცენარეულ მასალას არ გააჩნია THC, მაშინ უბრალო მოპოვება ზეთში ან ნაყენში შესანიშნავად გამოაქვს CBD. თუ ერთდროულად ცდილობთ მიიღოთ მხოლოდ კანაბიდიოლი მცენარეული ნივთიერებებიდან, რომლებიც შეიცავს ორივე ნაერთს, მაშინ ამისათვის დაგჭირდებათ სპეციალური აღჭურვილობა! ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი დაძაბვით დაწყება. თუ მცენარე მხოლოდ კანაბინოიდებს აწარმოებს, რომელსაც მწარმოებელს სჭირდება, მას არ სჭირდება სხვა რამის გაკეთება, გარდა ზრდის, მაქსიმალურად გაზრდის, რაც სურს და ისიამოვნოს შედეგებით.

ოლოსიტყვაობის ნაცვლად

ათასწლეულის განმავლობაში სათესლე ბანკების და კერძო მეცხოველეობის "შეიარაღებლი რბოლის" ფონზე, ტენდენციები ნამდვილად შეიცვალა. დღეს კანაბიდიოლი სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მისი ფართო სამედიცინო გამოყენების გამო. უფრო მეტიც, ტეტრაჰიდროკანაბინოლის მაღალი კონცენტრაცია საერთოდ არ იძლევა გარანტიას ნივთების "დაკვლას". იგი მუშაობს ბევრად უფრო რთულად და თუნდაც შედარებით დაბალი THC შემცველობით, მწეველს შეუძლია მიიღოს დაუვიწყარი გამოცდილება მარიხუანის შერჩეულ შტამში კანაბინოიდების მთელი ჯგუფის ექსპერიმენტული კომბინაციის წყალობით. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ კანაფის ჯიშები, რომლებიც მდიდარია THC- ით ძლიერი ეფექტის მისაღწევად, ან მაღალია CBD- ით სამედიცინო პრობლემების მართვის მიზნით.

Შინაარსი

კანაფი საოცარი მცენარეა. იგი შეიცავს 100-ზე მეტ ქიმიურ ნაერთს, რომელთაგან თითოეულს აქვს საკუთარი განსაკუთრებული გავლენა სხეულზე. კანაფს იყენებენ არა მხოლოდ რეკრეაციული, არამედ სამედიცინო მიზნებისთვის. ეს შესაძლებელია იმის გამო, რომ მის შემადგენლობაში არსებულ უამრავ ნივთიერებას არა მხოლოდ ჰალუცინოგენური მოქმედება აქვს, არამედ ჯანმრთელობასაც აქვს სასარგებლო გავლენა.

სამედიცინო მარიხუანაადამიანის სხეულში ბევრი კანაბინოიდული რეცეპტორია, რომელსაც ენდოკანაბინოიდულ სისტემას უწოდებენ. მას შეუძლია აღიქვას მარიხუანას შემადგენლობაში შემავალი ნაერთები, რაც საშუალებას იძლევა გავლენა მოახდინოს შიმშილზე, განწყობაზე, მადაზე და მეხსიერებაზე ფსიქოტროპული მცენარის დახმარებით. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ კანაბინოიდების შემცველმა პრეპარატებმა შეიძლება დადებითად იმოქმედოს სხვადასხვა დაავადებებზე.

ზემოთ ჩამოთვლილი კლასის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლები არიან კანაბიდიოლი (CBD) და ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (THC). მაგრამ არსებობს მრავალი სხვა ნივთიერება, რომლებიც თანაბრად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ იმ ეფექტში, რომელსაც ადამიანი იღებს მოხმარების შემდეგ. თითოეულ ასეთ ნაერთს აქვს საკუთარი განსაკუთრებული თვისებები, რომლებიც მას განასხვავებს სხვებისგან. იმისათვის, რომ მიიღოთ მარიხუანის გამოყენების შემდეგ ყველაზე დამაკმაყოფილებელი შედეგები, უნდა შეისწავლოთ CBD, CBG და THCV შორის განსხვავებები.

დეტალები CBD-ს შესახებ

დეტალები CBD-ს შესახებთავდაპირველად, ერთადერთი კანაბინოიდი, რომელიც ცნობილი იყო ფართო საზოგადოებისთვის, იყო THC. ამასთან, დიდი რაოდენობით CBD შემცველი ახალი ჯიშების განვითარების შემდეგ, ამ ნაერთმა მნიშვნელოვანი პოპულარობა მოიპოვა. მას არ გააჩნია ფსიქოაქტიური თვისებები და არ აძლევს ადამიანს "აღზევების" განცდას, რაც ძირითადად კანაფთან ასოცირდება. ის ასევე ხელს უწყობს THC– ის ეფექტების შემცირებას.

ის ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფიტოკანაბინოიდია. მას აქვს ყველაზე ფართო თერაპიული გამოყენება და ამჟამად ითვლება მისი კლასის ერთ-ერთ ყველაზე შესწავლილ წევრად. მისი ძირითადი მახასიათებლებია:

 • ჰალუცინოგენური ეფექტის ნაკლებობა;
 • გამოიყენება ძირითადად სტრესის მოსახსნელად, ანთების შესამცირებლად და მწვავე ტკივილის შესამსუბუქებლად;
 • მთავარი ფიტოკანაბინოიდი, რომელიც შეადგენს მცენარის ექსტრაქტში მთლიანი შემცველობის 40% -ს.
 • გლაუკომის მკურნალობა;
 • ფსორიაზის დროს დახმარება;
 • ანთების შემცირება;
 • ბრძოლა ჰანტინგტონის დაავადების წინააღმდეგ;
 • კიბოს განვითარების შეფერხება (ჩატარდა ექსპერიმენტები, რის შედეგადაც CBG შეანელა თაგვებში მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის განვითარება);
 • სხვადასხვა სახის ბაქტერიების განადგურება, რომლებიც მდგრადია მრავალი წამლის მიმართ, როგორიცაა Staphylococcus aureus;
 • შეიძლება ჰქონდეს დამამშვიდებელი ეფექტი;
 • ტკივილგამაყუჩებელი;
 • აქვს დიდი პოტენციალი ანტიდეპრესანტად გამოსაყენებლად.

CBD შეიძლება დარჩეს სხეულში 2-დან 5 დღემდე. ამის მიუხედავად, გასათვალისწინებელია, რომ ეს მაჩვენებელი მხოლოდ ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია მეტაბოლურ სიჩქარეზე და მიღებული პრეპარატის რაოდენობაზე. სისხლის წამლის უმეტეს ტესტებში მისი აღმოჩენა ვერ ხერხდება, მაგრამ არსებობს გამონაკლისებიც. ეს ნივთიერება სრულიად ლეგალურია შეერთებული შტატების ყველა შტატში და ევროპის უმეტეს ქვეყნებში, ამიტომ მის გამოყენებამ პრობლემები არ უნდა შექმნას.

CBD და ჯანმრთელობა

ადამიანის სხეული ბუნებრივად აწარმოებს კანაბინოიდებს, რომლებსაც ენდოკანაბინოიდები ეწოდება. არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზმში ხდება გაუმართაობა და ეს ნივთიერებები საკმარისად არ გამომუშავდება. მათი კლინიკური უკმარისობით, ჯანმრთელობის პრობლემები იწყება. თუ ადამიანს აქვს სერიოზული დაავადება, როგორიცაა გაფანტული სკლეროზი, პარკინსონის დაავადება, PTSD, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი ან შაკიკი, მრავალი მედიკამენტი ინიშნება ორგანიზმში ენდოკანაბინოიდების რაოდენობის გასაზრდელად, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი გვერდითი მოვლენები. ამის საპირისპიროდ, CBD ასრულებს ამ ამოცანას უარყოფითად ზემოქმედების გარეშე.

CBD ზეთი დაგეხმარებათ ეპილეფსიისა და კრუნჩხვების დროს. გარდა ამისა, ეს ნივთიერება დადებითად მოქმედებს ფსიქიკურ დაავადებაზე. მაგალითად, ის ეხმარება დეპრესიასა და შფოთვითი აშლილობის დროს. ზემოთ ნაერთი ბევრ ანტიდეპრესანტზე უკეთ მუშაობს.

დეტალები CBG-ს შესახებ

დეტალები CBG-ს შესახებ

კანაბიგეროლი (CBG) არის არა მჟავე ფორმა კანაბიგეროლის მჟავა, მშობელი მოლეკულა, რომლისგანაც მზადდება მრავალი კანაბინოიდი. მისგან მიიღება THC, CBD და კიდევ რამდენიმე ფიტოკანაბინოიდი.

კანაბიგეროლი პირველად 1964 წელს აღმოაჩინეს, როგორც ჰაშიშის კომპონენტი. ცნობილია ანტიბაქტერიული თვისებებით, CBG არა ფსიქოაქტიურია, ისევე როგორც მისი ბიძაშვილი CBD. ამასთან, სამეცნიერო საზოგადოებას ჯერ არ შეუძლია დანამდვილებით თქვას სინამდვილეში ეს ასეა. მას შემდეგ, რაც ამ ნაერთის გამოყოფა ძნელია სუფთა სახით, ამ სფეროში კვლევა საკმაოდ შეზღუდულია. ყველა სირთულის მიუხედავად, KBG და მისი შესაძლებლობებისადმი ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. აი რა არის ცნობილი მისი პოტენციური თერაპიული გამოყენების შესახებ:

მარიხუანას მომწიფების პერიოდში მისი CBG შემცველობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, რადგან ეს ნაერთი სხვა ნივთიერებებად გარდაიქმნება. ამ მხრივ, მისი წარმოების ღირებულება გაცილებით მაღალია, ვიდრე იგივე CBD ან THC. CBG ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ კანაბინოიდად. ასევე, ადრეული მოსავლის აღება არ იძლევა გარანტიას, რომ მეწარმე მიიღებს მცენარეებს, რომლებიც მაღალია CBG– ით. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ეს ნაერთი გარდაიქმნება სხვა კანაბინოიდებად მისი იზოლირების შემდეგ თითქმის დაუყოვნებლად.

CBG და ჰანტინგტონის დაავადება

CBG ჯერ კარგად არ არის გასაგები, როგორც კანაფის სხვა შემადგენელი ნაწილები. ამასთან, სამედიცინო გამოკვლევების დროს გაირკვა, რომ ამ ნივთიერებას შეუძლია დაეხმაროს ჰანტინგტონის დაავადებას. 2015 წელს მეცნიერებმა გამოაქვეყნეს სტატია ჟურნალ Neurotherapeutics- ში. მან შეისწავლა კავშირის გამოყენების შესაძლებლობები. ჩატარდა ექსპერიმენტი ვირთხებზე, რომელმაც აჩვენა, რომ ზემოხსენებული კანაბინოიდი ანელებს გენის მუტაციას ამ დაავადების მქონე პირებში. CBG ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა წამლებთან ან თერაპიის ფორმებთან ერთად ნეიროდეგენერაციული დაავადებების სამკურნალოდ. მღრღნელების კიდევ ერთი ექსპერიმენტის თანახმად, ამ ნივთიერებას შეუძლია მადა გაზარდოს.

სად შეიძლება მოვივიპოვოთ CBG

ახლა ბაზარზე, სპეციალიზებულ მაღაზიებში ან ინტერნეტში შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ მარიხუანას ჯიშები, რომლებიც შეიცავს CBD ან THC შთამბეჭდავ რაოდენობას, სხვადასხვა წამლები და კოსმეტიკა, რომლებიც შეიცავს ამ ნივთიერებებს. ამასთან, ძალზე ძნელია შტამების მიღება CBG მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით. თუმცა შესაძლებელია.

არსებობს გარკვეული ევროპული ჯიშები, რომელთა შემადგენლობაში შედის შედარებით მაღალი შემცველობა ზოგიერთი მცენარის გენეტიკური მუტაციის გამო. მათი "CBD წარმომქმნელი გენის" დეაქტივაციის გამო, CBG- მ დაიწყო ყვავილების დაგროვება ყვავილობის პერიოდში. ამის წყალობით შესაძლებელი გახდა შტამების მიღება ზემოხსენებული ნივთიერების მომატებული შემცველობით. ცხადია, დიდი დრო დასჭირდება, რომ კანაფის ასეთი ჯიშები ფართო საზოგადოებისთვის გახდეს ხელმისაწვდომი. მაგრამ ეს შესაძლებლობებს შეუქმნის კანაბინოიდის სამედიცინო დანიშნულების შესწავლისა და გამოყენებას.

დეტალები THCV- ს შესახებ

დეტალები THCV- ს შესახებ

ტეტრაჰიდროკანაბივარინი (THCV) ერთ – ერთი ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი კანაბინოიდია. ადრეულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ THCV– ს არ აქვს ისეთივე ძლიერი ფსიქოტროპული მოქმედება, როგორც THCT. ამასთან, მას მაინც შეუძლია რაიმე სახის დამათრობელი ეფექტის გამომუშავება. კიდევ ერთმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ენდოკანაბინოიდულ სისტემაში THCV– ის ეფექტის ინტენსივობა შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს დოზირების გათვალისწინებით. მცირე რაოდენობით მოხმარებისას, ნივთიერება არ იყო ფსიქოაქტიური, მაგრამ უფრო დიდი დოზებით, იგი წარმოქმნიდა ეფექტებს მსგავსი THC.

ჰალუცინოგენური ეფექტურობის თავისებურებები

მიუხედავად იმისა, რომ THCV შემადგენლობით მსგავსია THC, მას აქვს მცირე ჰალუცინოგენური ეფექტი ამ უკანასკნელთან შედარებით. ზოგიერთი მტკიცებულების თანახმად, THCV– ს შეუძლია გაზარდოს THC– ის ფსიქოაქტიური მოქმედება, ხოლო სხეულზე მისი მოქმედების სხვა ასპექტები ამცირებს. მარიხუანაში THCV შემცველობა ძალიან დაბალია. ეს ართულებს კვლევას და მოხმარებას. ადამიანების უმეტესობას, რომელთაც სურთ განიცდიან ამ ნაერთის ეფექტებს, უპირატესად ურჩევენ THCV- ით მდიდარი კანაფის შტამებს.

Სამედიცინო შესაძლებლობები

ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სუფთა THCV შიმშილს აქრობს. ეს იწვევს მოხმარებული საკვების რაოდენობის შემცირებას. ამასთან, როდესაც ეს ნივთიერება გამოიყენება THC– სთან ერთად, არანაირი ცვლილება არ შეინიშნებოდა.

სხეულზე დამამშვიდებელი ეფექტის გამო, ამ ნაერთს შეუძლია თავიდან აიცილოს კრუნჩხვები ქრონიკული ეპილეფსიით დაავადებულ ადამიანებში. ეს ხელს შეუწყობს შეტევების სიხშირის შემცირებას.

THCV– ს შეუძლია გაზარდოს ინსულინის დონე, შეამციროს გლუკოზა და შეამციროს არტერიული წნევა. მას ასევე აქვს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. ეს ყველაფერი მოწმობს იმ ფაქტს, რომ ზემოხსენებულმა ნაერთმა შეიძლება დადებითად იმოქმედოს დიაბეტის დროს. ასევე, ერთ ექსპერიმენტში გამოვლინდა THCV ნეიროპროტექტორული თვისებები, რამაც გამოიწვია პარკინსონის დაავადების სიმპტომების ნაწილობრივი აღმოფხვრა.

რა განსხვავებაა CBD, CBG და THCV შორის?

რა განსხვავებაა CBD, CBG და THCV შორის?

როგორც აღვნიშნეთ, კანაბიდიოლის (CBD) მსგავსად, კანაბიგეროლი (CBG) არის კანაბინოიდი. ორივე ნაერთი გვხვდება კანაფში. ორივე არ იწვევს ჰალუცინოგენულ მოქმედებას. რა განსხვავებაა მათ შორის?

CBD უკვე შედარებით კარგად არის გასაგები. მეცნიერებმა საკმაოდ ბევრი რამ იციან მისი თვისებების შესახებ. გაცილებით ნაკლებია კვლევა კგბ-ს ეფექტის შესახებ. ამის მიუხედავად, უკვე შესაძლებელი გახდა იმის გარკვევა, თუ რამდენად განსხვავებულად მოქმედებენ ისინი სხეულზე.

CBD შედარებით ცუდად უკავშირდება კანაბინოიდულ რეცეპტორებს და ურთიერთქმედებს ძირითადად ენდოკანაბინოიდულ სისტემაზე არაპირდაპირი გზით. ითვლება, რომ CBG ახდენს თერაპიულ ეფექტებს პირდაპირ ტვინში კანაბინოიდული დაბოლოებების მეშვეობით CB1 და CB2.

CBD- სგან განსხვავებით, CBG მარიხუანაში ძალიან მცირეა და შეადგენს არაუმეტეს 1% -ს. ამჟამად თირკმელებში არსებობს კანაფის შტამები, რომელიც შეიცავს 20% CBD– ს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გაიზარდოთ ბიომასის რაოდენობა 20-ჯერ, რომ მიიღოთ იგივე რაოდენობის CBG.

გარდა იმისა, რომ CBG- ის მოპოვებას ბევრი მცენარეული მასალა სჭირდება THCV ან CBD- ის მოპოვებასთან შედარებით, ასევე საჭიროა სპეციალიზებული საწარმოო აღჭურვილობის გამოყენება. კანაფის შტამებში არსებული CBG დაბალი დონის გამო, ქრომატოგრაფიული აპარატი გამოიყენება CBG ექსტრაქტების გამოსაყოფად და გასუფთავებისთვის, მაქსიმალურად ზუსტი უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოგიწევთ დამატებითი მარიხუანის დახარჯვა.

რაც შეეხება THCV- ს, მიუხედავად იმისა, რომ ის თითქმის ხუთჯერ ნაკლებია აქტიური ვიდრე THC, მაგრამ ზემოთ ხსენებული ნივთიერებებისგან განსხვავებით, მას შეუძლია კვლავ გამოიწვიოს ფსიქოაქტიური ეფექტები დიდი დოზებით გამოყენების შემთხვევაში. 2005 წელს ბრიტანულ ფარმაკოლოგიურ ჟურნალში გამოქვეყნდა სტატია, სადაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ნაერთი, ისევე როგორც CBG, ურთიერთქმედებს კანაბინოიდების რეცეპტორებთან CB1 და CB2. ამ ნივთიერებამ, CBD– ს მსგავსად, შეიძლება შეამციროს თჰც – ის ფსიქოტროპული მოქმედება.

CBG- სგან განსხვავებით, ეს კანაბინოიდი არ აძლიერებს, მაგრამ თრგუნავს მადას. ზოგი ბრენდი ახლა ამზადებს პროდუქტებს, რომლებიც მდიდარია THCV– ით, რადგან მომხმარებელთა თქმით, ეს წონის დაკლებას უწყობს ხელს.

გარდა ამისა, THCV ხელს უწყობს ძვლის ზრდას, ამცირებს კანკალებსა და ალცჰეიმერის ტვინის დაზიანების შედეგებს. ის ასევე ბლოკავს "არაჯანსაღი" საკვების მიღების სასიამოვნო შეგრძნებებს. ეს დიეტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა.

მარიხუანა შეიცავს სხვადასხვა კანაბინოიდებს, რომელთაგან თითოეული განსხვავებულია თავისი სტრუქტურით და ორგანიზმზე მოქმედების მეთოდით. იმისათვის, რომ განიცადოთ ეფექტი, რომელიც საუკეთესოდ აკმაყოფილებს იმ ადამიანის მოლოდინს, ვინც კანაფი გამოიყენა, საჭიროა ამ ნივთიერებების შესაძლებლობების გულდასმით შესწავლა. გარდა ამისა, მათი გამოყენება შესაძლებელია თერაპიული მიზნებისთვის ჯანმრთელობის დადებითი ეფექტის გამო.

შინაარსი

დამწყები მებაღისთვის პერსონალური კანაფის მოყვანის გადაწყვეტისას ჩნდება უამრავი კითხვა. ქოთნის რა ზომა იქნება ოპტიმალური და რა ტიპის ქოთანს უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა? როგორ შევარჩიოთ სუბსტრატი? რომელი სასუქი უნდა შევარჩიოთ კულტურის ზრდის სტიმულირებისთვის? უამრავი მსგავსი კითხვა იბადება და ყველა მათგანი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ხელით მორწყვის ორგანიზების საკითხი.

კანაფის მორწყვის ძირითადი პრინციპები

კანაფის მორწყვის ძირითადი პრინციპები

კანაფის მორწყვა - ნამდვილი ხელოვნებაა. მსგავსი აზრი შეიძლება გაზვიადებული მოგეჩვენოთ, მაგრამ ეს ასე არ არის, განსაკუთრებით თუ გაიხსენებთ, თუ როგორ შეიძლება იმოქმედოს უწყლობამ თქვენს გროვზე.

გამოუცდელი მებაღეები მიმართავენ სპეციალისტებს, ან უბრალოდ მცოდნეებს სასუქსა და მორწყვასთან დაკავშირებული შეკითხვებით. რა თქმა უნდა, არსებობს ზოგადი ინფორმაცია. თავისუფლად შეიძლება მისი წარმოდგენა და ამით თემის დახურვა. მაგრამ, თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ არსებობს უამრავი ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინო, იმისათვის, რომ მიიღოთ რეალურად ღირსეული შედეგი. მოცემულ სტატიაში ვეცდებით დეტალურად განვიხილოთ მთელი პრობლემატიკა.

მცენარის მორწყვაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორებია:

 • კლიმატი;
 • მოცულობის ზომა;
 • სუბსტრატის ტიპი;
 • შტამის დამახასიათებელი თავისებურებანი და ფენოტიპი.

ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთიანი წესი არ არსებობს.

კანაფის მოყვანისას აუცილებელია გვახსოვდეს ფენოტიპური ვარიაციების შესახებ, რამდენადაც თითოეული მცენარის თვისებები განსხვავებულია, ისევე, როგორც მათი კვების მოთხოვნები. მთავარია იმის ცოდნა, თუ როგორ მოახდინოთ ადაპტაცია სიტუაციის შესაბამისად.

კლიმატური პირობები

როგორც გარეთ, ასევე დახურულ შენობაში, კლიმატი გახლავთ ფუნდამენტური ფაქტორი მცენარის ეფექტური მორწყვის დასაგეგმად. შენობაში კლიმატი და გარემო პირობები (ტემპერატურა და ტენიანობა) უნდა კონტროლდებოდეს კანაბისის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, დიახ, არა კვირაში ერთხელ, არამედ ფაქტიურად 24/7.

წვიმებს და ჰაერის დაბალ ტემპერატურას ღია სივრცეში, შეუძლია საფრთხის წინაშე დააყენოს მცენარის განვითარება. ასეთი პირობები ხელს უწყობს ვეგეტაციის შენელებას და არც თუ ისე იშვიათად იწვევს სოკოს ინფექციებს, ობს, მავნე მწერებს. შენობაში გავლენა ამდენად არსებითი არ არის, მაგრამ საბოლოო შედეგი თითქმის იგივეა.

ადგილმდებარეობის მიუხედავად (ინდორი/აუთდორი), გროვერი დიდი ყურადღებით უნდა იყოს ტემპერატურის და ტენიანობის ცვლილების მიმართ, როგორც დღის, ასევე ღამის საათებში. ეს გახლავთ მცენარის მოთხოვნების საუკეთესო მაჩვენებლები.

თუ მცენარე მოგყავთ მაღალი ტემპერატურის გარემოში, შესაძლებელია ზოგადი ფონის გაუმჯობესება, სუბსტრატზე თივის დადებით ან ქოქოსის ბოჭკოს, პერლიტის ნიადაგში დამატებით. ამგვარად მებაღე შეძლებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ნიადაგში ტენიანობის შენარჩუნების უნარი და შეამციროს მისი აორთქლება. მორწყვის ყოველი სეანსი შეინარჩუნებს შედარებით ხანგრძლივ ეფექტს, რითიც გამორიცხავს მცენარის ჰიდრავლიკურ სტრესს.

შემოდგომის გრილ ამინდთან და წვიმებთან დაკავშირებით, რეკომენდირებულია შედარებით იშვიათი მორწყვა, რათა თავიდან ავიცილოთ სოკოს ინფექციები და ობი. როგორც უკვე ვახსენეთ, ნებისმიერ სიტუაციასთან ადაპტირებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა გროვისა და საბოლოო შედეგისთვის.

ქოთნის ზომა და სუბსტრატის რაოდენობა

ქოთნის ზომა და სუბსტრატის რაოდენობა

ქოთნის მოცულობასა და სუბსტრატის რაოდენობას შორის არის პირდაპირი კავშირი. რაც უფრო დიდი არის ქოთანი, მით უფრო მეტი წყალი და საკვები ნივთიერებები არის საჭირო მისთვის. ახალგაზრდა, ან უბრალოდ კომპაქტურ მცენარეებს, არა უმეტეს სამი კვირისა, რომლებიც იზრდება დიდ ქოთნებში (25-40ლ.) დასჭირდებათ მცირე რაოდენობის წყალი.

ამიტომ, გროვერისთვის აუცილებელია, დარწმუნდეს, რომ მცენარე გრაფიკით ირწყვება კვირაში ერთხელ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იცვლება რეგიონის კლიმატზე დამოკიდებულებით.

საწყისი ეტაპი დამწყებებს შეიძლება რთული მოეჩვენოთ, ამიტომ ეცადეთ გაითვალისწინოთ ეს მცირე, მაგრამ რეალურად სასარგებლო რჩევები. გამოუცდელ გროვერებს საწყის ეტაპზე უჩნდებათ ბევრი შეკითხვა.

ფესვები, რომლებსაც არ შეუძლიათ სწორად „სუნთქვა“ და აითვისოს საკვები ნივთიერებები, ანელებენ მთელ პროცესს.

მებაღემ აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება გროვს, რადგან სასუქით ზედმეტად გაჯერებულმა ნიადაგმა შეიძლება გამოიწვიოს ფესვების ლპობა და სოკოს ინფექციების გაჩენა.

შედეგად, თქვენი მცენარეები იქნება პატარა და შეუხედავი (დაზიანებული, უფერული ან „დაშტრიხული“ ფოთლებით). როგორც კი ბუჩქი აღწევს 70-100სმ. სიმაღლეს, შეცდომები შედარებით მცირე ზიანის მომტანია. რადგან ამ ეტაპიდან შთანთქმის უნარი იმატებს და ადვილი ხდება მორწყვის რეგულირება.

სასურველი სუბსტრატის ტიპი, რომელიც უნდა შეარჩიოთ პირდაპირ გავლენას ახდენს მცენარისთვის საჭირო წყლის რაოდენობაზე. ქოქოსის ბოჭკო შედარებით ჰაეროვანია, მსუბუქი და ნაკლებად მკვრივი, ამიტომ ის შრება მალე. ნიადაგი უფრო მკვრივი და მძიმეა, მის გასაშრობად ბევრად მეტი დრო არის საჭირო.

ძირითადი წესი - დარწმუნდით, რომ წყლის რაოდენობა, რომელსაც მცენარეს აწვდით, შეესაბამება მის ზომებს, კლიმატს (მიკროკლიმატს) და სუბსტრატს, რომელშიც ის იზრდება.

მცენარის ზომა

რაც უფრო მცირე არის მცენარე, მით ნაკლები წყალი ესაჭიროება მას. მსხვილი მცენარეები პირიქით, მნიშვნელოვნად მეტ წყალს მოითხოვს.

მთავარია დაიმახსოვროთ, რომ უნდა იმოქმედოთ რაციონალურად. კლიმატი იცვლება ისევე, როგორც ზრდა და თითოეული მცენარის სპეციფიკური მოთხოვნები.

პირველი სამი კვირის განმავლობაში უნდა მოერიდოთ ზედმეტ მორწყვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია წარმოიშვას პრობლემები არა მხოლოდ განვითარებასა და მოსავალთან დაკავშირებით, არამედ იმუნურ სისტემაზეც, გამოიწვიოს ფესვების ლპობა და მავნე პათოგენები.

3-4 კვირის შემდეგ სიტუაციის შეფასება და საჭირო წყლის რაოდენობის განსაზღვრა ბევრად მარტივია. თუ ისწავლით მცენარის სწორად მორწყვას, მიიღებთ ჯანმრთელ მცენარეებს. ფემინიზირებულთან შედარებით, ავტომოყვავილე ჯიშები რთულად უმკლავდება ჭარბ წყალს.ნებისმიერ შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ არ დატბორეთ კანაბისი.

გენეტიკა

კანაფის ხარისხიანი თესლები ზოგადად ხასიათდება სწორხაზოვანი განვითარებით, რომლის არსიც იმაში მდგომარეობს, რომ მცენარე იზრდება თანაბრად განვითარების ყველა ეტაპზე.

არსებობს შტამები, გამოყვანილი თესლებიდან, რომელთა გენეტიკური თავსებურებები ვარირებს ფენოტიპის მიხედვით. მცენარეები სხვა და სხვა ტემპებით ვითარდება. რაც ნიშნავს, რომ ერთი მათგანი მეორეზე უკეთ შეიძლება იყოს განვითარებული. ყველა ფენოტიპს აქვს საკუთარი თავისებურებანი, რაც გავლენას ახდენს მის სტრუქტურასა და მახასიათებლებზე.

ხშირად დებიუტანტი გროვერები თვლიან, რომ მცენარეს რაღაც სჭირს და ეს შეიძლება მართალიც იყოს. მებაღეს არ აქვს შეცდომების უფლება. ყველაფერი, რის გაკეთებაც მათ შეუძლიათ, უნდა შეარჩიონ მორწყვის სიხშირე მცენარის ზომის შესაბამისად. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა მიაწოდოთ კანაბისს საკვები ნივთიერებების საჭირო რაოდენობა და წყალი, მათი ზომების და მოთხოვნების შესაბამისად.

კანაბისის მორწყვის ძირითადი პრინციპები

კანაბისის მორწყვის ძირითადი პრინციპები

შეჯამებისას, გაგაცნობთ ზოგად წესებს, ნებისმიერი შტამის და ნებისმიერი პირობებისთვის.

 • მორწყეთ მცენარე დილით ადრე (ღია გრუნტში); განათების სისტემის ჩართვამდე (დახურულ გრუნტში). დღის საათებში მორწყვამ შეიძლება გამოიწვიოს ფესვთა სისტემის და ფოთლების „დამწვრობა“. ამავდროულად, ღამით მორწყვამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ტენიანობა, რაც აუცილებლად გამოიწვევს სოკოსა და მწერებთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
 • აიღეთ ორი ერთნაირი ზომის მოცულობა და აავსეთ ერთი და იგივე სახის სუბსტრატით. ერთ-ერთს დაამატეთ საჭირო რაოდენობის წყალი ან საკვები ხსნარი, დაიმახსოვრეთ წონა და ადგილი სადაც მოათავსებთ. აწონეთ „მშრალი წონა“. ეს ყოველივე იმისთვის არის საჭირო, რომ შეიქმნათ წარმოდგენა მშრალ და მორწყული ქოთნის წონაზე. ეს მეთოდი დაგეხმარებათ გაიგოთ, თუ როდის საჭიროებს მცენარე მორწყვას. ძალიან მცირე დროში, მხოლოდ ქოთნის აწევით, მარტივად მიხვდებით მორწყვის საჭიროებას.
 • შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტენიანობის საზომი მოწყობილობა. რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ზევით მოყვანილ მაგალითში კი არანაირი ხარჯის გაღება არ მოგიწევთ. წინა მეთოდს იყენებს თითქმის ყველა მებაღე, სიმარტივის და მოხერხებულობის გამო.
 • იმისათვის, რომ შეამციროთ სითბური სტრესის რისკის დონე, მოსარწყავად გამოიყენეთ ოთახის ტემპერატურის წყალი. ამისათვის საკმარისია სულ რამოდენიმე საათით დადგათ წყალი ოთახში.
 • არ დაელოდოთ ფოთლების ჭკნობას, რადგან ეს არის წყლის დეფიციტის პირველი ნიშანი. მართალია სისუსტეს სხვა მიზეზებიც შეიძლება იწვევდეს, მაგრამ, ხშირ შემთხვევაში, საქმე სწორედ ტენიანობაშია. ზემოთ ხსენებული „ქოთნის აწევის“ ტექნიკა აუცილებლად იქნება თქვენთვის საუკეთესო მრჩეველი და ექსპერტი.
 • დაამატეთ ყველა სასუქი pH და EC საკვები ხსნარის დონის გაზომვამდე. თანამედროვე საკვები დანამატების უმეტესობას, ბუფერული ეფექტის წყალობით აქვს pH სტაბილური დონე.ამის მიუხედავად, პირველადი გაზომვა რეკომენდირებულია, რათა გაიგოთ საწყისი მონაცემები, რომლებთანაც შემდგომში მოგიწევთ მუშაობა.
 • თუ თქვენ იყენებთ pH და EC საზომ მოწყობილობებს, აუცილებელია მათი კალიბრირება 3-5 დღეში ერთხელ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაჩვენებლები არ იქნება ზუსტი, შედეგები შეიძლება აღმოჩნდეს საკმაოდ სერიოზული. ზონდის გასუფთავებას ყოველი გამოყენების შემდეგ, ასევე აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
 • არ შეინახოთ საკვები ხსნარი 24 საათზე დიდ ხანს. ყველაზე კარგია მოამზადოთ ის უშუალოდ გამოყენების წინ. დარწმუნდით, რომ სასუქს ინახავთ მათთვის საჭირო პირობებში (ტემპერატურა, ტენიანობა, პირდაპირი მზის სხივების არარსებობა).
 • არ არის რეკომენდირებული ხანგრძლივი შენახვა. გირჩევთ მოიმარაგოთ სხვა და სხვა საშუალებები, რამდენადაც მოთხოვნები ყველა სტადიაზე იცვლება და აქვს განსხვავებული სპეციფიკა. თუ იგრძნობთ ბოთლიდან გამომავალ ძლიერ, ამიაკის მსგავს სუნს, გადააგდეთ. ეს ნიშნავს, რომ მისი შემცველობა ძველია და არ გამოდგება.

გირჩევთ ასევე გაეცნოთ რამოდენიმე რეკომენდაციას ქოქოსის კოირის მქონე ქოთნების მორწყვასთან დაკავშირებით:

 • მორწყვა უნდა მოხდეს ყოველ დღე, ან დღე გამოშვებით.
 • ქოთნიდან უნდა გამოედინებოდეს დასხმული წყლის მინიმუმ 10% (ამგვარად თქვენ არ დაუშვებთ ზედმეტი საკვები ნივთიერებების დაგროვებას სუბსტრატში).
 • თუ სუბსტრატი 1 დღეზე მალე შრება, სავარაუდოდ საჭიროა მცენარის დიდ ქოთანში გადარგვა.
 • თუ სუბსტრატი მესამე დღეს ჯერ კიდევ სველია, საჭიროა პაუზა და მოცდა, სანამ შეამჩნევთ წყლის საჭიროებას.
 • ქოქოსის კოირამ უნდა მიიღოს მოყავისფრო ელფერი, რის შემდეგაც შესაძლებელია მისი მორწყვა.

სულ ეს იყო. მიჰყევით მარტივ რეკომენდაციებს და თქვენი გროვი აუცილებლად იქნება წარმატებული. არ შეუშინდეთ ექსპერიმენტებს, რა თქმა უნდა ნორმის ფარგლებში. წარმატებულ გროვს გისურვებთ!

შინაარსი

მარიხუანაში ბევრი სხვადასხვა ნივთიერება გვხვდება, რომელთაგან თითოეული მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მაგალითად, ტერპენი უზრუნველყოფს არომატს და გემოს. ფოთლების ქლოროფილი მცენარეს აძლევს მწვანე ფერს. ამასთან, მისი ქიმიური შემადგენლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილაკებია სხვადასხვა კანაბინოიდები. მათ აქვთ სამედიცინო და რეკრეაციული გამოყენების პოტენციალი.

კანაბინოიდები არის აქტიური ნაერთები, რომლებიც გვხვდება კანაფში და პასუხისმგებელია მის სამკურნალო და რეკრეაციულ თვისებებზე. შეიძლება გსმენიათ მთავარი კანაბინოიდების, კანაბიდიოლის (CBD) და ტეტრაჰიდროკანაბინოლის (THC) შესახებ, მაგრამ არსებობს მრავალი სხვა კანაბინოიდი, რომლებიც ისეთივე მნიშვნელოვანია. მათ ქვემოთ განვიხილავთ.

Რა არის კანაბინოიდები

Რა არის კანაბინოიდები

კანაფში 113-მდე სხვადასხვა კანაბინოიდია. მათგან ყველაზე მეტად შესწავლილია CBD და THC. ნარკოტიკული ნივთიერებები გვხვდება ტრიქომებში ან მცენარეულ უჯრედებში. ეს არის მარიხუანის კვირტების ტრიქომები, რომლებიც მას განსაკუთრებულ ბრწყინვალებას ანიჭებს. მწარმოებლების უმეტესობა აქცენტს აკეთებს მაღალი THC კანაფის შტამების წარმოებაზე. სწორედ ის აგებს პასუხს ეიფორიულ განცდაზე, რომელიც მომხმარებელი განიცდის კანაფის გამოყენებისას. კიდევ ერთი მთავარი კანაბინოიდი არის CBD. მას არა აქვს ფსიქოაქტიური მოქმედება და 100% -ით ლეგალურია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ამ ტიპის სხვა საინტერესო წარმომადგენლები არიან კანაბიგეროლი (CBG), კანაბინოლი (CBN) და კანაბიქრომენი (CBC).

ენდოკანაბინოიდული სისტემა და როგორ მუშაობს ის

ენდოკანაბინოიდები არის კანაბინოიდები, რომლებიც ორგანიზმში ბუნებრივად წარმოიქმნება. სიტყვა "ენდო" ნიშნავს ენდოგენურს, ანუ "სხეულში აღმოცენებულს". ამასთან, ეს ნაერთები განსხვავდება მარიხუანას შემადგენლობისგან, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ მსგავსი ეფექტები და თვისებები. ისინი ურთიერთქმედებენ ტვინისა და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში იგივე ნერვული დაბოლოებებით. მათ შორის ყველაზე შესწავლილია ანანდამიდი და 2-AG. ამ ტიპში ასევე შედის ნოლადინის ესტერი, ვიროდამინი და N- არახიდონოილი დოფამინი. ყველა ეს ნივთიერება პასუხისმგებელია ჰომეოსტაზის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე.

ენდოკანაბინოიდული სისტემა შედგება კანაბინოიდებისა და კანაბინოიდების რეცეპტორებისაგან. კანაბინოიდები შეიძლება ეწოდოს "გასაღებებს" სხეულისთვის. ისინი უკავშირდება სასურველ ნერვულ ბოჭკოებს, ააქტიურებს მათ მუშაობას და უჯრედების მუშაობაში ცვლილებებს იწვევს. ეს ცვლილებები იწვევს სხვადასხვა გავლენას ყველა შინაგანი ორგანოს მუშაობაზე.

რა არის მთავარი კანაბინოიდები?

რა არის მთავარი კანაბინოიდები?

არსებობს კანაბინოიდების ორი ძირითადი ტიპი. ენდოგენური, რომლებიც ორგანიზმში ბუნებრივად წარმოიქმნება და ეგზოგენური, ასევე ცნობილი როგორც ფიტოკანაბინოიდები, მცენარეული წარმოშობის გამო. არსებობს ასეთი ნივთიერებები:

ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (THC)

ეს კანაბინოიდი ყველაზე ხშირად ასოცირდება მარიხუანასთან. მისი კონცენტრაცია მასში შეიძლება 30-40% -მდე მიაღწიოს

კანაბიდიოლი (CBD)

შემდეგი მთავარი ფიტოკანაბინოიდი არის CBD. მას არ გააჩნია ფსიქოაქტიური თვისებები და რეალურად ეხმარება THC– ის ეფექტების შემცირებაში.

კანაბინოლი (CBN)

იგი პირდაპირ კანაფში არ იწარმოება, მაგრამ THC– ის არასათანადოდ შენახვის შედეგია. როდესაც THC ზედმეტი სინათლის ან სითბოს ზემოქმედება ხდება, ქიმიური სტრუქტურა იცვლება და იქცევა CBN.

კანაბიქრომენი (CBC)

CBC არის მეორე ყველაზე გავრცელებული კანაბინოიდი THC– ის შემდეგ. CBD- ს მსგავსად, ეს ნივთიერება არ ურთიერთქმედებს თავის ტვინში CB1 დაბოლოებებთან. ეს ნიშნავს, რომ მას არა აქვს ფსიქოაქტიური თვისებები.

კანაბიგეროლი (CBG)

ფერმენტული პროცესის საშუალებით, CBG მოქმედებს, როგორც მარიხუანაში ნაპოვნი სხვა კანაბინოიდების საფუძველი.

2-არახიდონოილგლიცერილი (2-AG)

2-AG აღნიშნავს ენდოკანაბინოიდებს, რომლებიც ააქტიურებენ ტვინში მდებარე CB1 რეცეპტორებს. 2-AG ასევე წარმოიქმნება ადამიანის ორგანიზმის მიერ და შემდეგ მონაწილეობს ნივთიერებათა ცვლაში.

ანანდამიდი

ანანდამიდი კიდევ ერთი ნაერთია, რომელიც გვხვდება ადამიანის სხეულში. ბევრი მეცნიერის აზრით, იგი პასუხისმგებელია ადრენალინის "მაღალ" დონეზე, რომელსაც ბევრი ადამიანი განიცდის ვარჯიშის შემდეგ. ის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს განწყობის ფორმირებაში და იმაში თუ როგორ გრძნობს ადამიანი თავს.

კანაბინოიდები მოლეკულების მრავალფეროვანი ჯგუფია. ისინი საერთო თვისებებს იზიარებენ. ენდოკანაბინოიდები წარმოიქმნება ჩვენი სხეულის ბუნებრივად და ურთიერთქმედებენ ენდოკანაბინოიდულ სისტემასთან CB1 და CB2 ნერვულ ბოჭკოებთან შეერთებით. ეს კოოპერატივები იწვევს მრავალფეროვან რეაქციას, რამაც შეიძლება დადებითი და უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და კეთილდღეობაზე.

რა არის ფიტოკანაბინოიდები

რა არის ფიტოკანაბინოიდები

ფიტოკანაბინოიდები არის კანაბინოიდები, რომლებიც გვხვდება მცენარეებში, მათ შორის კანაფში. სამეცნიერო საზოგადოებაში დიდი მოძრაობაა ამ ნაერთების სამკურნალო თვისებების შესწავლის თვლასაზრისით.

მიუხედავად იმისა, რომ კანაფს სამკურნალო ძალების გამო საუკუნეების განმავლობაში აფასებდნენ, 1900-იანი წლების დასაწყისში ბევრმა მთავრობამ იგი შეაფასა როგორც ნარკოტიკული საშუალება.ცოტა ხნის წინ მხოლოდ ზოგიერთი ქვეყანამ დაუბრუნდა ჰალუცინოგენის გამოყენებას და მის სარგებელს.

ზოგი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ კანაფზე დაფუძნებული დიეტა საშუალებას აძლევდა ჩვენს წინაპრებს ათიათასობით წლის წინ შეემუშავებინათ რთული ენდოკანაბინოიდული სისტემა, რომელიც დღეს მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული ფიტოკანაბინოიდი, მათი რეაქციები და ურთიერთქმედება ადამიანის ენდოკანაბინოიდულ სისტემასთან:

კანაბიგეროლი (CBG)

კანაბიგეროლი (CBG)

CBG ითვლება უმეტეს ფიტოკანაბინოიდების წინამორბედად. მრავალი მეცნიერის აზრით, მას აქვს სხვადასხვა სამკურნალო დანიშნულების ფართო სპექტრი, რაც ადასტურებს, რომ ის უფრო ეფექტურია, ვიდრე CBD, ნეიროპათიული ტკივილის სამკურნალოდ. ტრიქომებში განლაგებული ფერმენტები გარდაქმნიან CBG- ს მარიხუანაში ნაპოვნი 112 სხვა კანაბინოიდიდან. ამ პროცესის შემდეგ, ძალიან მცირე CBG რჩება მომწიფებულ მცენარეში, ჩვეულებრივ 1% -ზე ნაკლები.

კანაბიდივარინი (CBDV)

CBDV არის კიდევ ერთი არაფსიქოაქტიური კანაბინოიდი. ეს არის CBD– ის ანალოგი და შედგება 3 ნახშირბადის მოლეკულებისგან (პროპილი) და არა 5 ნახშირბადის მოლეკულებისგან (პენტილის). CBDV ბევრ მახასიათებელს იზიარებს CBD– სთან და მიმდინარეობს გამოკვლევები მისი, როგორც კრუნჩხვის საწინააღმდეგო გამოყენების შესახებ.

კანაბიდიოლი (CBD)

კანაბიდიოლი (CBD)

CBD, ერთ – ერთი ყველაზე ცნობილი ფიტოკანაბინოიდი, აქვს ყველაზე ფართო სამკურნალო გამოყენება და ამჟამად ითვლება ერთ – ერთ ყველაზე შესწავლილ ფიტოკანაბინოიდად.

ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (THC)

ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (THC)

THC ალბათ მათ შორის ყველაზე ცნობილი ფიტოკანაბინოიდია. მარიხუანას გამოყენებისას სწორედ ეს ნაერთი იწვევს ეიფორიის და ჰალუცინაციების შეგრძნებებს. THC- ის ფსიქოაქტიურმა თვისებებმა გამოიწვია მისი კლასიფიკაცია როგორც ნარკოტიკი.

კანაბიქრომენი (CBC)

კანაბიქრომენი (CBC)

CBC არის კიდევ ერთი თერაპიული ფიტოკანაბინოიდი, რომელიც გვხვდება კანაფში. ბევრის აზრით, ეს არის ყველაზე ძლიერი კიბოს საწინააღმდეგო კანაბინოიდი. იგი ურთიერთქმედებს CB2 რეცეპტორებთან სიმსივნურ უჯრედებში და ზედაპირული ანტიგენები წარმოიქმნება ამ ხელშეწყობით. ამის შესახებ კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ეს არის ერთადერთი ფიტოკანაბინოიდი, რომელიც ითვლება, რომ ასტიმულირებს ტვინის უჯრედების ზრდას, რაც 90-იანი წლების ბოლომდე საერთოდ შეუძლებლად ითვლებოდა! ამრიგად, ამ რწმენამ გამოიწვია კვლევა იმის შესახებ, რომ CBC გამოიყენება ალცჰეიმერის დაავადების სამკურნალოდ.

ფიტოკანაბინოიდები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჩვენს ენდოკანაბინოიდულ სისტემაში, მაგრამ კვლევა ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა გასული საუკუნის დაბრკოლებების გამო. მას შემდეგ, რაც კანაფის ლეგალიზაცია და სამედიცინო მიზნებისათვის მისი კლასიფიკაცია კვლავ იზრდება, ამ მიმართულებით უფრო და უფრო მეტი კვლევა ტარდება.

დეტალები CBN– ს შესახებ

კანაფში არის დაახლოებით 113 სხვადასხვა კანაბინოიდი, რომლებმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ ჩვენს ენდოკანაბინოიდულ სისტემებში, ასევე ჯანმრთელობასა და ველნესი. ტეტრაჰიდროკანაბინოლის (THC) და კანაბიდიოლის (CBD) მსგავსად, კანაბინოლი (CBN) ერთ-ერთია მათ შორის 113 კანაბინოიდიდან. CBN– ის თვისებები CBD– ს მსგავსია იმით, რომ მას არა აქვს ფსიქოაქტიური მოქმედება ტვინზე. ასე რომ, თუ გამოყენების მიზანი არის ჰალუცინოგენური მოქმედება, ღირს სხვა ნივთიერების არჩევა. ამასთან, მოლეკულას აქვს სხვა ძალიან საინტერესო და პოტენციურად სიცოცხლის გამაძლიერებელი წამლის მანიფესტაციები.

იგი ხშირად დიდი რაოდენობით გვხვდება ხანდაზმულ ნარკოტიკულ მცენარეებში. THC დაბერების ან ჟანგბადის ზემოქმედების შედეგად, ის დროთა განმავლობაში გარდაიქმნება CBN- ით. ამრიგად, თუ მარიხუანა თვეების ან წლების განმავლობაში დარჩა უყურადღებოდ, სავარაუდოა, რომ მასში არსებული THC გადაიქცევა CBN– ზე.

მეცნიერთა მიერ ზემოთ ნაერთის შემსწავლელი ზოგიერთი სარგებელი მოიცავს:

 • ორგანიზმში ანანდამიდის დონის ზრდა;
 • ტკივილის შემსუბუქება;
 • ძვლის უჯრედების ზრდის ხელშეწყობა;
 • დახმარება უძილობის დროს;
 • ანთების საწინააღმდეგო საშუალება;
 • ანტიბაქტერიული ეფექტი;
 • მადას სტიმულირება;
 • კრუნჩხვის საწინააღმდეგო მოქმედება.

CBN– ის ერთ – ერთი ყველაზე პერსპექტიული ასპექტი მისი სედაციაა. ნივთიერების თვისებების შესწავლა იქამდე მივიდა, რომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 5 მგ მასზე დაფუძნებული პრეპარატი შეიძლება იყოს 10 მგ დიაზეპამის დოზის ექვივალენტი. ამ ნაერთის უპირატესობა დიაზეპამთან არის ის, რომ პირველი არის მცენარეულ საფუძველზე ტკივილგამაყუჩებელი და საძილე, და დამოკიდებულების შანსი მინიმალურია. ოპიოიდების ტკივილგამაყუჩებლების მრავალი უკავშირდება სერიოზულ გვერდით ეფექტებსა და დამოკიდებულების ალბათობას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შორის.

თუ გსურთ ღამით დაძინება კანაფით, ცოტა CBN შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საძილე აბები! THC- სგან განსხვავებით, ეს გავლენას არ ახდენს ტვინზე, ამიტომ ადამიანი თავს გრძნობს დაბნეულად დილით. ამასთან, მას აქვს უარყოფითი მხარეც - ბუნებით, მისი შინაარსი მთლიანად არაპროპორციულია THC ან CBD– ის ოდენობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ კანაფის ყვავილი ან კვირტი შეიძლება შეიცავდეს 30% THC ან CBD– ს, ის ჩვეულებრივ შეიცავს 1% –ზე ნაკლებ CBN– ს.

ინფორმაცია CBC– ს შესახებ

ტეტრაჰიდროკანაბინოლისა და კანაბიდიოლის მსგავსი, CBC ან კანაბიქრომენი კიდევ ერთი ჩვეულებრივი კანაბინოიდია, რომელიც მარიხუანაში გვხვდება. იგი ითვლება ამ ტიპის ექვსი მთავარი წარმომადგენელიდან ერთ – ერთში, მაგრამ მისი შესაძლებლობები ისე კარგად არ არის გასაგები, როგორც CBD ან THC. მეცნიერები დღემდე ამხელდნენ ყველა საიდუმლოებას, რომელიც CBC– სა და სხვა კანაბინოიდებში იმალებოდა.

CBD– ს მსგავსად, აღნიშნულ ნივთიერებას არ აქვს ჰალუცინოგენური თვისებები და არ ზრდის ან ამცირებს ენერგიის დონეს, როგორიცაა THC. ეს არის არაფსიქოაქტიური ნაერთი, მაგრამ ამის მიუხედავად, მას აქვს მრავალი პოტენციური სარგებელი ჯანმრთელობისთვის. CBC ცუდად უკავშირდება თავის ტვინში მდებარე CB1 რეცეპტორებს. იგი ძირითადად ურთიერთქმედებს ვანილოიდური ნერვული ბოჭკოებით 1 (TRPV1) და ანკირინ 1-ის გარდამავალი რეცეპტორული პოტენციალით, რომელიც ასოცირდება ტკივილის აღქმასთან. ნივთიერების მოხმარებისას ის უკავშირდება ამ რეცეპტორებს, რის შედეგადაც სხეულში იზრდება ენდოკანაბინოიდების ბუნებრივი რაოდენობა.

მეცნიერები თვლიან, რომ კანაბიქრომენი უკეთესად მუშაობს, როდესაც სხვადასხვა კანაბინოიდებთან არის შერწყმული. მისი რეაქცია KDB- სა და TNK- ზე ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი ადეკვატურად. სამედიცინო მარიხუანის ლეგალური ბაზრის ზრდა და მისი თანდათანობითი ლეგალიზაცია მთელს მსოფლიოში განაპირობებს სამეცნიერო კვლევების ზრდას.

სამედიცინო პოტენციალი

სამედიცინო პოტენციალი

მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, CBC– სთან დაკავშირებული პოტენციური სამკურნალო სარგებელი უკვე არსებობს. მართალია, მარიხუანას სამკურნალოდ იყენებდნენ საუკუნეების განმავლობაში, მისი კლასიფიკაცია, როგორც ნარკოტიკი, 1900-იანი წლების დასაწყისში შეაჩერა კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მცენარე სხეულზე და როგორ მოქმედებს კანაბინოიდები ენდოკანაბინოიდულ სისტემაზე.

CBC და კიბო

ეს ნივთიერება, სავარაუდოდ, ძალიან ძლიერი მოკავშირე იქნება კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ის ურთიერთქმედებს ჩვენს ენდოკანაბინოიდულ სისტემასთან და ანანდამიდთან. ეს უკანასკნელი ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა ძუძუს კიბოს მკურნალობაში. CBC- ს შეუძლია შეამციროს ის სისხლში შეწოვის სიჩქარე, რაც ნიშნავს, რომ პრეპარატი უფრო დიდხანს ვრცელდება სხეულში. ერთ-ერთმა ბოლოდროინდელმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნაერთმა შეიძლება შეანელოს ან აფერხოს ანთება და სიმსივნის ზრდა.

CBC, ტკივილი და ანთება

CBC ბლოკავს ანთებას და ტკივილს. ეს ორივე სიმპტომია ოსტეოართრიტის დროს. კანაბინოიდების გამოყენება შეიძლება იყოს უსაფრთხო გზა ზემოხსენებული საკითხების მოსაგვარებლად. რადგან ეს თავიდან აიცილებს უსიამოვნო გვერდით მოვლენებს, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა წამლების და ოპიოიდური ტკივილის შემსუბუქების დანიშვნასთან.

CBC და ტვინის უჯრედები

2013 წლის კვლევამ აჩვენა, რომ ნაერთმა დადებითად იმოქმედა თაგვის ნერვული ღეროვანი უჯრედების წინაპრებზე (NSP უჯრედები). ისინი აუცილებელია ტვინის ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის. ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი მიღწევა ალცჰეიმერის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

CBC და აკნე

მრავალი კანაბინოიდი, მათ შორის CBC, დაამტკიცა, რომ ისინი არიან ძლიერი გამონაყარის გამომწვევები და კანის სხვა დაავადებები.

CBC და დეპრესია

ეს კარგად მუშაობს, როდესაც გამოიყენება THC და CBD, რათა დაეხმაროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ნერვული ქცევის განვითარების დარღვევა, პოსტტრავმული სტრესი და დეპრესია.

რა არის CBG?

CBG მცენარეში საკმაოდ მცირე რაოდენობით არის სხვა კანაბინოიდებთან შედარებით. მისი შინაარსი დაახლოებით 1% -ს შეადგენს, მაგრამ ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ეს ნივთიერება CBD– ს მსგავსია იმით, რომ მას არ გააჩნია ფსიქოაქტიური თვისებები და არ უჩნდება განცდა, როდესაც განიცდის კანაფის შტამებს მაღალი THC დონის მქონე.

საინტერესოა, რომ CBG და CBD თავდაპირველად წარმოიქმნება ერთი და იგივე ნაერთისგან. მარიხუანა აწარმოებს კანაბიგეროლის მჟავას (CBGA), რომელიც არის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი მჟავას - THCA, CBDA და CBCA. კანაფის შემცველი ფერმენტები CBGA- ს გარდაქმნის CBDA ან THCA. შესაბამისი მჟავა შემდეგ გააქტიურებულია სინათლის ან სითბოს საშუალებით და გარდაიქმნება CDB ან THC. კანაფის შტამების უმეტესობაში, CBGA სწრაფად გარდაიქმნება CBDA ან THCA.

CBG- ის შემცველობის მქონე კანაფის შტამების მოპოვების მცდელობამ და მწარმოებლებმა ექსპერიმენტები ჩაატარეს მცენარეთა ჯვარედინი გამრავლებით და გენეტიკური მანიპულირებით. მარიხუანას მეტი CBG მოპოვების მიზნით, მოსავლის აღება უნდა მოხდეს კონკრეტულ დროს. მწარმოებლებმა უნდა განსაზღვრონ CBG– ის მაქსიმალური რაოდენობა. როგორც წესი, ეს პერიოდი ექვსი კვირაა ორ თვიან მზარდ ციკლში.

CBG- ის პოტენციური სამედიცინო უპირატესობები

სხეულის შიგნით, ენდოკანაბინოიდული სისტემა ბევრს მუშაობს ჰომეოსტაზის მდგომარეობის შესანარჩუნებლად. ენდოკანაბინოიდები ხელს უწყობენ სხეულის სხვადასხვა ნაწილის კონტროლს, რადგან ნერვების რეცეპტორები ნაწილდება მთელ ტვინსა და მაგისტრალზე. CBG გავლენას ახდენს სხეულის კონკრეტულ ნაწილებზე და ამ მიმართულებით მრავალი კვლევა ჩატარდა.

CBG და გლაუკომა

CBG ძალიან ძლიერი ვაზოდილატატორია და მრავალი ნეიროპროტექტორული თვისება აქვს. ვინაიდან თვალის სტრუქტურაში განლაგებულია ენდოკანაბინოიდული რეცეპტორები, ითვლება, რომ ეს ნაერთი არის გლაუკომის შემსუბუქების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება თვალის წნევის შემცირებით.

CBG და ნაწლავის ანთებითი დაავადება

თაგვებზე ჩატარებულ ბოლოდროინდელ კვლევაში მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ზემოხსენებული ნივთიერება ეფექტურია ნაწლავის პრობლემების მქონე ანთებითი მახასიათებლების შესამცირებლად.

CBG და ჰანტინგტონის დაავადება

ჰანტინგტონის დაავადებას ახასიათებს ნერვული უჯრედების გადაგვარება და ტვინის დაზიანება. 2015 წელს თაგვებზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად, მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ CBG იცავს ნეირონებს და აფერხებს ნერვული უჯრედების გადაგვარებას.

CBG და კიბო

ეს ნივთიერება ასევე ღირებულია სიმსივნის წინააღმდეგ ბრძოლაში - ის ბლოკავს რეცეპტორებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან კიბოს უჯრედების ზრდაზე და აფერხებს მათ განვითარებას.

რა არის 2-AG?

2-არაჰიდონოილგლიცერილი ან 2-AG ერთ-ერთი მთავარი ენდოკანაბინოიდია და ანანდამიდთან ერთად ენდოკანაბინოიდული სისტემის ნაწილია. 2-AG ურთიერთქმედებს ორივე ტიპის CB რეცეპტორებთან, რომლებიც განლაგებულია სხეულის ცენტრალურ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში. 2-AG არის CB რეცეპტორების აგონისტი და მთავარი სავალდებულო მოლეკულა CB2 ნერვის შეწყვეტისთვის.

2-AG არის ერთ-ერთი ნაერთი, რომელიც მიიღება არახიდონის მჟავას ან ორი სხვა 20 ნახშირბადის არსებითი ცხიმოვანი მჟავებისგან, DGLA და EPA. ამ მოლეკულებს "ეიკოსანოიდები" ეწოდება და წარმოადგენს არსებითი ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგულ ვერსიებს. ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სხეულის სხვადასხვა ფუნქციებსა და პროცესებში, როგორიცაა იმუნიტეტი.

როგორც ჩვენს ორგანიზმში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ენდოკანაბინოიდი, 2-AG აუცილებელია მადის რეგულირების, ტკივილის მართვისა და იმუნური სისტემის მუშაობისთვის. ორგანიზმში ამ ნივთიერების დონის გაზრდის რამდენიმე სხვადასხვა გზა არსებობს. კანაფი ერთ – ერთი ასეთი ვარიანტია, მაგრამ არსებობს ენდოკანაბინოიდული სისტემის დახმარების მეთოდებიც, ჰალუცინოგენური მცენარის მოხმარების გარეშე.

2-AG დონის გაზრდის გზები

დიეტა

მას შემდეგ, რაც 2-AG ძირითადად შედგება ცხიმის ან მეტაბოლიზებული ლინოლეინის მჟავისგან, შეიძლება მიირთვათ საკვები ლინოლეინის მჟავით, როგორიცაა კვერცხი, ფრინველი, ბურღულეული და კანაფის თესლი. 2-AG დონის ასამაღლებლად, დიეტა, რომელიც შეიცავს ომეგა -6 აუცილებელ ცხიმოვან მჟავებს, შესანიშნავი გზაა. გახსოვდეთ, რომ თანაბარი რაოდენობით მოიხმარეთ ომეგა -3 და ომეგა -6 ცხიმოვანი მჟავები, რომ მაქსიმალურად მიიღოთ თქვენი ენდოკანაბინოიდული სისტემის სარგებელი.

პრობიოტიკები

ზოგიერთი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ პრობიოტიკები ხელს უწყობენ ნაწლავის CB2 რეცეპტორების ფუნქციონირებას. შეგიძლიათ მიირთვათ პრებიოტიკური საკვები, როგორიცაა პრასი, ტოპინამბური, ხახვი და ნიორი. ამისთვის ასევე შეგიძლიათ მიირთვათ ბევრი მდიდარი ბოჭკოვანი ბოსტნეული.

ხარისხიანი დასვენება

ძილი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ენდოკანაბინოიდულ სისტემაში ბალანსის შესანარჩუნებლად. ამიტომ, მნიშვნელოვანია საკმარისი ძილი და მკაფიო ყოველდღიური რუტინა.

რა არის ანანდამიდი

N-arachidonoylethanolamine (ანანდამიდი) არის THC- ის ენდოგენური ანალოგი. საინტერესოა, რომ ეს ნივთიერება ასევე ცნობილია როგორც "ნეტარების მოლეკულა", ან სხეულის ბუნებრივი ვერსია THC. ნაერთი დამზადებულია სხეულის შიგნით და ქიმიურად ძალიან ჰგავს THC- ს. იგი უკავშირდება იგივე რეცეპტორებს ენდოკანაბინოიდულ სისტემაში და შეუძლია იმოქმედოს, როგორც ნეიროტრანსმიტერი და განწყობის გამაძლიერებელი. ანანდამიდი წარმოიქმნება უჯრედის მემბრანისა და სხეულის ქსოვილების შიგნით. იგი სინთეზირდება N- arachidonoyl phosphatidylethanolamine - სგან და იშლება ფერმენტის ცხიმოვანი მჟავა amide hydrolase.

მოლეკულა ურთიერთქმედებს და უკავშირდება თავის ტვინის ორივე ტიპის კანაბინოიდულ რეცეპტორებს (CB1 და CB2). ის მყიფე ნაერთად ითვლება, ვინაიდან სხეულის შთანთქმის შემდეგ ის სწრაფად იშლება მის შემადგენელ ნაწილებად. ანანდამიდი წარმოიქმნება ტვინის იმ ნაწილში, რომელიც პასუხისმგებელია მეხსიერებაზე, მოძრაობის კონტროლსა და აზროვნების პროცესებზე. გარდა ამისა, ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალ ფიზიოლოგიურ პროცესში, როგორიცაა მადის კონტროლი, ტკივილი და ნაყოფიერება.

ექსპოზიციის მეთოდი

ანანდამიდი მუშაობს რეცეპტორებთან ურთიერთქმედებით, რომლებიც ენდოკანაბინოიდული სისტემის ნაწილია. ისინი განლაგებულია ტვინში და მთელ ტანში. ნერვული დაბოლოებები მოქმედებს როგორც საკეტები, ხოლო კანაბინოიდები და ენდოკანაბინოიდები მოქმედებენ ამ საკეტების გასაღებად - კავშირები უკავშირდება ნერვულ დაბოლოებებს და იწვევს ქიმიურ რეაქციებს. ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ანანდამიდი ძირითადად უკავშირდება CB1 ტიპს, ხოლო პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში - CB2.

2005 წელს ჟურნალში კლინიკური კვლევების ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, ანანდამიდი მიიჩნევა, რომ ხელს უწყობს ნეიროგენეზს. სტატიაში ნათქვამია, რომ ეს მოლეკულა, სხვა კანაბინოიდებთან ერთად, ხელს უწყობს ნეირონების წარმოქმნას ტვინის იმ ნაწილში, რომელიც პასუხისმგებელია მეხსიერების, სწავლისა და ემოციების მართვაზე. ასევე ნაჩვენებია, რომ მას აქვს ანტიდეპრესანტების მსგავსი ეფექტები.

მიჩიგანის უნივერსიტეტის კვლევითი დეპარტამენტის მიერ 2007 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ ანანდამიდი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაში და სიამოვნებისა და მოტივაციის გრძნობებში. კვლევამ აჩვენა, რომ თაგვის წინა ტვინში შეყვანილი წამლის გარკვეული რაოდენობა მოგვიანებით აორმაგებს მისი რეაქციის ხანგრძლივობას, დავალების შესრულებისთვის ჯილდოს მიღებისას. ამასთან, ანანდამიდს გავლენა არ მოუხდენია მაუსების მდგომარეობაზე, როდესაც მათ ჯილდოები არ მიეცათ.

კალიფორნიისა და კონექტიკუტის უნივერსიტეტებში ჩატარებულმა სხვა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ანანდამიდის რაოდენობის გაზრდა ადამიანის ტვინში დაგეხმარებათ გაათავისუფლოთ შფოთვა და დეპრესია.

ანანდამიდის დონის გაზრდის გზები ორგანიზმში

თუ ანანდამიდის ჯანმრთელობის პოტენციური სარგებლობის შესახებ ყველა ამ კვლევის წაკითხვის შემდეგ, თქვენ ასევე გსურთ სცადოთ ამ ენდოკანაბინოიდის დონის ამაღლება, ამის გაკეთების რამდენიმე მარტივი გზა არსებობს:

 • ტანვარჯიში;
 • შავი შოკოლადის მიღება;
 • ტრუფელის ჭამა.

მიუხედავად იმისა, რომ კანაბინოიდები განსხვავდება მათი თვისებებით, გამოყენებებით და სარგებლობით, ყველა მათგანი, როგორც კანაფის მცენარის ქიმიური შემადგენლობის ელემენტები, საშუალებას იძლევა დაეხმაროს მრავალი დაავადების მკურნალობაში, ტკივილში, შფოთვაზე და ა.შ. ამავე დროს, მათი გამოყენება გამორიცხავს ხელოვნური ნივთიერებების გამოყენებას. ამიტომ, იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ეძებს სინთეზური მედიკამენტების ალტერნატივას, მას შეუძლია სცადოს ზემოაღნიშნული ბუნებრივი ნივთიერებები. მანამდე კი აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია.

შინაარსი

კანაფი - ეს არის მცენარე, რომელიც ახდენს ორგანიზმზე ფართო სპექტრის მოქმედებას, რომელთაგან ბევრი უშუალოდ არის დაკავშირებული ადამიანის იმუნურ სისტემასთან. კანაბინოიდები ფლობს იმუნომოდულირების თვისებებს. აძლიერებს თუ არა ის იმუნური სისტემის ფუნქციას?

წინასიტყვაობა

წინასიტყვაობა

ჩვენს ორგანიზმს მუდმივად ემუქრება ინფექციური დაავადებები, რომლებსაც იწვევს ბაქტერიები, ვირუსული ინფექციები ან სხვა მიკროორგანიზმები. დაცვის გარეშე მათთან ბრძოლა შეუძლებელი იქნებოდა. საბედნიეროდ, ჩვენ გვაქვს იმუნური სისტემა, რომელიც გვიცავს. ის წარმოადგენს ქსოვილების რთულ ქსელს, უჯრედებს და ორგანოებს, რომლებიც სრული სიზუსტით მუშაობენ, რათა შეგვინარჩუნონ ჯანმრთელობა.

იმუნური სისტემა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დეფექტური უჯრედების აღმოჩენაში და გარანტიას იძლევა, რომ ისინი არ განაგრძობენ ზრდას უჯრედის სიკვდილის წყალობით. უჯრედების სიკვდილი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ამოცანას ჯანმრთელი იმუნური სისტემისთვის. მაგალითად, თუ ორგანიზმში ძალიან ბევრი უჯრედია, შეიძლება წარმოიქმნას აუტოიმუნური დაავადება; საპირისპირო სიტუაციამ შეიძლება გამოიწვიოს იდეალური პირობები კიბოს განვითარებისთვის.

კვლევები აჩვენებს, რომ კანაბინოიდები (ძირითადად ტგკ და კბდ) გახლავთ იმუნოდეპრესანტები (ანუ აქვეითებენ ჩვენს იმუნურ სისტემას), რითიც შეიძლება აიხსნას მდგომარეობის შემსუბუქება, რომელსაც ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები გრძნობენ სამედიცინო კანაბისის მოხმარებისას. სხვა კვლევები ამტკიცებს, რომ კანაბისის რეგულარულმა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ლეიკოციტების ზრდა დარღვეული იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტებში, რაც გულისხმობს იმუნო მასტიმულიერბელ ეფექტს.

ყველაფერი ბევრად რთულდება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კანაბისის მოქმედება მიმართულია ენდოკანაბინოიდურ სისტემაზე. მეცნიერები თვლიან, რომ ნაერთები, რომლებსაც კანაბისი შეიცავს, ურთიერთქმედებენ თავის ბიოლოგიურ აქტიურობასთან, ჩვენი იმუნური სისტემის ჩათვლით. დასკვნა იმაში მდგომარეობს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაგები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მარიხუანა იმუნურ სისტემაზე. სტატიაში მოგიყვებით თუ რა არის დღეისათვის ცნობილი.

ანთებითი პროცესი - ორმხრივი მოქმედება

კანაბისი აქვეითებს ჩვენს იმუნურ სისტემას და შესანიშნავია ანთებითი პროცესების და ტკივილის დროს. ეს ყოველივე სხვა და სხვა სიტუაციაში შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც. ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება მიმართულია ინფექციის პრევენციისთვის. თავის მხრივ, ეს არის რეაქცია, რომელიც ახდენს დაზიანებული ნაწილების იზოლაციას და აფერხებს ვირუსებისა და ტოქსინების ორგანიზმში გავრცელებას. ანთებითი პროცესის შეჩერება იმუნური რეაქციის მიერ, შეიძლება სინამდვილეში კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს, რამდენადაც, შეიძლება პათოგენებს მისცეს დამატებითი დრო ორგანიზმზე მოქმედებისთვის.

მაგალითად, ბევრი ადამიანი თვლის, რომ კანაბისის მოხმარების ნებისმიერი ფორმით, შეიძლება გაიზარდოს კორონა ვირუსის რისკი, როგორც წერია ჟურნალში ნეიროიმუნომოდულაციის შესახებ. კვლევები ჩატარებული იყო ვირუსული გრიპით დაავადებულთაგვებზე, რომლებსაც აძლევდნენ ტგკ-ს. ამ კვლევის თანახმად, თაგვებს აღენიშნებოდათ ვირუსული ზეწოლის ზრდა და იმუნური სისტემის დასუსტება.

ძლიერმა ანთებითმა პროცესმა შეიძლება გამოიწვიოს ქრონიკული დაავადებები. ზოგჯერ იმუნური სისტემა მუშაობს შეცდომით, როდესაც აწყდება შინაგან საფრთხეს და დაავადებული უჯრედების ნაცვლად ეჯახება ჯანმრთელ უჯრედებს. ამან შესაძლებელია გამოიწვიოს რიგი დაავადებები, ისეთები, როგორიცაა რევმატოიდული ართრიტი (როდესაც იმუნური სისტემა ებრძვის სახსრების ქსოვილებს), პარკინსონის დაავადება (იმუნური სისტემა სავარაუდოდ ანგრევს ტვინის უჯრედებს, რომლებიც ახდენენ დოფამინის პროდუცირებას), ან გაფანტული სკლეროზი (როდესაც იმუნიტეტი აზიანებს მიელინის გარსს ნეირონების გარშემო). დადასტურებულია, რომ ამ დაავადებების დროს, კანაბისი ეფექტურად აქვეითებს ანთებით რეაქციას.

კანაბისი შესაძლებელია დაეხმაროს იმუნურ სისტემას

კანაბისი შესაძლებელია დაეხმაროს იმუნურ სისტემას

სხვა კვლევები გვიჩვენებს, რომ კანაბისი მოქმედებს სულ სხვანაირად, აძლიერებს ჩვენს იმუნურ სისტემას და ეხმარება მას აღადგინოს წონასწორობა ინფექციებთან ბრძოლაში. ასეთი რამ ხდება აივ ინფექციის დროს: ვირუსი ანადგურებს Т უჯრედებს, რომლებიც გახლავთ ლიმფოციტები, ისინი ანადგურებენ მავნე პათოგენებს. მოვლენების მსგავსი განვითარება აივ დაავადებულებს ხდისშედარებით დაუცველს ინფექციების მიმართ, რომლებიც როგორც წესი არ არის საშიში. რამოდენიმე კვლევამ დაამტკიცა, რომ კანაბისის მოხმარებელ აივ დაავადებულებს აქვთ მეტი Т უჯრედი. შესაბამისად, შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ კანაბისი ეხმარება პაციენტებს გაუმკლავდნენ სიმპტომებს და აძლიერებენ ორგანიზმის რეაქციას დაავადებაზე.

კანაბისმა ასევე შეიძლება მოახდინოს ნეიროგენეზის და ნეიროდეგენერაციის მოდულირება. იმუნური სისტემა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ ფუნქციების დარღვევით გამოწვეულ პათოლოგიების დროს. ცხოველებზე ჩატარებულმა პირველმა კვლევებმა დაამტკიცა, რომ კანაბისი შესაძლოა სასარგებლო იყოს ისეთი დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, როგორიც არის ცერებროვასკულარული დაზიანება, თავის ტრავმა და ცერებრალური იშემია.

აპოპტოზი ანუ უჯრედების დაპროგრამებული სიკვდილი

აპოპტოზი - ეს არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც იმუნური სისტემა აცნობებს დაავადებულ უჯრედებს, რომ ისინი უნდა მოკვდნენ. კიბოს უჯრედები პრაქტიკულად აიგნორებენ ამ პროცესს და განაგრძობენ ზრდას. სულ ცოტა ხნის წინ ერთადერთი გამართლებული თერაპია კიბოსთან ბრძოლაში გახლდათ ქიმიოთერაპია, რომელიც ანადგურებს არა მხოლოდ კიბოს უჯრედებს, არამედ ჯანმრთელებსაც. რამოდენიმე კვლევამ აჩვენა, რომ კანაბისს შეუძლია აპოპტოზის განსაზღვრული სახეობების გაძლიერება. კიბოს ზოგიერთი სახეობა მეტად აღიქვამს აპოპტოზს, რომელსაც იწვევს კანაბინოიდები. ეს ყოველივე არ ნიშნავს, რომ კანაბისს შეუძლია კიბოს მორჩენა, თუმცა სარგებელი რიგ შემთხვევებში აშკარაა.

აპოპტოზი ანუ უჯრედების დაპროგრამებული სიკვდილი

არის თუ არა საიდუმლო ენდოკანაბინოიდურ სისტემაში?

ენდოკანაბინოიდური სისტემა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმუნური სისტემის რეგულირებასა და მის ზოგად ფუნქციაში. იმუნურ უჯრედებში, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში, ნერვულ სისტემაში, ტვინში და სახსრების ქსოვილებში არსებობს დიდი რაოდენობის კანაბინოიდური რეცეპტორი (CB1 и CB2). ჯანმრთელ ორგანიზმში არსებული ენდოგენური კანაბინოიდები (ან ენდოკანაბინოიდები) ურთიერთქმედებენ ამ რეცეპტორებთან, რათა შეინარჩუნონ იმუნური სისტემის ნორმალური მდგომარეობა.

ზოგიერთი კვლევის შედეგად, აღმოჩნდა, რომ ანანდამიდი, ბუნებრივი კანაბინოიდი, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი წარმოქმნის, ურთიერთქმედებს CB რეცეპტორებთან კუჭნაწლავის ტრაქტში არსებული იმუნური უჯრედების აქტივობის შესამცირებლად, რითაც ხელს უწყობს სასარგებლო ბაქტერიების წარმოქმნას. კანაბისის ფიტოკანაბინოიდები, რომლებიც ავსებენ ენდოკანაბინოიდებს, აღადგენენ თანასწორობას იმუნურ სისტემაში.

ენდოკანაბინოიდური სისტემის საფუძვლიანი შესწავლის შემდეგ, ისშესაძლებელია გახდეს მრავალი დაავადების მკურნალობის საშუალება.

რამოდენიმე ისტორია

მეცნიერებამ, ენდოკანაბინოიდური სისტემის შესახებ დაახლოებით 25 წელია იცის. 1990 წელს ჯგუფმა, მოკელურული ბიოლოგის ლიზა.ა. მაცუდას ხელმძღვანელობით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ნაციონალურ ინსტიტუტში, ლაბორატორიული თაგვების თავში პირველად აღმოაჩინა კანაბინოიდური რეცეპტორი, რომელიცმგრძნობიარე იყო ტგკ-ს მიმართ.

მეცნიერები ცდილობდნენ გაეგოთ რა იყო, კანაბისში შემავალი ძირითადი ფსიქოაქტიური ნივთიერება, რომელიც მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე. მათ აღმოაჩინეს CB1 რეცეპტორები, უჯრედების რეცეპტორების რთული ქსოვილი, რომელიც აღმოჩენილი იყო ცენტრალურ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში. მოგვიანებით აღმოჩენილ იქნა CB2 რეცეპტორები. ისინი ძირითადად იძებნებიან იმუნურ სისტემაში, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში და ბევრ ძირითად ორგანოში.

როგორ მიმდინარეობს პროცესი

როგორ მიმდინარეობს პროცესი

ჩვენი უჯრედების ზედაპირზე მდებარეობს რეცეპტორები, რომლებიც „უსმენენ“ უჯრედის გარე პირობებს. შემდეგ ისინი გადასცემენ ინფორმაციას უჯრედს შიგნით, რაც ააქტიურებს შესაბამის პასუხს.

ეს რეცეპტორები - ისტორიის მხოლოდ ნახევარია. რატომ წარმოქმნის ადამიანის სხეული რეცეპტორებს, თუ მას არ აქვს ბუნებრივი კანაბინოიდები? CB1 და CB2 რეცეპტორების აღმოჩენამ განაპირობა მეცნიერების ინტერესი, ადამიანის ორგანიზმში აღმოეჩინათ კანაბინოიდების მსგავსი ქიმიური ნივთიერება, რომელიც მოახდენდა ურთიერთქმედებას ამ რეცეპტორებთან. სწორედ ასე მოხდა ენდოკანაბინოიდების აღმოჩენა, რომლებიც „ენდოგენური კანაბინოიდების“ სახელით არის ცნობილი. ეს მარიხუანას კანაბინოიდების მსგავსი ბუნებრივი, ადამიანის ორგანიზმის მიერ გამომუშავებული მოლეკულები, რომლებიც მოქმედებენ ისევე როგორც ქიმიურები და ეხმარებიან იმ ყველაფრის, რასაც ჩვენ ვგრძნობთ, ვფიქრობთ და ვაკეთებთ რეგულირებასა და კოორდინირებაში.

მეცნიერებმა ასევე დაადგინეს, რომ კანაფი ავლენს თავის ეფექტებს ნაწილობრივ ჩვენი ენდოკანაბინოიდების იმიტირებით. აქამდე მეცნიერებმა წარმატებით განსაზღვრეს ორი ძირითადი ენდოკანაბინოიდი: 2 - არახიდონი (2-AG) და ანანდამიდი.

მეცნიერება ასევე აღმოაჩინეს ამ ურთიერთქმედების მესამე ძირითადი მოთამაშე: მეტაბოლური ფერმენტი. მას შემდეგ, რაც კანაბინოიდები უერთდება კანაბინოიდურ რეცეპტორებს და ასრულებენ თავის სიგნალის ფუნქციას, ფერმენტები სისტემაში მუშაობენ ენდოკანაბინოიდების დაშლაზე და ამით აფერხებენ მათ ზედმეტ დაგროვებას.

ორი ძირითადი ფერმენტი შესწავლილი იყო საგულდაგულოდ: ცხიმოვანი ქსოვილების ამიდ ჰიდროლაზა (FAAH) და აცილ გლიცეროლ ლიპაზა (MAGL). ისინი შლიან ორ ცნობილ ენდოკანაბინოიდს და უზრუნველყოფენ მათ საჭიროებისამებრ გამოყენებას. ეს განასხვავებს ენდოკანაბინოიდებს სხვა მრავალი მოლეკულური სიგნალებისგან, ისეთებისგან, როგორიცაა ჰორმონები ან ნეიროტრანსმიტერები.

რას აკეთებს კონკრეტულად ენდოკანაბინოიდური სისტემა?

ორი სიტყვით რომ ვთქვათ - ის ეხმარება ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფიზიოლოგიური ფუნქციების რეგულირებას. ძირითადი ფუნქციები მდგომარეობს გარემო პირობების ცვლილების საპასუხოდჰომეოსტაზების მხარდაჭერასა და ორგანიზმის ბიოლოგიურ ჰარმონიაში. ეს მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმის ყველა სისტემაზე და მათ ფუნქციებზე. მათ შორის ძილზე, მადაზე, ტკივილზე, ანთებაზე, მეხსიერებაზე, განწყობაზე და გამრავლებაზეც კი.

ყოველთვის, როდესაც ჩვენ გვექმნება ჯანმრთელობის პრობლემები, ენდოკანაბინოიდური სისტემა ათავისუფლებს თავის ენდოგენურ კანაბინოიდებს, რათა აღადგინოს თანასწორობა ორგანიზმის ყველა ფუნქციაში, შექმნილი პრობლემის გადასაჭრელად. თუმცა ზოგჯერ, მხოლოდ ეს ერთი სისტემა შეიძლება არასაკმარისი აღმოჩნდეს, რაც მიგვიყვანს რიგ ქრონიკულ დაავადებებამდე. ეს სწორედ ის მომენტია, როდესაც ეკზოგენური კანაბინოიდები იწყებენ მოქმედებას, რათა აღადგინონ და გააუმჯობესონ სიგნალები.

ისინი არა მხოლოდ არეგულირებენ ჩვენს შინაგან და უჯრედების ჰომეოსტაზს, არამედ გავლენას ახდენენ ჩვენი და გარემოს ურთიერთ ქმედებაზე, მოქმედებენ ჩვენს ქცევებზე და გვაძლევენ იდეების გაცვლის, ხუმრობის და შემოქმედების საშუალებას.

4 ძირითადი მომენტი, რომელიც უკეთესად გაგაცნობთ ენდოკანაბინოიდურ სისტემას

4 ძირითადი მომენტი, რომელიც უკეთესად გაგაცნობთ ენდოკანაბინოიდურ სისტემას

მეცნიერებმა შეადარეს კანაბინოიდების რეცეპტორების გენეტიკა სხვა და სხვა ცხოველებში და აღნიშნეს, რომ ენდოკანაბინოიდური სისტემა პრიმიტიულ ცხოველებში განვითარდა 600 მილიონი წლის წინ.

 • ყველა ცხოველს აქვს ენდოკანაბინოიდური სისტემა (ერთი და იგივე ფუნქციებით);
 • ენდოკანაბინოიდური სისტემა პასუხობს კითხვას, თუ რატომ არის ფიტოკანაბინოიდები ასეთი ფასეული თერაპიული თვალსაზრისით (კანაბისით მკურნალობის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები დადასტურებულია თანამედროვე კვლევებით );
 • ფიზიკური დიეტა და ვარჯიში ასევე ურთიერთქმედებს ენდოკანაბინოიდურ სისტემასთან (აერობიკა და კარდიო მატებს ანანდამიდის დონეს; შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების გამოყენება ასტიმულირებს ენდოკანაბინოიდების სიგნალიზაციის პროცესს);
 • მიკროდოზირება შესაძლებელია იყოს ბევრად ეფექტური გადაწყვეტა (დამტკიცებულია, რომ კანაბინოიდების მიკროდოზები ასევე ახდენენ რეცეპტორების წარმოქმნის სტიმულირებას ).

ზუსტად არავინ იცის

კვლევების მნიშვნელოვანი ნაწილი იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას. საბოლოოდ, ჩვენ ცოტა რამ ვიცით კანაბისის იმუნურ სისტემაზე მოქმედების შესახებ, რადგან არ არის ჩატარებული საკმარისი კვლევები ამ მიმართულებით. მაშინაც კი, თუ კანაბისი რიგ შემთხვევაში ეხმარება იმუნური სისტემის ფუნქციას, ის შესაძლებელია სხვა რამისთვის იყოს მავნებელი.

მანამ, სანამ განვიხილავთ კანაბისის გამოყენების შესაძლებლობას სხვა და სხვა დაავადების სამკურნალოდ, უნდა მივმართოთ კვალიფიცირებულ ექიმს, რათა დავრწმუნდეთ, არის თუ არა კანაბისი ჩვენთვის სასარგებლო კონკრეტული დაავადების შემთხვევაში.

შინაარსი

კანაბისის კულტივაციის პროცესში მებაღე შეიძლება წააწყდეს სხვა და სხვა ფაქტორებით გამოწვეულ ანომალიებს:

 • გროვინგს საბაზისო წესების დაუცველობა;
 • მცენარეების გენეტიკური მუტაცია;
 • მოყვანის პირობების ცვლილება და სხვა ფაქტორები.

მსგავსი ვარიანტების მასა არსებობს, ამიტომ მოცემულ სტატიაში ჩვენ შევარჩიეთ 9 ყველაზე გავრცელებული პირობა. მათი უმრავლესობა არ ავნებს თქვენს გროვს. ჩამოთვლილი ანომალიები გვხვდება როგორც ინდორში, ასევე აუთდორში.

სამფოთლოვანი ამონაზარდები

კანაბისის მთელი ნარგავი, თესლების გაღვივების მიუხედავად, ზრდას დაიწყებს ფოთლების წყვილით, როგორც მოცემულია სურათზე:

სამფოთლოვანი ამონაზარდები

კანაბისის ჩვეულებრივი ჩითილი (ორი ფოთოლი კომპლექტში).

დროთა განმავლობაში მებაღეებს შეხვდებათ ე.წ.სამფოთლიანები. ეს არის გავრცელებული მუტაცია და თქვენ სავარაუდოდ შეხვდებით მას, თუ გააღვივებთ ბევრ თესლს. მსგავსი ამონაზარდი სრულიად ნორმალურად უნდა განიხილოთ.

გამონაკლისად განიხილება ის, რომ მცენარეები წარმოქმნიან დაახლოებით 3ჯერ მეტ გვერდით ტოტებს, ამიტომ ასეთი ნარგავი კარგი კანდიდატია ScrOG ტექნიკის გამოსაყენებლად.

კანაბისის სამფოთლოვანი ნარგავი (სამი ფოთოლი კომპლექტში)

ორფეროვანი ფოთლები

ორფეროვან ფოთლებს ზოგადად აქვთ სწორი ზოლით გაყოფილი შეფერილობა. ეს მუტაცია ძირითადად ეხება ერთ ან ორ ფოთოლს მთელ მცენარეზე, თუმცა ზოგჯერ თქვენ ღებულობთ მთელ ღეროს, ან მცენარის ნაწილს.

ორფეროვანი ფოთლები

ორფეროვანი ფოთლები არაფერზე არ მოქმედებს, თუმცა საოცრად გამოიყურება!

სავარაუდოდ ეს ხდება „გაფერადების“ ან „იდუმალი ქიმერის“ ხარჯზე. იგივე შეიძლება შეემთხვეს სხვა მცენარეებსაც და არა მხოლოდ კანაბისს!

მნიშვნელოვანია! არ აგერიოთ მსგავსი ბუნებრივი მუტაცია საკვები ნივთიერებების ნაკლებობასთან. ის ზოგადად აზიანებს მცენარის 1-2 ფოთოლს. არ იდარდოთ! ზოგჯერ ფოთლის ნახევარი შეიძლება გახდეს იასამნისფერი, ყვითელი, ან თეთრი.

ყვავილედები იზრდება ფოთლის ცენტრიდან

გროვერისთვის ფოთლებში ყვავილედის წარმოქმნა ბონუსია.

ყვავილედები იზრდება ფოთლის ცენტრიდან

კანაფის ფოთოლი, რომელზეც იზრდება გირჩები.

ეს არის მუტაცია, რომლის დანახვაც ყველა მებაღეს სურს. მიუხედავად მათი უცნაური განლაგებისა, ასეთი გირჩები ჰგავს სხვა დანარჩენებს. თქვენ უბრალოდ ღებულობთ წყვილ ყვავილედს, სავსეს ტგკ კრისტალებით და ტრიქომებით! მებაღეები ზოგჯერ აღწევენ საოცარ შედეგებს მცენარეების წვრთნით, რაც ცნობილია „ზედმეტი მორწყვის“ სახელით. .

ზოგიერთი ყვავილედი წარმოქმნის „მელიის კუდს“

მელიის კუდის მქონე კვირტები დამახასიათებელია ინდიკას ჯიშებისთვის. მასიური კუდი შეიძლება წარმოადგენდეს გენეტიკურ თავისებურებას და ზოგიერთი შტამი ფლობს ტენდენციას წარმოქმნას კუდები მთელს მცენარეზე. ყველაზე ხშირად ეს ხდება ხეიზის და სატივის გენეტიკის შემთხვევაში. ეს არის საშუალება, რომლითაც შესაძლებელია გაიზარდოს გირჩები, იწოდება მელიის კუდებად, რადგან კვირტებს აქვთ მომრგვალო ფორმით ზრდის ტენდენცია, ფუმფულა ბოლოებით. გარეგნული მსგავსება ნათელია.

ზოგიერთი ყვავილედი წარმოქმნის „მელიის კუდს“

„მელიის კუდების“ მასიური წარმოქმნა ხშირად სიცხის და სტრესის შედეგად ხდება, ძირითადად მცენარის იმ ნაწილებში, რომლებიც განათების ან სიცხის სიახლოვეს არის.

ზოგიერთი ყვავილედი წარმოქმნის „მელიის კუდს“

კანაბისის ბოჭკოვანი ფესვები

ეს არაჩვეულებრივი ფოტო გადაღებული იყო Ramon-ის მიერ. მცენარე თავდაპირველად მოყვანილი იყო ჰიდროპონურ სისტემაში. შემდეგ გადაიტანეს ნიადაგში.

კანაფის გაშიშვლებული ფესვები პირველად ხედავენ სინათლეს.

ზოგიერთი ყვავილედი წარმოქმნის „მელიის კუდს“

კანაბისის თესლებს შეუძლიათ წარმოქმნან „ტყუპები“

ზოგჯერ ერთი თესლიდან შესაძლებელია წარმოიქმნას ორმაგი ფესვი. თითქოს და მცენარეს „შეეძინა“ ტყუპები, რადგაც თითოეული ფესვი შესაძლოა გარდაიქმნას ახალ მცენარედ!

გროვერს დამოუკიდებლად შეუძლია გადაწყვიტოს წარმონაქმნის ბედი. შესაძლებელია ამონაზარდის მოშორება, ან ფრთხილად მისი განცალკევება და ცალკე გადარგვა.

კანაბისის თესლებს შეუძლიათ წარმოქმნან „ტყუპები“

თუ თქვენ ზრდით ორ ამონაზარდს ერთად, ერთ კონტეინერში, ერთი მცენარე მეორეზე დიდი არის ხოლმე. მაგრამ თუ მისცემთ თითოეულ მცენარეს საკუთარ „სახლს“, შესაძლებელია ორივემ გაიხაროს!

„თითები“-ს უცნაური რაოდენობის მქონე ფოთლები

კანაფისთვის ნორმალური და დამახასიათებელია სხვა და სხვა რაოდენობის ფოთლები. ზრდასრული მცენარისთვის ნორმალურია 7 ფოთოლი. თავიდან ჩნდება ერთი ფოთოლი, შემდეგ რაოდენობა იმატებს, ჩნდება ჯერ სამი, შემდეგ ხუთი ფოთოლი და ბოლოს ჩნდება ბოლო წყვილი და ჯამში ვღებულობთ შვიდს.

„თითები“-ს უცნაური რაოდენობის მქონე ფოთლები

კანაბისისთვის ნორმალურია „თითებზე“ ჰქონდეს ცხრა, თერთმეტი ან ცამეტი ფოთოლი. ეს ფოთლების ბუნებრივი ზრდის რითმია.

შაქრის ფოთლები - ნორმალური მოვლენა

მსგავსი ფოთლები ჩვეულებრივთან შედარებით პატარაა. მათ ტრიმსაც უწოდებენ. გრძელდება დავა, ღირს თუ არა მათი დატოვება, თუ სჯობს მოვაშოროთ. გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად უნდა მიიღოთ. კანაბინოიდის შემცველობა მათში, სხვა, ჩვეულებრივ ფოთლებთან შედარებით მაღალია.

შაქრის ფოთლები - ნორმალური მოვლენა

მოქმედების ხარისხიც ძლიერია გირჩებთან შედარებით. სპეციალისტები „შაქრის ფოთლების“ გამოყენებას გირჩევენ ჰაშიშის წარმოებისთვის, ან საკვებში მისაღებად.

განმეორებითი ვეგეტაციის ფაზა

მცენარის განმეორებითი ვეგეტაცია (რევეგეტაცია) ნიშნავს, რომ თქვენ მოყვავილე მცენარეს აბრუნებთ ვეგეტაციის სტადიაში. მას ასევე „მონსტრკროპინგს“ უწოდებენ. სახელწოდება გამომდინარეობს იქიდან, რომ მცენარე წარმოქმნის უფრო ხშირ ტოტებს.

ზოგიერთი მწარმოებელი სპეციალურად იღებს მცენარეებს მოსავლის აღების შემდეგ.

რევეგეტაციის უპირატესობანი:

 • თქვენ არ გჭირდებათ ახალი კლონის დარგვა;
 • შესაძლებელია ვეგეტაციის პერიოდის შემცირება;
 • არ არის საჭირო პირველადი მცენარისგან განთავისუფლება;
 • განმეორებით მოყვანილი მცენარეები არის უფრო ხშირი.

რევეგეტაციის ნაკლოვანებანი

 • მოყვავილე მცენარის აღდგენას დიდი დრო სჭირდება;
 • მცენარის ვარჯიში შედარებით რთულია;
 • მოსავალი პირველთან შედარებით შეიძლება ნაკლები აღმოჩნდეს;
 • შემოჭრილი „მონსტრი მცენარეები“ უცნაურად გამოიყურება.

ზოგჯერ განმეორებითი ვეგეტაცია ხდება შემთხვევით, მებაღეები რგავენ მოყვავილე მცენარეებს წლის დასაწყისში, შედეგად მცენარე უბრუნდება ვეგეტაციურ ზრდას. არც თუ ისე იშვიათად მებაღეები რგავენ მოყვავილე მცენარეებს და აბრუნებენ ვეგეტაციის სტადიაში. ყველა შემთხვევაში მცენარე ახდენს უცნაურ მრგვალი ფოთლების ფორმირებას რაღაც დროის განმავლობაში, სანამ დაიბრუნებს პირველად რითმს.

განმეორებითი ვეგეტაციის ფაზა


ეს მცენარეები შემთხვევით იყო რევეგეტირებული.

შესაძლებელია მცენარეების გათეთრება ძლიერი შუქით

სინათლით გათეთრება ყველაზე ხშირად გვხვდება ძლიერი დიოდების გამოყენებისას, მსგავსი ეფექტის მოხდენა შეუძლიათ ცუდად ვენტილირებად HPS ნათურებს, რომლებიც მცენარის კენწეროსთან ახლოს მდებარეობს. რა ხდება, როდესაც მცენარე იღებს ძალიან ბევრ სინათლეს. შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი, როგორ შეიძლება გაღიავდეს თმა, როდესაც დიდ დროს ატარებთ მზეზე.

შესაძლებელია მცენარეების გათეთრება ძლიერი შუქით

როგორც მრავალ წლიანი პრაქტიკა გვიჩვენებს, გათეთრებული გირჩები, როგორც წესი, აჩვენებს დაბალ ფსიქოაქტიურობას. არც თუ ისე იშვიათად სტაფში შეიძლება სულ არ იყოს ფსიქოაქტიურობა (ტეტრაჰიდროკანაბინოლის და სხვა კანაბინოიდების პრაქტიკულად ნულოვანი შემცველობა). ამიტომ, მებაღეს მოუწევს კატეგორიულად აირიდოს თავიდან მარტივი გათეთრება!

ზოგჯერ გაუფერულებული კანაბისი ერევათ „ალბინოს კანაბისში“ ან „თეთრ კანაბისში“. მსგავსი შეხედულება არ არის მართებული. სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ თეთრი ფერი მავნებელია ჯანმრთელობისთვის (მაშინაც კი თუ შესანიშნავად გამოიყურება).

კანაფის მოყვავილე მცენარე გამოყოფს წვენს

არსებობს სხვა და სხვა წარმოდგენა, დანამდვილებით არავინ იცის, თუ რა არის ეს. ბევრი გროვერი ადასტურებს, რომ წვენი ტკბილია და არ შეიცავს უხვი რაოდენობით ტეტრაჰიდროკანაბინოლს.ნივთიერება შედგება შაქრისა და წყლისგან, მისი მოწევა არ შეიძლება. სავარაუდოდ ეს დაკავშირებულია კულტურის მიერ შაქრის წარმოქმნაზე. მსგავსი რამ შეიძლება მოხდეს მაშინ, თუ:

 • მცენარე არის ყვავილობის პერიოდში;
 • მებაღე იყენებს შაქრის დანამატს;
 • თუ სახეზეა დღის და ღამის ტემპერატურის სხვაობა (განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ღამე ცივა).

ზოგიერთი შტამი და მცენარე, წარმოქმნიან წვენს სწორედ ასეთ მომენტებში.

კანაფის მოყვავილე მცენარე გამოყოფს წვენს

რამოდენიმე აზრი გროვერებისგან.

„შტამი KosherKush. მისი ყვავილობა გრძელდება დაახლოებით 70 დღე. რომელიც სრულდება მადის აღმძვრელი ტრიქომების წარმოქმნით. როდესაც იყო ხარვესტი, აღმოვაჩინე წვენი, ფერი იყო გამჭვირვალე-ქარვისფერი“.

„მცენარეები იყო გამორეცხილი, ნიადაგს მივეცი გაშრობის საშუალება, გამოვკვებე, გამოვრეცხე და ვაცადე 2-3 დღე მოსავლის აღებამდე. ადრე ვხედავდი რომ გამოიყოფოდა სითხე. ვფიქრობ, რომ მცენარის ფორები ბინძურდება. ვფიქრობ გავსინჯო მომავალ გროვზე და გავიგო მისი სარგებელი. მე გადავყლაპე სითხის შემცველი პატარა ბურთულები, გემო ჰგავს კანაბისს, მაგრამ ეფექტი ვერ აღმოვაჩინე. შესაძლოა ის შეიცავს სხვა კანაბინოიდებს ფსიქოაქტივის გარეშე“.

ზოგჯერ სითხე ჟონავს დაზიანებული ღეროდან, მაგრამ არა ყოველთვის! ზოგჯერ გეგონებათ, რომ სითხე გამოდის ღეროს დაზიანებული ნაწილიდან. ის თაფლს ჰგავს, მარიხუანის გემოთი. ფაქტია, რომ მცენარეში ხდება არც თუ ისე ნორმალური ბიოქიმიური პროცესები.

თქვენს გროვში მიმდინარე ანომალიები შეიძლება ბევრად მეტი აღმოჩნდეს, ვიდრე ჩვენ მოგახსენეთ. იკითხეთ ბლოგი და მოიძიეთ სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაცია. როდესაც არ გაქვთ სწრაფი კონსულტაციის საშუალება გამოცდილ სპეციალისტთან, ჩვენი ბლოგი დაგეხმარებათ.

შინაარსი

THC (ტეტრაჰიდროკანაბინოლი) წარმოადგენს ძირითად ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას მარიხუანაში, რომელიც მოქმედებს ადამიანის გონებაზე. კანაბისი შეიცავს 120-ზე მეტ ნაერთს, რომლებსაც სხვა და სხვა მოქმედება გააჩნია, მაგრამ THC იწვევს ყველაზე ძლიერ ეფექტს. ის მოქმედებს ტვინის რეცეპტორებზე და იწვევს ხასიათის, დეპრესიის, სუიციდური აზრების, მეხსიერების პრობლემების და სწავლის უნარის დარღვევების ცვლილებას. მისმა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება.

კვლევები ცხადყოფს, რომ ეს ნივთიერება აუმჯობესებს მადას (არაოფიციალურად ცნობილია როგორც «munchies»)და გადუნებთ,ასევე მოქმედებს ყნოსვაზე, სმენასა და მხედველობაზე. THC შესაძლებელია გახდეს დაღლილობის მიზეზი. ზოგი ადამიანი მისი მოქმედების შემდეგ ხდება ნაკლებად აგრესიული. ამ ნივთიერების ორგანიზმში მოხვედრა შესაძლებელია მარიხუანას მოწევის შედეგად. შესაძლებელია მისი ზეთის სახით მიღება, საკვებ პროდუქტებთან ერთად, ასევე ნაყენების, კაფსულების და სხვა სახით მიღება.

რა არის THC?

რა არის THC?

THC, იგივე ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, გახლავთ კანაბისში არსებული ფსიქოაქტიური ნივთიერება, რომელიც ადამიანში „აღმაფრენის“ შეგრძნებას იწვევს. მისი ქიმიური ნაერთი, C₂₁H₃₀O₂, ფორმულით ძალიან ჰგავს თავის ანალოგს CBD-ს, რომელიც ფაქტიურად ებრძვის THC-ს ეფექტს.

მოცემული ჰალუცინოგენი თავისი სტრუქტურითახდენს ბუნებრივი ქიმიური სუბსტანციის - ანანდამიდის (რომელიც ტვინში გამომუშავდება) იმიტაციას და მოქმედებს ინფორმაციის გადაცემის ფუნქციაზე. ამგვარად, ტვინის ნორმალური მოქმედების ნაცვლად, რომელიც ხდება ნეირონებით, ემატება THC და იცვლება აზროვნების უნარი.

მარიხუანას ბოროტად მოხმარებასთან ბრძოლის ნაციონალური ინსტიტუტის მონაცემებით (NIDA), ნაერთი მოქმედებს ფსიქიკაზე, მეხსიერებაზე, ემოციებზე, მოძრაობაზე, კონცენტრაციაზე, კოორდინაციაზე, ასევე სენსორულ აღქმაზე და დროის შეგრძნებაზე. მოცემული ფაქტორების გათვალისწინებით, ისეთი ქმედებები, როგორიცაა მძიმე ტექნიკის ან ავტომობილის მართვა ჰალუცინოგენის ზემოქმედების ქვეშ, შესაძლოა სახიფათო იყოს.

THC მოქმედების ჩამონათვალი არ გახლავთ სრული (განსაკუთრებით მარიხუანას მოხმარების დროს). მისი გამოყენება შეიძლება სამედიცინო მიზნებისათვის: პოსტ ტრავმული სტრესული აშლილობის, დეპრესიის, ეპილეფსიის მკურნალობის დროს.

ნარკოტიკის ისტორია

არსებობს ცნობები, რომ კანაბისის გამოყენება მედიცინაში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 16 საუკუნეში დაიწყო ძველ ეგვიპტეში. შემდეგ მას იყენებდნენ ბერძნები და რომაელები. ასევე მოიპოვება ცნობები, რომ მას 5000-ზე მეტი წლის წინ იყენებდნენ რუმინეთში.

სხვა ცნობების მიხედვით, კანაფი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე გამოიყენებოდა ინდოეთში. არქეოლოგიური და ისტორიული წყაროების ცნობით, კანაფი მოჰყავდათ ბოჭკოების მისაღებად ჩინეთში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 4000წლიდან.

მარიხუანას ექსტრაქტი, რომელიც შეიცავს THC მეტაბოლიტებს, ნაპოვნი იყო ისრაელში, ახალგაზრდა ქალის საფლავში, რომელიც მშობიარობის დროს გარდაიცვალა. არქეოლოგებს მიაჩნიათ, რომ მარიხუანა გამოიყენებოდა სამშობიარო ტკივილების შესამსუბუქებლად.

პირველად, ეს ნივთიერება იდენტიფიცირებული და კანაფიდან გამოყოფილ იქნა 1964 წელს ვეიცმანის ინსტიტუტის მეცნიერების მიერ, ისრაელში, ქალაქ რეხოვოტში. რაფაელ მეშულამი და ეხიელ გაონი, ნარკოტიკების პირველი აღმომჩენები, შემდეგ წლებშიც აგრძელებდნენ მის შესწავლას. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰალუცინოგენების აგრეგატული მდგომარეობა დამოკიდებულია მის ტემპერატურაზე: მაღალი ტემპერატურისმას აქვს წებოვანი კონსისტენცია, ხოლო გაგრილების შემდეგ შემდეგ ხდება მკვრივი და გამჭვირვალე. ასევე THC თითქმის არ ერევა წყალს, მაგრამ რაც შეეხება ორგანულ გამხსნელებს (მაგალითად სუფთა მეთანოლი, ეთანოლი, გექსანი და ა.შ.), ამ შემთხვევაში ის შესანიშნავად ავლენს თავის თვისებებს.

ადამიანის ცნობიერების ცვლილების უნარის გამო, ნაერთი შეტანილი იყო 1 კანონში კონტროლირებადი ნივთიერებების შესახებ. რაც ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება, როგორც სამედიცინო, ასევე რეკრეაციული მიზნებისათვის იყო აკრძალული. 1972წლიდან, არაერთხელ განიხილებოდა მარიხუანას მოხმარებასთან დაკავშირებული ზომების შემსუბუქება. მედიკამენტოზური დამოკიდებულების მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კომიტეტის ექსპერტების 33-ე სხდომაზე, 2003 წელს, მიღებული იყო შეთანხმება, მისი სამედიცინო გამოყენების და მავნებლობის დაბალი პოტენციალის შესახებ და მოხდა THC-ს გადატანა IV კონვენციის სიაში.

2015 წელს გენური ინჟინერიის დახმარებით, აღმოჩენილი იყო აღნიშნული ნაერთის ხელოვნური სინთეზით მიღების მეთოდი. ამისათვის გამოყვანილ იქნა საფუარის სპეციალური სახეობა, რომელსაც შეეძლო ნარკოტიკის გამომუშავება. ასეთი მეთოდი იძლევა ნივთიერების მიღების საშუალებას ნაკლები ფინანსებითა და ძალისხმევით. ხელოვნური ჰალუცინოგენი არაფრით ჩამოუვარდება ნატურალურს, ზოგჯერ უფრო ძლიერიც კი არის. ასევე მეთოდი იძლევა საშუალებას შევწყვიტოთ კანაფის მოყვანა ისეთ ქვეყნებში, სადაც ეს არ არის ლეგალური. თუმცა არსებობს საშიშროება, რომ ასეთ მეთოდებს ნარკომოვაჭრეები გამოიყენებენ.

THC-ს კვლევა და გამოყენება დღევანდელობაში

THC-ს კვლევა და გამოყენება დღევანდელობაში

ნივთიერება გამოირჩევა მრავალმხრივი მოხმარებით, როგორც მედიცინაში, ასევე დასვენებისთვის. მისი გამოყენება შეიძლება სიროფებში, საკვებში, ზეთებში, რომლებიც ნაყენებისთვის გამოიყენება, წვეთებში, წამლებში და ადგილობრივი გამოყენების საშუალებებში, ლოსიონებისა და ბალზამების სახით, რომლების ანთების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. THC და კანაბისი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცხოველებში ტკივილის შესამცრებლად და დასამშვიდებლად.

კანაბინოიდი გამოიყენება შემდეგი დაავადებების დროს:

 • ტკივილები;
 • გულის რევის შეგრძნება;
 • კიბო;
 • მადის დაქვეითება;
 • ალცჰეიმერის დაავადება;
 • გლაუკომა;
 • გაფანტული სკლეროზი;
 • კუნთების სპაზმები.

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნარკოტიკის გამოყენებას ყოველთვის არ აუმჯობესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ამიტომ მოცემული ნივთიერებით არ არის რეკომენდირებული დამოუკიდებლად მკურნალობა. ასევე, ექიმებს არ აქვთ ერთი აზრი პრეპარატის ეფექტურობაზე ზოგიერთი დაავადების დროს.

ნეიროპათიული ტკივილი

ხუთი კლინიკის კვლევების ანალიზმა გვაჩვენა, რომ შესუნთქული კანაბისი (რომელიც უზრუნველყოფს დღეში 1,6-9მგ ტგკ-ს) ამცირებს შიდსით, ტრავმით, ქიმიოთერაპიით და სხვა მიზეზებით გამოწვეულ ნეიროპათიულ ტკივილებს 2 კვირის განმავლობაში.

ერთ კლინიკურ კვლევაში, შესუნთქული მარიხუანა (შეიცავდა 2,9% ან 6,7% ტგკ-ს) ამცირებდა ზურგის ტვინის დაზიანებით გამოწვეულ ნეიროპათიულ ტკივილს. ეფექტი დგებოდა თითქმის მომენტალურად და გრძელდებოდა 2 საათის განმავლობაში.

ზოგიერთმა ექსპერიმენტმა ადამიანებზე, სხვა ტიპის ტკივილებზე, აჩვენა ჰალუცინოგენის გამოყენების შერეული შედეგები. მაგალითად მზის დამწვრობის, ანთებების დროს, ზოგიერთი მოხალისე თავს უკეთ გრძნობდა, ზოგი კი არანაირ ცვლილებას არ აფიქსირებდა.

2018 წელს გამოქვეყნებული კვლევების შედეგები, არ იძლევა დასკვნებს იმის შესახებ, რომ THC-ს შეუძლია შეამციროს ტკივილი და ოპოიდების მოთხოვნილება კიბოთი გამოწვეული ტკივილების დროს. თუმცა კანაბისის მოხმარება ძირითადად იყო უკანონო და არ გამოიყენებოდა სამედიცინო დანიშნულებისთვის.

მადის დაქვეთება და გულის რევის შეგრძნების შემცირება სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების დროს

აივ ინფექცია, კიბო და სიცოცხლისთვის საშიში სხვა დაავადებები ხშირად ამცირებს საკვების მოთხოვნილებას და იწვევს კუნთების დასუსტებას. ტგკ და კანაფის ექსტრაქტი შესწავლილი იყო მადის სტიმულირებისთვის და კახექსიის შესამცირებლად (ორგანიზმის სისუსტე, რომელსაც ახლავს წონის და კუნთოვანი მასის დაკარგვა) ასეთი პაციენტებისათვის. თუმცა დასკვნები არ არის საკმარისი მისი ეფექტურობის შეფასებისთვის.

ერთ-ერთ სამეცნიერო კვლევაში კანაბისის ექსტრაქტი (ტგკ 2,5მგ და კბდ 1მგ დღეში ორჯერ) არ მატებდა მადას პლაცებოსთან შედარებით კიბოსგან გამოწვეული ანორექსია - კახექსიის პაციენტებში.

სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების მქონე პაციენტებში მადაზე, გულის რევის შეგრძნებაზე და კუნთების დასუსტებაზემარიხუანას მოქმედების დასადგენად საჭიროა უფრო სრულყოფილი კვლევების ჩატარება.

სხვა მცირე კვლევაში, რომელიც ეძღვნებოდა აივ ინფექციის მქონე პაციენტებს, ტგკ-ს შესუნთქვა აქვეითებდა პეპტიდების დონეს PYY (მადის დამქვეითებელი), ასევე მატებდა ლეპტინის და გრელინის დონეს.

ქიმიოთერაპიით გამოწვეული გულის რევის შეგრძნება და ღებინება

ქიმიოთერაპიით გამოწვეული გულის რევის შეგრძნება და ღებინება

გულის რევის შეგრძნება და გულის რევა, რომელიც იწყება ქიმიოთერაპიის შედეგად (მას ასევე CINV უწოდებენ), მრავალი ონკო პაციენტისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს.

ჩატარდა ექსპერიმენტი, რომელიც შეიცავდა სტანდარტიზერებულ კანაბისის ექსტრაქტს, ამცირებდა აღნიშნულ სიმპტომებს. დადებითი გავლენა იყო 71%-ის შემთხვევაში, იმ პაციენტების 22%-თან შედარებით, რომლებიც იყენებდნენ პლაცებოს.

გლაუკომა

მიუხედავად არსებული მონაცემებისა, დღემდე არ არის ცნობილი, აუმჯობესებს თუ არა ტგკ მდგომარეობას გლაუკომის დროს. ნარკოტიკული ნივთიერების მოწევა, სავარაუდოდ, ამცირებს თვალის წნევას, მაგრამ ეფექტი გრძელდება სულ რაღაც 3-4 საათი.

ზოგიერთ მეცნიერ მიაჩნია, რომ მარიხუანას მოწევა დაბლა სწევს თვალის წნევას, ასევე ამცირებს სისხლის მიწოდებას თვალისთვის. სისხლის მიმოქცევის შემცირებას, შეუძლია გამოიწვიოს სიბრმავე. მარიხუანას სარგებლობის შესახებ გლაუკომის შემთხვევაში, საჭიროა დამატებითი კვლევები.

უძილობა და ღრმა ძილი

მრავალი კვლევა აჩვენებს, რომ მარიხუანა ძლიერ მოქმედებს ძილზე, რაც შეიძლება მავნებელი იყოს ხანგრძლივ პერსპექტივაში. ერთი კვლევის თანახმად, ტგკ და შებოლილი მარიხუანა, ამცირებდა დასაძინებლად საჭირო დროს და ახანგრძლივებდა ძილს მეოთხე სტადიაზე (ღრმა ძილი). ხალხი, რომელიც წყვეტს მარიხუანას მოხმარებას, ხშირად აფიქსირებს უძილობის შემთხვევებს, ხშირ გამოღვიძებას და უცნაურ სიზმრებს ხანმოკლე ძილის დროს.

ორგანიზმზე ზემოქმედება

ორგანიზმზე ზემოქმედება

მრავალ წლიანი კვლევების შედეგად მეცნიერებმა, რომლებიც შეისწავლიდნენ მარიხუანას, გააკეთეს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. გარდა იმისა, რომ მათ მოახდინეს აქტიური ინგრედიენტის იდენტიფიცირება, მათ ასევე აღმოაჩინეს, სად და როგორ მოქმედებს ის ტვინზე - ნერვული სისტემის დახმარებით, რომელსაც მათ ენდოკანაბინოიდური სისტემა უწოდეს (EC). სახელწოდება მას ეწოდა Cannabissativa-ს და მისი აქტიური ინგრედიანეტის დელტა-9-ტეტრაკანაბინოლის (ტგკ) პატივსაცემად, ეს გახლავთ ტვინისა და ორგანიზმის უნიკალური სისტემური კავშირი, რომელიც მოქმედებს მრავალ მნიშვნელოვან ფუნქციაზე, იმის ჩათვლით, რომლითაც ადამიანი გრძნობს, მოძრაობს და რეაგირებს.

კანაფი შეიცავს 120-ზე მეტ კანაბინიოდს. მათი მოქმედება ორგანიზმზე ბოლომდე არ არის შესწავლილი, მაგრამ ყველაზე ძლიერი ნივთიერება, რომელიც მოქმედებს ფსიქიკაზე, არის ტგკ. კანაბისის მოწევის დროს, ტგკ სწრაფად ხვდება სისხლში. მას შეუძლია მიაღწიოს ტვინამდე სულ რამოდენიმე წუთში. ჰალუცინოგენის ათვისება ხდება შედარებით ნელა, თუ მას მიირთმევენ, რის გამოც მოქმედება შედარებით გვიან იწყება, დაახლოებით 2 საათში. ასეთ შემთხვევაში, მოქმედებაც უფრო დიდ ხანს გაგრძელდება.

THC და სხვა ქიმიური ნაერთები კანაფში, გვანან კანაბინოიდებს, რომლებსაც ორგანიზმი გამოიმუშავებს. ეს ბუნებრივი ნივთიერებები ახდენენ ისეთივე ეფექტს, როგორსაც ნეიროტრანსმიტერები, რომლებიც აგზავნიან შეტყობინებას ნერვულ უჯრედებს შორის (ნეირონებში) მთელს ნერვულ სისტემაში. ტგკ-ს ქიმიური სტრუქტურა ტვინის ანანდამიდის სტრუქტურის მსგავსია. სტრუქტურების შესაბამისობა სხეულს აძლევს საშუალებას ამოიცნოს ნარკოტიკი და შეცვალოს თავის ტვინის ნორმალური მუშაობა.

როდესაც ადამიანი მოიხმარს მარიხუანას, THC გადადის EC სისტემაში, სწრაფად უერთდება კანაბინოიდურ რეცეპტორებს მთელ ტვინში და სხეულში. ეს ხელს უშლის ხელს ბუნებრივ კანაბინოიდებს შეასრულონ თავის საქმე ნეირონებს შორის კავშირში, რამაც შეიძლება წონასწორობიდან გამოიყვანოს მთელი სისტემა. მაგალითად, ტგკ ააქტიურებს რეცეპტორის ტიპს, რომელსაც CB1 ეწოდება, რომელიც კონცენტრირდება ნერვულ სისტემაში და წარმოქმნის „მაღალ“ ფსიქოაქტიურ ეფექტს. ნივთიერება ასევე უკავშირდება CB2 რეცეპტორს, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ორგანიზმის იმუნურ სისტემაში.

რამდენადაც კანაბინოიდური რეცეპტორები არსებობს სხეულის და ტვინის მრავალ ნაწილში, ტგკ-ს ეფექტები განსხვავებულია: მან შეიძლება შეანელოს ადამიანის რეაქცია (რამაც შეიძლება გააუარესოს ავტომობილის მართვის უნარი), შესაძლებელია დაგავიწყდეთ წამების წინ მომხდარი ამბავი, გამოიწვიოს შფოთვა, გააუარესოს გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ნაერთი ასევე მოქმედებს ტვინის იმ ნაწილებზე, რომლებიც ადამიანს კარგად ყოფნაში ეხმარებიან, რა დროსაც დგება „აღმაფრენის“ მომენტი. მაგრამ დროთა განმავლობაში, ტგკ-ს შეუძლია გააუარესოს EC სისტემის მუშაობა ტვინის ამ ნაწილებში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება, ასევე მეხსიერების დაფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

ბევრი ადამიანი ჰალუცინოგენს მოიხმარს აღფრთოვანების განცდის, ან უბრალოდ განტვირთვისთვის. კანაფი ასევე იწვევს სენსორული აღქმის ცვლილებას; შესაძლებელია ფერები გახდეს უფრო კაშკაშა, ხმები უფრო ძლიერი, ემოციები უფრო გაჯერებული. ზოგიერთები განიცდიან შიშს და პარანოიასაც კი.

როდესაც ადამიანები მარიხუანას მოიხმარენ რეკრეაციული მიზნებისათვის, შესაძლებელია შემდეგი შედეგების მიღება:

ადამიანის მიერ მარიხუანას მოხმარების შესამოწმებლად ჩატარებულმა ტესტმა შესაძლებელია აჩვენოს დადებითი პასუხი რამოდენიმე კვირაშიც კი ნივთიერების ბოლო მოხმარებიდან. ეს დამოკიდებულია მოხმარებული მარიხუანას რაოდენობასა და მისი მოხმარების სიხშირეზე.

უარყოფითი ეფექტები

უარყოფითი ეფექტები

მარიხუანას მოხმარებით გამოწვეული გავრცელებული უარყოფითი შედეგებია:

 • თავის ტკივილი;
 • თავბრუსხვევა;
 • ძილიანობა;
 • დაღლილობა;
 • პირის სიმშრალე;
 • გულის რევის შეგრძნება;
 • მეხსიერების დაკარგვა;
 • თვალების სიწითლე;
 • პარანოიდული აზროვნება და დისოციაცია.

ნაერთის გამოყენებას შეიძლება ჰქონდეს რიგი ისეთი ნეგატიური შედეგებისა, როგორიცაა:

 • ტვინის ფუნქციონირების დაქვეითება: მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ადამიანებს, რომლებმაც მარიხუანას მოხმარება დაიწყეს 15 წლამდე ასაკში, ვერ აჩვენეს ისეთი შედეგები ტვინის მუშაობის ანალიზის დროს, როგორიც მათმა თანატოლებმა, რომლებმაც მოხმარება უფრო გვიან ასაკში დაიწყეს;
 • იმუნიტეტის დაქვეითება: ერთი ექსპერიმენტის შედეგად დადგინდა, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, ნივთიერებას შეუძლია დააქვეითოს ორგანიზმის იმუნური სისტემა. რასაც შეუძლია გამოიწვიოს კიბოთი და სხვა და სხვა ინფექციებით დაავადების რისკის ზრდა;
 • კანაბისის რეგულარულმა მოხმარებამ შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანებში განავითაროს ფსიქოზი;
 • 2019 წელს ჩატარებულმა მეტა-ანალიზმა აჩვენა, რომ ფსიქოზიანი ადამიანების 34%-ში, რომელიც ტგკ- გამოყენებით იყო გამოწვეული, მარიხუანას შემდგომმა მოხმარებამ გამოიწვია მდგომარეობის გაუარესება და შიზოფრენია;
 • შესაძლებელია აპათიის განვითარება და მოტივაციის დაქვეითება;
 • რეპროდუქციული სისტემის პრობლემები: კვლევების თანახმად, მცენარის მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური დისფუნქცია;
 • მეხსიერების დაკარგვა: ბრიტანელ მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ძლიერი შტამების მწეველებს (მაგალითად სკუნსის), მეხსიერების დაკარგვის უფრო დიდი რისკი აქვთ;
 • სიამოვნების მიღების უნარის დაქვეითება;
 • ღრძილების დაავადების რისკი: კვლევამ აჩვენა, რომ ტგკ- მოწევა ზრდის ღრძილების დაავადების რისკს, იმის მიუხედავად, მოიხმარს თუ არა მწეველი თამბაქოს;
 • რეაქციის დაქვეითება: BMJ კვლევამ აჩვენა, რომ მძღოლს ბევრად დიდი შანსი აქვს ავარიის, თუ ის მარიხუანას მოწევიდან 3საათის განმავლობაში დაჯდება საჭესთან;
 • ადამიანის დნმ-ის ცვლილება: ბრიტანულმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ კანაბისის ბოლი აზიანებს დნმ-ს, ისე, რომ ორგანიზმი შეიძლება უფრო ადვილად დაავადდეს კიბოთი;
 • სათესლის კიბო: 2015 წლის მიმოხილვამ და მეტა-ანალიზმა აჩვენა, რომ ტგკ- ხშირი მოხმარება ზრდის სათესლის კიბოს განვითარების რისკს, მაგრამ აღნიშნულის დასადგენად საჭიროა კიდევ ჩატარდეს კვლევები.

კანაბინოიდი ინახება ორგანიზმის ცხიმოვან ქსოვილში. ამიტომ ნარკოტესტის პასუხი ბოლო მოხმარებიდან სამი კვირის შემდეგაც შეიძლება იყოს დადებითი.

დამოკიდებულება

THC-მ შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება, ხოლო ხანგრძლივმა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის პრობლემები. დაახლოებით 10-დან 1 ადამიანი, რომელიც მოიხმარს კანაფს, გახდება დამოკიდებული. მათთვის, ვინც მარიხუანას მოიხმარს 18წლამდე ასაკიდან, ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად იზრდება. დროთა განმავლობაში იწყება ნეიროტრანსმისტერების ძლიერი სტიმულაცია, რომელიც დაკავშირებულია კანაბინოიდურ რეცეპტორებთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები ტვინში და მიგვიყვანოს ფსიქიკურ აშლილობამდე, ან გამოიწვიოს მარიხუანაზე დამოკიდებულება.

დამოკიდებულების ნიშნებია:

 • ტგკ- მოხმარების შეწყვეტის უშედეგო მცდელობები;
 • მნიშვნელოვან საქმეებზე უარის თქმა, მეგობრებთან დიდი დროის გატარება ნარკოტიკის მიღების მიზნით;
 • ჰალუცინოგენის გამოყენება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას მოჰყვება პრობლემები სამუშაოს შესრულების, სახლის საქმეების, სკოლის დროს.

NIDA-ს მონაცემების თანახმად, ადამიანები, რომლებმაც მარიხუანას მოხმარება ახალგაზრდა ასაკში დაიწყეს და მოიხმარდნენ მას ხშირად, ბევრად მიდრეკილები არიან ფსიქიკური აშლილობებისადმი, ისეთებისადმი, როგორიცაა შიზოფრენია, ვიდრე ისინი, ვინც ჰალუცინოგენის მოხმარება შედარებით გვიან დაიწყეს. ზოგ შემთხვევაში ეფექტის მისაღწევად, ადამიანს სჭირდება ტგკ-ს დოზის გაზრდა.

დამოკიდებულებასთან ბრძოლა

დამოკიდებულებასთან ბრძოლა

მარიხუანას მოხმარების მომენტალური შეწყვეტა იწვევს დისკომფორტს, მაგრამ არ წარმოადგენს საფრთხეს სიცოცხლისათვის. პირველი ნეგატიური იწყება შეწყვეტიდან მეორე დღეს და შეიძლება რამოდენიმე კვირა გაგრძელდეს. ჰალუცინოგენის მოხმარების შეწყვეტის შემდეგ შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები:

 • ტკივილი მუცლის არეში;
 • გაღიზიანებადობა;
 • უძილობა;
 • შფოთვა;
 • მადის დაქვეითება.

ძილის პრობლემები შეიძლება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდეს. რისკების სრული ჩამონათვალი და ხარისხი მუდმივი მოხმარებისას დღეისათვის სრულად არ არის ცნობილი. შეუძლებელია განსაზღვრა, თუ ვის განუვითარდება სერიოზული ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ან სხვა არასურველი რეაქციები და ვის არ ექნება არანაირი პრობლემა.

ლეგალურობა

დღეისათვის ტგკ (უფრო სწორად კანაბისი) ნებადართულია სამედიცინო თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტაბების 29 შტატში, მაშინ, როდესაც რეკრეაციული კანაბისი დაშვებულია მხოლოდ 9 შტატში. ვაშინგტონში, კოლუმბიაში. ამის მიუხედავად, სხვა და სხვა ცნობები მიგვანიშნებს, რომ დეკრიმინალიზაცია მომავალში უფრო გავრცელდება.

არც ისე დიდი ხნის წინ, ნიუ-იორკის შტატის ჯანდაცვის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ „კანაფის რეგულირებადი ბაზრის დადებითი ეფექტი... აღემატება პოტენციურ ნეგატიურ შედეგებს“, აცხადებს «NewYorkDailyNews».

THC (მარიხუანაში) ხდება სულ უფრო მნიშვნელოვანი თემა ლეგალიზაციაზე დისკუსიებში. „დაკანონების პროცესი და ჰალუცინოგენის მოხმარების რეგულირება უნდა იქნეს სერიოზულად განხილული და წაიწიოს წინ“, განაცხადა ნიუ-იორკის სენატის დემოკრატების ლიდერმა, ანდრესა სტიუარტ-კაზინსმა (D-Westchester). „სულ უფრო მეტი ნიუ-იორკელი ხვდება, რამხელა ზარალი იქნა მიღებული კანაფის კრიმინალიზაციით, ახალგაზრდების დაკავებით და ჩრდილში მყოფი ბაზრების ხელშეწყობით. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამ პოლიტიკით მიღებული ზარალის ანაზღაურება, რაც ნიშნავს, ლეგალიზაციის აუცილებლობას“.

THC CBD-ს (კანაბიდიოლი) წინააღმდეგ

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ნაერთი ფლობს ერთნაირ ქიმიურ შემადგენლობას, THC და CBD მოქმედებს სხვა და სხვაგვარად.

THC არის მარიხუანას ფსიქოაქტიური კომპონენტი, რომელიც ადამიანს „აღმაფრენის“ შეგრძნებას ანიჭებს, ხოლო CBD ამცირებს THC მოქმედებას, მაშინ, როდესაც ტგკ იწვევს ძილიანობას და ჰალუცინაციებს, კბდ-ს შეიძლება შეგმატოთ ენერგია. კბდ ხშირად არბილებს ტგკ-ს ეფექტს, რითიც ამცირებს შფოთვას და სტრესს.

სხვა ნარკოტიკებთან ურთიერთქმედება

სხვა ნარკოტიკებთან ურთიერთქმედება

ტგკ-ს მიღება შესაძლებელია მრავალ სამედიცინო საშუალებასთან ერთად. შესაძლებელია შემდეგი ჯგუფის პრეპარატებთან ურთიერთქმედება:

 • ანესთეზიის ნარკოტიკები;
 • ჰიპნოტონიკები და სედატიური საშუალებები;
 • ზოგიერთი ანტიბიოტიკი და სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატები;
 • ოპოიდური ტკივილგამაყუჩებლები;
 • სისხლის გასათხელებელი საშუალებები;
 • კრუნჩხვების საწინააღმდეგო საშუალებები;
 • ზოგიერთი ანტიდეპრესანტი.

ჰალუცინოგენური ნაერთების გამოყენებისას უნდა მოერიდოთ ალკოჰოლს.

ტგკ არის კანაბისის ძირითადი ფსიქოაქტიური კომპონენტი. მისი მოქმედება ორგანიზმზე შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი. ნივთიერება გამოიყენება მრავალი დაავადების სამკურნალოდ, მაგრამ ექიმის კონსულტაციის გარეშე მისმა რეგულარულმა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნეგატიური შედეგები.

შინაარსი

მსგავის სურათისვის ალბათ უკვე გიცქერიათ კოფიშოპებში ან სხვა მსგავს მაღაზიებში, სადაც თქვენთვის სასურველი არომატის დასადგენად უნდა გახსნათ კონტეინერი, სადაც პროდუქტი ინახება და მისი არომატი იგრძნობადა პირდაპირი მნიშვნელობით ცხვირი ჩაყოთ შიგნით. ეს არის სრულიად ბუნებრივი მოქმედება, იმის გათვალისწინებით, რომ გსურთ ზუსტად განსაზღვროს მოლოდინის გემო და არომატული პალიტრა. გარდა ამისა, გამოყოფილი არომატის ინტენსივობის მიხედვით, ბევრ რასტამანს მიაჩნია, რომ ბალახის ფსიქოაქტიურობის დადგენა შეიძლება. მართალია ყოველთვის არ მუშაობს ზუსტად ეს სქემა, მაგრამ მაინც არსებობს გარკვეული ლოგიკა.

როგორ გავაუმჯობესოთ მარიხუანის სიმძლავრე და არომატი

მიუხედავად ყველაფრისა, ცხადია, რომ სუნი და გემო მზა საჭმლის პროდუქტის უაღრესად მნიშვნელოვანი ელემენტებია, როგორც მწარმოებლისთვის, ასევე იმ ადამიანისთვის, ვინც გადაწყვიტა ბალახის მოსინჯვა. ხშირად, ეს არის ერთი იგივე ადამიანი :)

ამ სტატიაში შევეცდებით გავითვალისწინოთ ყველა ძირითადი პუნქტი, რაც ასე თუ ისე საშუალებას მოგცემთ, ნამდვილად მოახდინოთ გავლენა განჯის საბოლოო თაიგულსა და გემოზე.

წორად შერჩეული სთრეინი - კარგი სტარტის საწინდარია!

არ აქვს მნიშვნელობა რა გინდათ მარიხუანის მოსავლისგან, გენეტიკა უდიდეს როლს ასრულებს. და ზოგჯერ განმსაზღვრელიც კი. თუ თქვენ ნამდვილად დიდი მოსავალი გსურთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაბამისი ჯიშები. მაგალითად, GanjaSeeds ვებსაიტს აქვს სპეციალური ფილტრი. ეს საშუალებას მოგცემთ იპოვოთ მთელი თავისი მრავალფეროვნებით არა მხოლოდ მაღალპროდუქტიული კანაფის ჯიში, არამედ ის, რაც ყველაზე მეტად მოგეწონებათ არომატული მახასიათებლების, კულტივირების პირობებისა და სხვა ფუნდამენტური მახასიათებლების თვალსაზრისით. მათთვის, ვინც მართლაც წარმოუდგენლად არომატულ და "გემრიელ" შტამებს ეძებს, ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევთ Chocolope, Bubblelicious ან Blueberry ჯიშებს.

თავად სახელები, ცხადია, გვამცნობენ იმას, თუ როგორი მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს მშრალი კვირტის საბოლოო გემოსი. რა თქმა უნდა, სურნელის სახელს მრავალი სხვა ჯიშიც ატარებს, რომელიც სუნის პალიტრის საფუძველს ქმნის. სწრაფი ძიება დაეხმარება მწარმოებელს იმის დადგენაში, თუ რომელი შტამი გამოიმუშავებს არომატს ზრდის პროცესის განმავლობაში. ასე რომ, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ბევრ სათესლე ბანკს ასევე ექნება ცალკე კატეგორია, სადაც შეგიძლიათ მოძებნოთ კონკრეტული ჯიშები თქვენთვის სასურველი არომატისა და გემოს საფუძველზე.

ტერპენი და ტერპენოიდები

ტერპენი და ტერპენოიდები

შტამის არომატისა და გემოს ჩათვლით, ორივეს გამდიდრების მცდელობისთვის, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს ტერპენებზე და ტერპენოიდებზე. ეს არის ეთერზეთების პატარა მოლეკულები, რომლებიც მარიხუანას არომატს და გემოს აწარმოებენ. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ კანაფს არ ეხება. ტერპენები და ტერპენოიდები გვხვდება სხვა მცენარეებშიც. ძლიერი სუნიანი ნებისმიერი მცენარე, მაგალითად, ლავანდა, ფიჭვი, ციტრუსი და ნიახურიც კი, განსხვავებული ტერპენებით გამოირჩევა გარკვეული მცენარეების გარკვეული მუდმივი სუნითა და არომატით. იგივე ეხება მარიხუანას.

ამასთან, მწარმოებლები გადაჭრით არ უნდა დაეყრდნონ შტამში უკვე აღმოჩენილ ტერპენებსა და ტერპენოიდებს. არსებობს ოდენობის გაზრდის ხერხები, რომ მოსავალს სასურველი არომატი ჰქონდეს. ყველა ეს მეთოდი გულისხმობს მცენარის საკმარის სტრესს, რომ არომატიზატორი მოლეკულების რაოდენობა გაიზარდოს, თვით მცენარეს ზიანის მიყენების გარეშე. ამ მეთოდების მოსინჯვის საუკეთესო დროა, როდესაც მცენარეები ყვავილობენ. იდეალურ შემთხვევაში, სასურველია ყურადღება გაამახვილოთ ყვავილობის შუა პერიოდში ან მის საბოლოო ფაზაზე.

ყველაზე ცნობილი ტერპენები და ტერპენოიდებია:

 • ლინალოლი;
 • ლიმონენი და მისი წარმოებულები;
 • ევკალიპტოლი;
 • pinens (ალფა და ბეტა);
 • მირცენი;
 • ბეტა-კარიოფილინი;

დასტრესვის მეთოდები

პირველი მეთოდი - არის დაბალი სტრესი ტრენინგი (LST). ბევრი მეწარმე დაარსების დღიდან ზრდის საკუთარ მცენარეებს LST სისტემით.ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაშინაც კი, როდესაც მცენარე მოსავლის აღების ფინალურ ეტაპს უახლოვდება. ამისათვის ღეროები უბრალოდ უნდა იყოს ოდნავ მოხრილი, ზედმეტი ზეწოლის გარეშე. ღეროების მოხრისას მნიშვნელოვანია შეხება მოხდეს მხოლოდ ღეროებზე და არა თვითონ კვირტებზე. კვირტებთან ძალიან ენერგიულად მოპყრობამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს გემოზე და საერთოდ გაუარესდეს იგი.

დასტრესვის მეთოდები

ზოგიერთ მწარმოებელს ურჩევნია მცენარის დასტრესვა ფესვთან. ეს შეიძლება გაკეთდეს წყლის რაოდენობის შემცირებით, რომელსაც იღებს ფესვთა სისტემა და, შესაბამისად, მთელი მცენარე. ფესვების ზედმეტად გაშრობამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ფსიქოეფექტურ პოტენციალზე, გემოსა და წარმოქმნილი კვირტების გარეგნობაზე. ამ მიზეზით, მწარმოებლები განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ ამ მეთოდის შემოწმებას და გამოყენებას.

ღია გრუნტზე მოყვანილი მცენარე შეიძლება იყოს უკეთესი ხარისხისპროდუქტი, არომატის ამაღლების კონტექსტში. ზოგადად ითვლება, რომ ღია სივრცე მცენარეებს საშუალებას აძლევს უფრო მეტი ტერპენი და ტერპენოიდი წარმოქმნან, ვიდრე სხვა ვარიანტები, როგორიცაა ჰიდროპონიური სისტემები ან აკვაპონიური სისტემები.

გარდა ამისა, როდესაც გარეთ მოყვანილი მცენარეები იღებენ ბუნებრივ სინათლეს და ჰაერის მასების მოძრაობას, ასეთი გარემოება ასტიმულირებს კანაფს შექმნას ყველაფერი ადაპტირებულ პირობებში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ყვავილობის ფაზაში მცენარე მაქსიმალურად იღებს სინათლეს, რამაც ასევე შეიძლება სასარგებლო გავლენა იქონიოს კვირტის გემოზე.

ტერპენების და ტერპენოიდების რაოდენობა პროპორციულად იზრდება, როდესაც მცენარეებს უფრო მეტ სინათლეს აძლევენ. მარიხუანის მწარმოებლებს, რომლებიც მარიხუანას დახურულ გრუნტზე ზრდიან, მსგავსი ეფექტის სიმულაცია შეუძლიათ მცენარეებზე მეტი სინათლის მიცემით. LED მოწყობილობები საუკეთესოდ ითვლება, რადგან ისინი ფერების უფრო ფართო სპექტრს ფარავს. მას ასევე შეუძლია სასარგებლო გავლენა იქონიოს ტერპენებზე და ტერპენოიდებზე. LED განათება კიდევ ერთი საუკეთესო გამოსავალია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მცენარეები არ შეიძლება მოთავსებული იქნეს მზის პირდაპირ შუქზე.

ნიადაგი და სპეციალიზებული საკვები ნივთიერებები

ნიადაგი და სპეციალიზებული საკვები ნივთიერებები

როგორც უკვე ითქვა, ნიადაგში მოყვანილ მცენარეებს აქვთ უფრო მეტი არომატი და გემო. თუმცა, ყველა ნიადაგი ამას ერთნაირად არ აკეთებს. საუკეთესო სუნისა და გემოს მისაღებად, ცოცხალი ნიადაგი, რომელსაც ასევე სუპერ მიწას უწოდებენ, ხელს შეუწყობს მწარმოებლებს მაქსიმალური შედეგის მიღწევაში.

"ცოცხალი" ნიადაგი არის ნიადაგი, რომელსაც ურთიერთდაკავშირებული მიკროორგანიზმების უზარმაზარი ბიო ქსელი აქვს. ეს ნიადაგი ბუნებაში არსებული ნიადაგის მსგავსია. განსხვავება იმაშია, რომ მას მაქსიმალურად ავსებენ საკვები ნივთიერებებით, რაც საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოთ მარიხუანის გემო და სუნი. ნიადაგში მიკროორგანიზმები ასევე იშლება ნიადაგის დამატებითი საკვები ნივთიერებების მომარაგებისა და საბოლოოდ მცენარისთვის მიწოდების მიზნით. ექსკლუზიურად "ცოცხალი" ნიადაგის გამოყენებით შეგიძლიათ მიიღოთ არა მხოლოდ სურნელოვანი მარიხუანა, არამედ ორგანული, თუ მხოლოდ ორგანულ ნივთიერებებს იყენებთ საკვები სუბსტრაისთვის და ასევე მწერებისა მავნებლებთან საბრძოლველად.

ნიადაგში შეიძლება სხვა საკვები ნივთიერებების და სასუქების დამატებაც. მაგალითად, მოლისანი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყვავილობის ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. იგი ასევე შეიცავს ნახშირწყლებს, ამინომჟავებსა და მინერალებს, რომლებიც მხოლოდ გააუმჯობესებს (აძლიერებს) ნანატრი კვირტების არომატს და გემოს. ზოგადად ითვლება, რომ ძვლის ფქვილი და ჭია არის პოპულარული ბუნებრივი დანამატი, რომლებიც შეიძლება დაემატოს ნიადაგს. არ არსებობს გამოკვლევა იმის დასადგენად, რამდენად ზემოქმედებს ისინი არომატის პალიტრაზე, მაგრამ მრავალი მეწარმე ირწმუნება, რომ აქვს ძალიან პოზიტიური ეფექტი.

ქიმიური სასუქები ასევე ხელმისაწვდომია კომერციულად, რაც ხელს შეუწყობს ყვავილების გარკვეული სუნისა და გემოს მინიჭებაში. ამასთან, ისინი შესაფერისი არ არის კანაფის ყველა მწარმოებლისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ცდილობს მოაშენოს ბუნებრივი ან ორგანული მარიხუანა, რაც ზემოთ ვახსენეთ.

მოსავლის აღება

მოსავლის აღება

იმის ცოდნა, თუ როდის უნდა აიღოთ მოსავალი, ასევე მნიშვნელოვანია, თუკი მწარმოებელს აქვს მიზნად მარიხუანის არომატის მაქსიმალურად გაზრდა. ტერპენები კანაფში ძალიან დელიკატურ მოპყრობას საჭიროებს. თუ მწარმოებელი ჩქარობს და კვირტებს ნაადრევად მოხსნის, ტერპენები ვერ შეძლებენ სრულად გახსნას და საკმარისი რაოდენობით დაგროვებას. ამასთან, თუ მოსავალი ძალიან გვიან აიღება, იგივე ტერპენები იშლება და დეგრადირდება. შედეგად, კვირტების გემო და სუნი კარგავს უამრავ დადებით თვისებას.

იმისათვის, რომ დადგინდეს მოსავლის აღების დრო, მწარმოებლებმა უნდა გამოიყენონ გამადიდებელი შუშა ტრიქომების შესამოწმებლად. ეს არის პატარა ცრემლის ფორმის კრისტალები, რომლებიც ფარავს კვირტებს. მათ ხშირად THC კრისტალებსაც უწოდებენ, რაც მთლად სწორი არ არის, მაგრამ საკმაოდ გამოყენებადი ტერმინია. როგორც წესი, მოსავლის აღების დასაწყებად საუკეთესო დროა, როდესაც ტრიქომები ძირითადად რძისფერი შეფერილობისაა და მათი დაახლოებით 30 პროცენტი ქარვისფერია.

გაშრობა და შენახვა

გაშრობა და შენახვა

ბევრი გამოცდილი მეწარმე თანახმდება, რომ გამოშრობა და შენახვა ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია კანაფის კვირტების არომატის გაუმჯობესებისას.

გაშრობის დროს მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება ნელა. თუ კვირტები ძალიან სწრაფად გამოშრება, მათ შეიძლება წარმოქმნან სუნი, რომელიც არ გაქრება კვირტების "შეხორცების" შემდეგაც. გაშრობის დროს ტემპერატურა უნდა იყოს დაახლოებით 21 გრადუსი ცელსიუსით. ეს ხელს შეუწყობს ტერპენების და ტერპენოიდების ფაქტობრივი დამწვრობის თავიდან აცილებას და ასევე ხელს უშლის ობის წარმოქმნას. ეს ტემპერატურა ასევე ხელს შეუწყობს "თირკმელების" ნელა გამოშრობას, ხოლო მაქსიმალურად შენარჩუნდება კანაბინოიდები.

ტენიანობის დონის 50% -ის შენარჩუნება ასევე ხელს შეუწყობს კვირტების ნელა და თანდათან გაშრობას. თუ ეს დონე 40% -ზე დაბლა დაეცემა, დიდი შანსია, რომ ისინი ძალიან სწრაფად გაშრება. როდესაც ტენიანობა 60% -ზე მეტია, ამან შეიძლება გაზარდოს ობის წარმოქმნის შანსი.

კვირტების სწორად გაშრობის კარგი ნიშანია, როდესაც მათი ღეროები უკან იკეცება, და არ ბრუნდება თავდაპირველ მდგომარეობაში.

გაშრობა მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე ეხება არომატის შენარჩუნებას კვირტებში. თუმცა ამ მხრივ "მკურნალობა" კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ეს არის პროცედურა, რის შემდეგაც კვირტების არომატი და გემო ნამდვილად გაიზრდება და გამძაფრდება. სწორად ამისათვის, დაიწყეთ ახლად გამხმარი კვირტების ქილებში განთავსება. ისინი უნდა იყოს შევსებული მათი ტევადობის 80% –მდე და შემდეგ მჭიდროდ დაიხუროს ქილა.

ტენიანობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუარესოს ყვავილადების განკურნების ხარისხი. ამ მიზეზიდან გამომდინარე, მწარმოებლებს მკაცრად მოუწოდებენ დღეში რამდენიმე წუთის განმავლობაში გახსნან ქილა, რომ გამოანთავისუფლონ ტენიანობა და დარწმუნდნენ, რომ იგი უარყოფითად არ მოქმედებს კვირტებზე. ორიდან ოთხი კვირის შემდეგ ნახავთ, რომ სუნი უფრო გამძაფრდა. ეს ნიშნავს, რომ ბალახის არომატიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

პოტენციური შეცდომები

ერთის მხრივ, არსებობს უამრავი რამ, რაც სწორად უნდა გააკეთოთ თქვენი კვირტების არომატის და გემოს გასაუმჯობესებლად. მეორეს მხრივ, ასევე არსებობს მთელი რიგი საერთო შეცდომები, რომლებმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედონ განჯას არომატზე და გემოზე. თუ გავაანალიზებთ პოტენციური შეცდომების მთლიან ჩამონათვალს, მაშინ ყველაზე გავრცელებული იქნება შემდეგნაირები:

 • გამოიყენეთ ჰაერის გამაგრილებელი საშუალება მარიხუანის მცენარის გარშემო(მცენარეები აქტიურად ითვისებენ არაორგანულ ნაერთებს).
 • სუნის ნეიტრალიზატორების გამოყენება (იგივე პრობლემა, რაც წინა ვერსიაში, მაგრამ უბრალოდ ტერპენების და ტერპენოიდების აქტივობის შემცირების მიმართულებით).
 • ყვავილების დატოვება, რომელზეც ვრცელდება ობი ან სოკოვანი დაავადებები (მწარე და მგრძნობიარე სახე).
 • სათანადო ჰაერის ნაკადის ნაკლებობა ყველაზე მასიური კვირტების ან ცენტრალური ღეროს გარშემო ვეგეტაციის და ადრეული ყვავილობის დროს.

შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ კანაფის გემოს ან სურნელის გასაუმჯობესებლად არავითარი მეთოდი არ არსებობს. საბედნიეროდ, მარიხუანის ნებისმიერი მცენარის ამ დამათრობელი ასპექტების გასაუმჯობესებლად მრავალი გზა არსებობს. ამ რჩევების გამოყენებით გექნებათ უგემრიელესი, არომატული განჯა, რომელიც გაგაოცებთ თქვენ და ყველას, ვინც მას დააგემოვნებს.

შინაარსი

თუ თქვენ ოდესმე შესულხართ ფორუმზე კანაბისის მოყვანის შესახებ რჩევების გასაცნობად, ნახავდით, რომ ყველა მებაღეს შეუძლია მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს.

ახალი ჯიშებისა და მეთოდების შესწავლა იძლევა წარმატებული გროვინგის საშუალებას და გეხმარებათ მოსავლიანობის ამაღლებაში. თუმცა არის ერთი რამ, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი მცენარის განვითარებისათვის.

იმის დამოუკიდებლად, თუ რამდენად კარგი მებაღე ხართ, თუ თქვენი ქმედებები კანონსაწინააღმდეგოა, თქვენ ვერაფერს მიაღწევთ. მაშინაც კი, თუ თქვენი კანაბისის მოყვანა კანონიერია, ყოველთვის გამოჩნდება თქვენი ბაღის დაუფლების მსურველი. ასევე არსებობენ ცნობისმოყვარე მეზობლები, რომლებიც დაინტერესდებიან თქვენი გატაცებით.

არ იდარდოთ! ჩვენ თავი მოვუყარეთ სიას, რომელიც დაგეხმარებათ არ მოხვდეთ იმ ხალხის ყურადღების ცენტრში, რომელთაც შეიძლება გავნონ.

დაიმახსოვრეთ, ერთადერთი, რაც გაზრდის თქვენი გროვის პოტენციალს და მოსავალს, არის დარწმუნება იმაში, რომ თქვენ მისი შენარჩუნება შეგიძლიათ.

Stealth Growing: როგორ დავიცვათ გროვი

განვიხილოთ რამოდენიმე რჩევა „პარტიზანული“ გროვინგისათვის, რომლის მიზანიცაა შეინარჩუნოთ გროვი სხვა პირების კონტროლის გარეშე.

პირველ რიგში დაიმახსოვრეთ: „გააქრე კანაბისის სუნი, არ გაყიდო და არ მოჰყვე არავისთან არაფერი“. არავის მოუყვეთ მარიხუანას შესახებ!

არსებობს უსაფრთხოების მრავალი გზა, წარმოგიდგენთ მოკლე მონახაზს:

 • არავითარი სუნი - არავინ არ უნდა იგრძნოს თქვენი გროვის სუნი.
 • არ გაყიდოთ - სტატისტიკურად, ადამიანები, რომლებიც ზრდიან კანაბისს პირადი მოხმარებისთვის, აწყდებიან ბევრად ნაკლებ იურიდიულ და კრიმინალურ პრობლემებს, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც ყიდიან კანაბისს. ეს ასეა ისეთ ადგილებშიც კი, როგორიცაა ამერიკის კოლორადოს შტატი. სადაც მსგავსი ქმედებები კანონიერია.
 • არ უთხრათ არავის - რაც უფრო ნაკლებმა ადამიანებმა იციან თქვენი გროვის შესახებ, ავტომატურად მცირდება გროვის დაკარგვის ალბათობა სამართალდამცავებთან კონტაქტის და ქურდობის შედეგად. მართალია, საკმაოდ რთულია არ გაუზიაროთ ვინმეს თქვენი მიღწევები, მაგრამ გირჩევთ დაიტოვეთ საიდუმლოდ! საკუთარი გროვის შესახებ ვინმესთვის მოყოლა - ყველაზე მარტივი გზა არის პრობლემების შესაქმნელად. სხვა საქმეა ინტერნეტი და მაქსიმალური კონფიდენციალურობა.

გროვინგი შენობაში და ღია სივრცეში

კანაბისის მოყვანის ამ ორივე მეთოდს აქვს თავის უპირატესობანი, მაგრამ, როდესაც საქმე ეხება ფარულად მოყვანას, რა თქმა უნდა შენობაში მოყვანა სჯობს. ინდორში თქვენ სრულად შეგიძლიათ აკონტროლოთ სუნი და თქვენი მცენარე არავისთვის არ იქნება თვალსაჩინო. ღია სივრცეში მოყვანა ქმნის ამ დიდ პრობლემას. შენობაში მებაღე დაცულია სხვა ადამიანებისგან! ეს ყოველივე განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს მაშინ, როდესაც მცენარე მოგყავთ საკუთარ ტერიტორიაზე. ისტორიას მრავალი მაგალითი ახსოვს, თუ როგორ დაკარგეს მებაღეებმა გროვი ცნობისმოყვარე მეზობლების, სამართალდამცავების, ან უბრალოდ ცუდი ამინდის გამო (მაგალითად წყალდიდობის შედეგად აღმოჩენილი იყო დამალული მარიხუანას პლანტაცია). თუ შეძლებთ დაკავდეთ გროვინგით შენობაში, მას ვერავინ იპოვის!

სუნი

ვეგეტაციის სტადიაზე (ზოგიერთი ჯიში თავიდანვე გამოყოფს კანაბისის ინტენსიურ სუნს), მცენარეების უმეტესობა გამოყოფს სუფთა, ჩვეულებრივი ბალახის მსგავს სუნს. მაგრამ, როგორც კი იწყება ყვავილობა, სუნი შეიძლება გახდეს მძაფრი.

Stealth Growing: როგორ დავიცვათ გროვი

საბედნიეროდ ამის გამოსწორება რამდენიმე ინსტრუმენტის და სუნის ნეიტრალიზატორის საშუალებით არის შესაძლებელი. ზოგიერთი მებაღე იყენებს დიფუზორებს ან სანთლებს. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გაზარდოთ კანაბისის ის შტამები, რომლებსაც შედარებით ნეიტრალური სუნი აქვთ. ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ სუნი არ გასცდეს თქვენს სივრცეს და არ მოხვდეს დასახლებულ შენობებში.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: სუნის არომატიანი ნეიტრალიზატორები არ უნდა „მუშაობდეს“ იმავე ჰაერთან, რომელშიც თქვენი მცენარეებია, რაც ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა გამოიყენოთ გროურუმში ან გროუბოქსში კანაფთან ერთად, რადგან სუნამოს სუნი შეიძლება გირჩებს შეერიოს.

მსუბუქი სუნის მქონე კანაფის ჯიშები არ არის სრულიად სანდო, მაგრამ შესაძლებელია გაგიმარტივონ საქმე!

ხმაური

არავის მისცეთ საშუალება ესმოდეთ თქვენი „ფერმის“! ნებისმიერი ელექტრო მოწყობილობის შეძენისას ნახეთ გამოხმაურებები მის შესახებ, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის ჩუმად მუშაობს. უხარისხო გამწოვი ვენტილატორი ან ჰაერის ნასოსი გამოიწვევს ეჭვებს, რამდენადაც ისინი გამოსცემენ ხმას და როგორც წესი მუშაობენ დღე და ღამე.

უხარისხო გამწოვი ვენტილატორები და ჰაერის ნასოსები კიდევ უფრო მეტ ეჭვს ახდენს ვიბრაციის გამო. ამან შეიძლება თქვენი გროვი რამდენიმე კედლის მიღმაც კი გახადოს შესამჩნევი!

რჩევები ჩუმად მუშაობის შესახებ

არ გამოიყენოთ ძალიან მძლავრი ვენტილატორი, რადგან ის ძალიან ხმაურიანია.

Stealth Growing: როგორ დავიცვათ გროვი

დაამონტაჟეთ გამწოვი ვენტილატორი გროუბოქსში შიგნით, ისე რომ არ ეხებოდეს სხვა ელემენტებს. ვენტილატორის შიგნით ჩამოკიდება (რაც მარტივად არის შესაძლებელი თოკის სამაგრების, დიდი საჭერების და ბანჟა-შნურის საშუალებით) მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხმაურს.

ჰაერის გამწოვის მილი უნდა იყოს რაც შეიძლება სწორი და მოკლე. დამატებითი მოხრილობა და სიგრძე აძლიერებს ხმაურს გამავალი ჰაერის გამო, ასევე ასეთ შემთხვევაში გამწოვი უფრო ძლიერი დატვირთვით მუშაობს და ხმაურიც შესაბამისად მეტია.

გამოიყენეთ იზოლირებული გამწოვი.

დარწმუნდით, რომ ხვრელი, საიდანაც გამოდის გრილი ჰაერი, საკმაოდ დიდია. შემავალი ჰაერის ხვრელი, საიდანაც ღებულობთ ჰაერს, უნდა იყოს სივრცის ქვედა ნაწილში. მისი ზომა დაახლოებით ოთხჯერ დიდი უნდა იყოს გამავალი ჰაერის ხვრელზე. თუ ვენტილატორს შეექმნა პრობლემა საკმარისი რაოდენობის ჰაერის მიღებასთან დაკავშირებით, ის უფრო ხმაურიანად დაიწყებს მუშაობას და ვენტილატორზეც უარყოფითად იმოქმედებს.

გამოიყენეთ ყველა საშუალება, რაც დაახშობს ხმაურს, ეს შეიძლება იყოს კვერცხის ლატოკები, ან ქაფი. თუ ვენტილატორს და იმ ადგილს შორის, სადაც ის მონტაჟდება, არის ქაფი, ვიბრაციაც მცირდება. ზოგი მებაღე იზოლირებულ ყუთსაც იყენებს ვენტილატორის გარშემო.

ყურადღება მიაქციეთ საით უფრო ისმის ხმაური. იქონიეთ ვენტილატორი საერთო კედლების, ოთახში შესასვლელის, ფანჯრებისგან მოშორებით.

ნიშნები თქვენს წინააღმდეგ

გარემოსთვის თქვენი გროვინგი უნდა აღიქმებოდეს, თითქოს რაღაც ჩვეულებრივს აკეთებდეთ. რამდენად პარანოიულადაც არ უნდა ჟღერდეს, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერს, ვინც დაინახავს რას აკეთებთ, ეცოდინება, თუ რა არის ეს და აუცილებლად შეგიქმნით პრობლემებს.

ნებისმიერი დანადგარი გადააადგილეთ მხოლოდ ღამით, რათა რაც შეიძლება ნაკლებმა ადამიანმა დაგინახოთ. ასევე კარგი იდეაა ყველა მოწყობილობა ნაგვის პარკებით გადაიტანოთ. ამგვარად ვერავინ დაინახავს თუ რა მიგაქვთ!

დააკვირდით რას აგდებთ ნაგვის ბუნკერში. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოგიწევთ კანაბისთან დაკავშირებული ნარჩენების გადაყრა (მაგალითად ტოტები), დაფარეთ ნაგვით, რომ არავის გაუჩნდეს ქექვის სურვილი.

დარწმუნდით რომ არავის, არაფერი ხვდება თვალში. მიმოიხედეთ სახლში, ხომ არაფერია შესამჩნევი, მაგალითად დააკვირდით, საღამოობით ხომ არ ჩანს ყვითელი განათება (HPS).

იყავით კარგი მეზობელი! ბევრს ჰგონია, რომ კანაფის მომყვანი ადამიანები, ცუდები არიან. როდესაც მოიქცევით ჭკვიანად, კარგად აღზრდილი, მეგობრული ადამიანივით, თქვენი მეზობლები ნაკლებად იფიქრებენ თქვენზე ცუდს.

არ დაემსგავსოთ სტერეოტიპულ მწეველს. რას ჩაიცვამთ, თქვენი საქმეა, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ პოლიცია და ეჭვიანი მეზობლები ხშირად დიდ ყურადღებას აქცევენ თქვენს გარეგნობას.

Stealth Growing: როგორ დავიცვათ გროვი

ელექტრონული უსაფრთხოება

თუ Google-ში მოძებნით თემას „სახლში მარიხუანა დაიწვა“, იპოვეთ ბევრ ინფორმაციას, როდესაც ელექტრო დამოკლების გამო გაჩენილი ცეცხლის შედეგად ადამიანებს დაეწვათ თავის კანაბისი, სახლი და ყველაფერი. უბედური შემთხვევების უმეტესობა, დაკავშირებული ელექტრო უსაფრთხოებასთან, რაც შეიძლება აღმოიფხვრას შემდეგი ჩვევების საშუალებით:

შეიძინეთ მხოლოდ ხარისხიანი მოწყობილობები. ხარისხიანი დეტალები ამცირებს მსგავსი შემთხვევების შანსებს.

წყალი (სხვა სითხეებიც) და ელექტრო მოწყობილობები იქონიეთ დიდი დაშორებით.

მაშინვე მოაშორეთ დაღვრილი წყალი.

შეიძინეთ GFCI! ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ელექტროენერგიის შესაწყვეტად მისი სიმძლავრის პრობლემის წარმოქმნისთანავე. ამ დანადგარს ასევე შეუძლია დაგიცვან დენის დარტყმისგან, ამიტომ არ ღირს მასზე ფულის დაზოგვა.

Stealth Growing: როგორ დავიცვათ გროვი

არ გადატვირთოთ თქვენი სქემები. თუ ცხოვრობთ ძველ სახლში და არ იცით რამდენს გაუძლებს თქვენი ელექტრო გაყვანილობა, ალბათ არ გენდომებათ, რომ ერთ ოთახში იმუშავოს 1000 Вт HPS სიმძლავრის ორმა ნათურამ და ძლიერმა გამწოვმა ვენტილატორებმა. გამოიყენეთ მხოლოდ ის, რაც აუცილებელია. მაგალითად დახურულ შენობაში, როცა მარიხუანა მოგყავთ მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისთვის, 600 ვატიანი ერთი განათება შეძლებს თქვენი მცენარისთვის კომფორტის შექმნას მთელი წლის განმავლობაში.

ტექნოლოგია

ჩვენი კომუნიკაციის ტექნოლოგიები და საშუალებები იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ ბევრი ვერ აღიქვამს, რომ ზოგჯერ ჩვენი ქცევები ბევრ ინფორმაციას იძლევა ჩვენი საქმიანობის შესახებ. წარმოდგენილი რჩევები მოგცემთ საშუალებას შეინარჩუნოთ კონფიდენციალურობა ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში:

 • პროქსი: ბევრი საიტი ადევნებს თვალს ინფორმაციას თქვენი კომპიუტერის შესახებ. პროქსი აიძულებს საიტებს იფიქრონ, რომ თქვენ სხვა ადგილზე იმყოფებით.
 • ანონიმური ძებნა: ყველას უყვარს Google და ხშირად იყენებენ მას, მაგრამ გუგლი ადევნებს ინფორმაციას თქვენი ძებნის ისტორიების შესახებ. გუგლის მოხმარება უსაფრთხოა, მაგრამ მარიხუანასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებას ისეთი სისტემით გირჩევთ, რომელიც არ აკონტროლებს ინფორმაციას, მაგალითად duckduckgo.com.
 • Exifdata - ეს ინფორმაციის ნაწილია, რომელიც მიმაგრებულია პრაქტიკულად ყველა ფოტოზე, რაც შეიძლება იყოს საშიში, თუ ფოტო გადაღებულია GPS-ის მქონე მოწყობილობაზე (მაგალითად სმარტფონი), რადგან მონაცემები შეიცავს ინფორმაციას თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ! თუ გსურთ სადმე ფოტოს განთავსება, წაშალეთ მასზე მონაცემები.

კანონების ცოდნა

ამერიკის მრავალ შტატს აქვს საკუთარი კანონები მარიხუანას მოყვანასა და მოხმარებასთან დაკავშირებით. ზოგიერთი შტატი გროვერს უშვებს ციხეში, სხვები აძლევენ კონსულტაციებს, მესამენი უბრალოდ აჯარიმებენ, ზოგი კი სულაც არაფერს არ მოიმოქმედებენ. აუცილებლად შეისწავლეთ კანონები კულტივირების დაწყებამდე.

შინაარსი

როგორ გავზარდოთ „მაგიური“ სოკოები პირველივე ცდით

მაიკლ პოლანის წიგნის გამოცემის შემდეგ „როგორ შევცვალოთ საკუთარი ცნობიერება“, სულ უფრო მეტ ადამიანს სურს გაიგოს, როგორ მოვიყვანოთ ჰალუცინოგენები სახლის პირობებში.

ფსიქოდელიკების შესახებ უარყოფითი გამოხმაურებები დაიწყო 1970-იან წლებში პოლიტიკური მიზეზების გამო, მაგრამ ახლა პსილოციბეს (ან ნარკოტიკული ეფექტის მქონე სოკოების) შესახებ მოსაზრებები ხდება უფრო ლიბერალური.

ნარკოტიკების გლობალური კვლევის თანახმად, რომელშიც მონაწილეობდა 115000 ადამიანი, ნაკლებად საშიშ ფსიქოდელიურ ნაერთებად მოისაზრება პსილოციბე.

„ჯადოსნური“ სოკოების მოყვანის შესწავლისას, თქვენ შეძლებთ აკონტროლოთ მზა პროდუქტი, ამგვარად, შეძლებთ ამ ფსიქოდელიკის მავნებლობის შემცირებას.

არსებობს ნარკოტიკის შემცველი სოკოების მოყვანის 2 კონკრეტული მეთოდი, რომლებსაც განვიხილავთ ამ სტატიაში:

 • სპეციალური მოსაყვანი მოწყობილობის გამოყენება
 • მოყვანა ნულიდან (PF Tek მეთოდის გამოყენებით).

სოკოების მოვლა ჩვეულებრივ მცენარეებთან შედარებით რთულია, მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ მარტივ მითითებებს, ყველაფერი უფრო მარტივად გამოგივათ.

როგორ გავზარდოთ „მაგიური“ სოკოები სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით

დამწყებებს ხიბლავთ სოკოს კულტივაცია მოსაყვანი მოწყობილობის მეშვეობით. ეს შედარებით ამარტივებს პროცესს, მაგრამ ხდის მას საშიშს უშუალოდ სოკოებისთვის. რამდენადაც, ასეთ შემთხვევაში იზრდება მათი მავნე ნივთიერებებით დაავადების შანსი.

სოკოს მოსაყვანი მოწყობილობის გამოყენება ძალიან მარტივია. მისი ინსტრუქცია ბევრად სასარგებლოა ვიდრე სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია (რამდენადაც სახელმძღვანელო შეიძლება იყოს სპეციფიური კონკრეტული კომპლექტისთვის).

ერთი, რაც ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, მისი დაბინძურებაა. აუცილებელია თვალი ადევნოთ სოკოს მისი დათესვის მომენტიდან ზრდის დასასრულამდე. არა სამეცნიერო მიდგომაა - „თუ კარგად გამოიყურება, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის“. სოკოს მოყვანისას უფრო მნიშვნელოვანია სიფრთხილე, ვიდრე მოსავალზე დარდი.

დამწყებთათვის ეს მიდგომა არ არის რეკომენდირებული.

ფსიქოდელიკების მოხმარება არ არის კანონიერი, გარდა ზოგიერთი შტატისა (მაგალითად ნიუ-მექსიკო).

ეს შედარებით მარტივი მეთოდია, რომელიც არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. რეკომენდირებულია სოკოს საკუთარი ძალებით მოყვანა, თუმცა აქაც გარკვეული ცოდნაა საჭირო.

„მაგიური“ სოკოების მოყვანის PF Tek მეთოდი

რობერტ მაკფერსონმა (ფსევდონიმი:Psylocybe Fanaticus Tek ან PF Tek) შეიმუშავა სოკოების კულტივაციის რევოლუციური მეთოდი 1991 წელს.

1998 წელს გამოჩნდა მისი ტექნოლოგიის ათასობით ვარიანტი, მაგრამ გარკვეული მიზეზებით ის გახდა ყველაზე გავრცელებული.

რა ხდის PF Tek მეთოდს რევოლუციურს, ეს არის ვერმიკულიტის დამატება მარცვლეულის სუბსტრატში, რაც იძლევა ზრდის მეტ საშუალებას და ახდენს ბუნებრივი პირობების იმიტაციას.

სამუშაოს დასაწყისი: რა არის საჭირო სოკოს მოყვანისათვის

რომ დაიწყოთ კულტივირება PK Tek მეთოდით, უნდა მოიმარაგოთ შემდეგი მოწყობილობები და ინგრედიენტები:

მოწყობილობები:

 • 12 განიერ პირიანი ქილა, დაახლოებით ნახევარი ლიტრის მოცულობის (დარწმუნდით რომ პირი საკმაოდ განიერია);
 • საზომი ჭიქა;
 • ჩაქუჩი და პატარა ლურსმანი;
 • დიდი ჯამი და კოვზი;
 • მოსაჭიმი;
 • ფოლგა (მტკიცე);
 • დიდი ქვაბი სახურავით (ან მულტი სახარში);
 • პატარა პირსახოცი;
 • მიკროფორებიანი ლენტი;
 • გამჭვირვალე პლასტიკის შესანახი ყუთი 50-114ლ.;
 • ¼ დიუიმიანი საბურღი (6,35მმ)/დრელი;
 • პერლიტი;
 • პლასტიკის მოცულობა გამაფრქვეველით.

ინგრედიენტები:

 • შპრიცი სპორებით, 10-12 კუბი;
 • ორგანული ყავისფერი ბრინჯი ან ყავისფერი ფქვილი (გამოიყენეთ ყავის საფქვავი, რათა მიიღოთ ყავისფერი ფქვილი ბრინჯისგან);
 • ვერმიკულიტი, საშუალო/წვრილი;
 • სასმელი წყალი (სასურველია დისტირებული).

სანიტარიის ნივთები:

 • 70% იზოპროპილური სპირტი ან ლიზოლი (ან სხვა ანალოგები);
 • სანთებელა (ან პროპანის სანთებელა);
 • ჰაერის სადეზინფექციო საშუალება;
 • ლატექსის ხელთათმანი და ქირურგიული ნიღაბი.

„მაგიური“ სოკოების მოყვანისთვის საჭირო 7 ნაბიჯი

მას შემდეგ, რაც მოიმარაგეთ საჭირო მასალები, დროა შევუდგეთ სოკოს მოყვანას სახლის პირობებში. სოკოს კულტივირება 7 ეტაპად იყოფა:

 • ნაბიჯი 1: მომზადება;
 • ნაბიჯი 2: ინოკულაცია;
 • ნაბიჯი 3: კოლონიზაცია;
 • ნაბიჯი 4: კამერის მომზადება;
 • ნაბიჯი 5: მომწიფება;
 • ნაბიჯი 6: მოსავლის აღება;
 • ნაბიჯი 7: გაშრობა და შენახვა.

ყველა პუნქტს განვიხილავთ სათითაოდ.

ნაბიჯი 1: მომზადება

დეზინფექციისთვის გაწმინდეთ ქილები სპირტით, ამის შემდეგ გამოიყენეთ ჩაქუჩი და ლურსმანი, რათა სახურავებში გააკეთოთ 4 ხვრელი თანაბარი ინტერვალებით. ამგვარად:

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

მოამზადეთ სუბსტრატი, შეურიეთ 2/3 ჭიქა ვერმიკულიტი და ¼ ჭიქა წყალი ჯამში. გადაღვარეთ ზედმეტი წყალი, წინასწარ მოახდინეთ ფილტრის დეზინფექცია.

ჩაყარეთ ჯამში ¼ ჭიქა ყავისფერი ფქვილი (ანუ სულ 3 ჭიქა 12 ქილაზე) და შეურიეთ ნოტიო ვერმიკულიტს. სურათზეა ფქვილი:

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

შემდეგი ნაბიჯია ქილების სუბსტრატით თითქმის პირამდე შევსება (ნარევი უნდა აღწევდეს ნაპირამდე ერთი სანტიმეტრზე ცოტა ქვევით). არ დაპრესოთ. აუცილებლად მოახდინეთ ქილის ზედა ნახევრის სპირტით დეზინფექცია. შემდეგ ნაპირამდე აავსეთ ქილა მშრალი ვერმიკულიტით.

დადგა ორთქლით სტერილიზაციის დრო. მჭიდროდ მოარგეთ ქილებს სახურავები და დააფარეთ ფოლგა. დაამაგრეთ ფოლგა სახურავის ნაპირებზე, რათა არ გაიპაროს კონდენსატი.

მოათავსეთ პატარა პირსახოცი ქვაბში და ჩადგით ქილები. დაასხით ონკანის წყალი ჭურჭლის შუამდე, დადგით დაბალ ცეცხლზე და მიიყვანეთ ადუღებამდე. ქილები უნდა იყოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. დააფარეთ ქვაბს სახურავი და დატოვეთ ორთქლზე 75-90 წუთი.

ამ ეტაპისთვის გამოდგება მულტი სახარში ქვაბი, დააყენეთ 60 წუთზე 1კგ/2სმ წნევაზე.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

მას შემდეგ, რაც პროცესს დაასრულებთ, დატოვეთ ჭურჭელი ქვაბში რამოდენიმე საათით. ის უნდა გაგრილდეს ოთახის ტემპერატურამდე, რათა დავიწყოთ ინოკულაციის სტადია.

ნაბიჯი 2: ინოკულაცია

სუბსტრატში სპორების შეტანის საუკეთესო საშუალებაა - საჰაერო კამერის გამოყენება. თუ არ გაქვთ მსგავსი მოწყობილობა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა მასალები, მაგრამ ეს ზრდის მავნე ნივთიერებებით დაავადების რისკს. გაასტერილეთ მთელი ზედაპირი. ამისათვის გამოიყენეთ ლატექსის ხელთათმანი.

დაიწყეთ შპრიცის დეზინფექციით. სანთებელის საშუალებით გააცხელეთ ნემსი მის გაწითლებამდე. შემდეგ გააგრილეთ და გაწმინდეთ სპირტით.

ამოტუმბეთ სითხე და შეანჯღრიეთ შპრიცი, რათა სპორები თანაბრად განაწილდეს. მოხსენით ფოლგა ქილებს და შეუშვით ნემსი ერთ-ერთ ხვრელში.

შეუშვით დაახლოებით ¼სმ^3 ხსნარი ქილის კედლის მიმართულებით და არა უშუალოდ სუბსტრატში. გაიმეორეთ იგივე ყველა ხვრელში, ყოველი სპორების შეშვების შემდეგ, გაწმინდეთ ნემსი სპირტით.

დახურეთ ხვრელი მიკროსპორების ლენტით და გადადგით ქილა, ფოლგის მოუხსნელად.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

ნაბიჯი 3: კოლონიზაცია

თქვენ უკვე დიდი სამუშაო ჩაატარეთ პსილოციბეს შექმნისთვის. შემდეგი ნაბიჯები მოითხოვს მეტ დროს.

შეინახეთ ქილები სუფთა ადგილზე, რომელსაც იშვიათად სტუმრობთ (სარდაფი ან სხვენი). მოარიდეთ მზის სხივებს და შეინარჩუნეთ ტემერატურა 21-27 °C (ოთახის ტემპერატურა).

7-14 დღის შუალედში უნდა გამოჩნდეს თეთრი ფუმფულა მიცელიუმი. თუ შეამჩნევთ უცნაურ ფერს და სუნს, სასწრაფოდ მოახდინეთ მთელი პროდუქტის უტილიზაცია. ზოგიერთი დაბინძურებული ნივთიერება შეიძლება მომაკვდინებელი იყოს ადამიანისთვის.

3-4 კვირის შემდეგ უნდა მიიღოთ მინიმუმ 6 ქილა ხარისხიანი პროდუქტი. ხელი არ ახლოთ მიცელიუმს კიდევ 7 დღე. ყურადღება მიაქციეთ ზოგიერთი მოწყობილობის გამოყენებას, მათ შეუძლიათ დააჩქარონ პროცესი. ამ შემთხვევაში ის მოიცავს 21 დღეს (3 კვირას).

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

ნაბიჯი 4: კამერის მომზადება

ქილების შესანახად აიღეთ პლასტიკის ყუთი და გახვრიტეთ მასში 0,5სმ. დიამეტრის ხვრელები ერთმანეთისგან 5 სანტიმეტრის დაშორებით. ხვრელები უნდა გაკეთდეს ყველა მხრიდან, ძირის და სახურავის ჩათვლით. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ბზარები, გახვრიტეთ შიგნიდან.

თვითნაკეთ ინკუბატორს დასჭირდება ჰაერი ყველა მხრიდან. ამიტომ, სასურველია ის დადგათ 4 საგანზე, რათა ჰაერი ძირიდანაც მიეწოდებოდეს.

მოათავსეთ პერლიტი საცერში და გარეცხეთ ონკანის წყლით. როგორც კი პერლიტი გაშრება, თანაბრად გაანაწილეთ ძირზე. ფენის სისქე უნდა შეადგენდეს 10-12 სანტიმეტრს.

ნაბიჯი 5: მომწიფება

გახსენით ქილები და ამოიღეთ ვერმიკულიტის მშრალი ფენა. შედეგად მიიღებთ სუბსტრატს, რომელიც რომელიც პატარა თეთრ „ფანტელს“ ჰგავს.

გადმოყარეთ ის წყლით სავსე პლასტიკის კონტეინერში (ყურადღება მიაქციეთ, რომ ისინი სრულად იყოს დაფარული სითხით).

მას შემდეგ, რაც ტარაში ჩაასხამთ წყალს, დადგით მასზე კიდევ ერთი პლასტიკის კონტეინერი ქილებით, ისე, რომ ის ჩაფლული იყოს წყალში.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

შეინახეთ დაახლოებით 24 საათი, რათა მიიღოს ტენი.

შეურიეთ თეთრი „ფანტელი“ ვერმიკულიტს. ამისათვის დაყარეთ მშრალი ვერმიკულიტი და დაამატეთ მას სუბსტრატი, აურიეთ მანამ, სანამ მასა არ გახდება ერთგვაროვანი. ეს შეინარჩუნებს ტენს.

ცალკეული სოკოს ძირისთვის მოჭერით ფოლგა (დარწმუნდით, რომ ისინი არ ეხებიან პერლიტს) და მოათავსეთ მათზე სუბსტრატი. შემდეგ თანაბრად მოათავსეთ მასალა ინკუბატორში.

გამაფრქვეველით დანამეთ „ფანტელი“, შემდეგ გაანიავეთ. ეს დაახლოებით ასე გამოიყურება:

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

გამოიყენეთ პატარა ბალონები და მორწყეთ დაახლოებით დღეში ოთხჯერ. ყურადღება მიაქციეთ, რომ წყალი არ მოხვდეს უშუალოდ სუბსტრატს. დაუნიავეთ სახურავით დღეში დაახლოებით 6-ჯერ, რათა გაზარდოთ ჰაერის ნაკადი.

ნაბიჯი 6: მოსავლის აღება

ბოლო ნაბიჯი - მოსავლის აღებაა. ნაყოფი თავიდან გირჩებს ჰგავს, შემდეგ ჩნდება ფეხზე ქუდი. დაახლოებით 10-14 დღეში ისინი მზად იქნება მოსაკრეფად.

როდესაც სოკო მომწიფდება, მოკრიფეთ სოკო ძირიდან. რაც უფრო დიდი ხნის არის სოკო, ნაკლებად ეფექტურად მოქმედებს ორგანიზმზე. ამიტომ რეკომენდირებულია მოსავლის დროულად აღება.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

ნაბიჯი 7: გაშრობა და შენახვა

მოკრეფილი სოკო უწინდებურად ინარჩუნებს ტენს, რომელმაც შეიძლება გააფუჭოს პროდუქტი. ფსიქოდელიკების შენახვა რამოდენიმე კვირის განმავლობაში შეიძლება.

არის გაშრობის რამოდენიმე მეთოდი. ყველაზე მარტივია - დატოვოთ სოკო ქაღალდზე ვენტილატორთან, მაგრამ ისინი მაინც ინარჩუნებენ მცირედ ტენს. საუკეთესო საშუალებაა - გამოიყენოთ დეჰიდრატორი. წარმოგიდგენთ მოკლე, 1 წუთიან ვიდეოს სოკოს გაშრობაზე, თუმცა აირღუმელის მეთოდის გამოყენებას არ გირჩევთ.

სოკოს მოყვანა კვლავ და კვლავ...

თქვენ დაასრულეთ მოყვანის პროცესი, გილოცავთ! თქვენ დროულად შეასრულეთ ყველა ნაბიჯი.

იმის შესწავლა, თუ როგორ მოიყვანოთ პსილოციბე, არ დასრულებულა. ჯერ კიდევ შეგიძლიათ განაგრძოთ გზა.

სუბსტრატი, რომელიც თქვენ მოაგროვეთ, შეიძლება გამოიყენოთ განმეორებით. გააშრეთ ის რამოდენიმე დღე და გაიმეორეთ მეთოდი კვლავ (ვერმიკულიტის გარეშე).

მოათავსეთ ნიადაგი კვლავ კამერაში, მორწყეთ და გაანიავეთ და თქვენ მიიღებთ კიდევ მინიმუმ ერთ პარტია სოკოს.

როგორც კი შეამჩნევთ დაავადებას, სასწრაფოდ მოაშორეთ სუბსტრატს.


Psilocybe Cubensis მოყვანის თავისებურებანი

ეს სახელმძღვანელო ამომწურავია. ახლა თქვენ იცით ყველაფერი დამოუკიდებლად სოკოს მოყვანის შესახებ.

როგორც კი ისწავლით psilocybin cubensis-ის და psilocybe azurescens სწორად მოვლას, შეძლებთ მის გარეთ მოყვანასაც (მაგალითად ხის ნაპრალში).

არსებობს მრავალი მეთოდი სხვა და სხვა შტამებისათვის. ზოგი მათგანი შედარებით რთულია.

გსურთ მოიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები?

ვიდრე შეისწავლით საკუთარი სოკოების კულტივირებას, საინტერესოა თქვენი მოტივაცია.

თქვენ გსურთ საკუტარი სოკოს მოყვანით გააკეთოთ ფულის ეკონომია?

გრამი მშრალი სოკოს შეძენა შესაძლებელია 5-დან 7 დოლარამდე, რაც არ არის იაფი, რადგან ფსიქოტროპული ეფექტის მისაღებად საჭიროა 2-4 გრამი.

პსილოციბინი სჯობს ლსდ-?

შედარება საკმაოდ რთულია, თუმცა პსილოციბინი ბევრად უსაფრთხოა ლსდ- ქიმიურ შემადგენლობასა და მოქმედებაზე.

არსებობს მრავალი სხვა კითხვა, რომელიც უნდა დაისვას და შეისწავლოს.

არ არის რეკომენდირებული თქვენს ქვეყანაში უკანონობის ჩადენა.

შენიშვნა: აუცილებელია სამედიცინო მუშაკთან გასაუბრება, ვიდრე დაიწყებთ რომელიმე მეთოდის გამოყენებას, განსაკუთრებით ორსული ქალებისათვის.