კანაფის სიყვითლე - მიზეზები და პრევენციის მეთოდები

GanjaSeeds 14 ნოემბერი 2019

გროვერისთვის მზადების ნებისმიერი ეტაპისმთავარი სიგნალიზატორი არის მცენარის ნორმალური მდგომარეობა და ფოთლებისფერი. ცხადია, რომ მხოლოდ აბსოლუტურად მწვანე ფორმირებაეთანხმებასრულიად ფოტოსინთეზის პროცესს. ფოთლების ვიზუალური დაზიანება მიგვიყვანს სინათლის ენერგიის ქიმიურთანტრანსფორმირებამდე, მცენარეების კვების ხარისხისგაუარესებამდე, შედეგად კი კულტურისხარისხიანი დროულ ზრდასადა საერთო განვითარებას დაემუქრება საფრთხე.

რას აღნიშნავს ფოთლების სიყვითლე

ეს ეფექტი ყოველთვის არ მიგვანიშნებს კანაბისის კულტივაციის პრობლემების წარმოქმნაზე, ყვითელი შეფერილობა შეიძლება აღნიშნავდეს, მაგალითად, მცენარის ძალიან ხანგრძლივ განვითარებას. ვიზუალურად დაავადებული ბუჩქი აღმოჩნდება სრულიად ჯანმრთელი. სიმწფის მიყვანამდე დახმარება ადვილია - უბრალოდ მოაცალეთ ყვითელი ფოთლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში , ფოთლები შთანთქავენ მეტ ენერგიას, ვიდრე შეუძლიათ გამოიმუშაონ.ასე ვთქვათ, კულტურის სასარგებლო მოქმედების კოეფიციენტი დაბლა იწევს.

კანაფის სიყვითლე - მიზეზები და პრევენციის მეთოდები

სიყვითლე ადრეულ სტადიაზე

როდესაც საქმე ეხება ზრდის ადრეულ პეროდში ფოთლების სიყვითლეს, გროვერი აუცილებლად უნდა გაერკვეს პრობლემაში. წარმატებული გროვის შaნსი ამ შემთხვევაში იკლებს ყოველდღიურად.

ყლორტის ამ დაავადებას ხშირად იწვევს:

  • ობის წარმოქმნა
  • გადაჭარბებული საკვები
  • გადაჭარბებული მორწყვა

თუნდც არ გქონდეთ გამოცდილება, სრულიად შესაძლებელია კორექტული დიაგნოზისგამოვლენა თითოეული ბუჩქის შესწავლის შემდეგ, გამადიდებელი შუშის გამოყენებით. თუ მთლიან მცენარეებზეა მოდებული, მაშინ საქმე გვაქვს სისტემურ დაავადებასთან.კრონის ქვედა ნაწილში მრავლდებიან მავნე მწერები. თავთავები კი ავადდება ობით, ან იწყებს ლპობას.არსებობენფესვთა სისტემის მავნებლებიც, რომელთაც პირველ რიგში მიეკუთვნებიან ფაროსანები. ყველა ზემოთამოთვლილი უარყოფითი მოვლენას მივყავართ იქამდე, რომ შეუძლებელი გახდება მცენარისგან მივიღოთ სასარგებლო ნივთიერება საჭირო რაოდენობით.

გროვინგის შეცდომები

ბანალურად ჟღერს, მაგრამ კანაფის კულტივაციისთვის არასწორი პირობების შექმნასაც მივყავართ ფოთოლთა სიყვითლემზე. ყველაზე ხშირ შემთხვევებს მიეკუთვნება მაღალი ტემპერატურა და ჭარბი ტენიანობა. დარწმუნებული იყავით, რომ სულ რაღაც ორი დღე-ღამე 30 ცელსიუს გრადუსსზე მაღალ ტემპერატურა სწრაფად შეცვლისთქვენი კულტურის ფერთა პალიტრას. ანალოგიურად მოხდება, თუ ტენიანობის დონე გადასცდება აღნიშნულის 60%-ს. აუცილებელია თავისდროზე რეაგირება, ტემპერატურის დაწევა 25 გრადუსზე და ძალიან ინტესიური განათებისგან მოშორება. არანაირი აივანი და თარო, სადაც პირდაპირ ხვდება მზის სხივები.

არ არის გამორიცხული ფოთლების განლაგება განათებასთან ახლოს, რომელიც ასხივებს მეტ სინათლეს, ვიდრე საჭიროა, ან ზედმეტად ახურებს ჰაერს. უბრალოდ გადავდგავთ მცენარეს მოშორებით და დავაკვირდებით შორიდან.

თუ ფოთლის პლასტინკის ქვედა ნაწილი გამოიყურება უსიცოცხლოდ, საკმარისია დავარეგულიროთ მორწყვა, გავზარდოთ სიხშირე და ერთ ჯერზე მიცემული წყლის ოდენობა. სულ მალე ყლორტები გამოცოცხლდებიან, რაც გაახარებს თქვენს თვალს.

როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, საკვები ელემენტებისარასაკმარისმა რაოდენობამ ან ზედმეტმა მიწოდებამ , შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის ვიზუალური შეცვლა, ფოთლებმა შესაძლოა მიიღონ უკვე ზემოთაღნიშნული არაერთგვაროვანი ფერი. ამასთან, სწორედ გადაჭარბებული კვების გამო აწყდებიან გროვერები უფრო ხშირად სწორედ ასეთ სიტუაციას, ვიდრე გრუნტში სასუქის უკმარისობისას. სიფხიზლე და სიტუაციის ანალიზის ცოდნა - არის წარმატებული გროვნიგის გარანტი.