როგორ უნდა დადგინდეს კანაფის სქესი

GanjaSeeds 20 თებერვალი 2020

ჩვეულებრივ, კანაფის სქესის დადგენა უკვე ვეგეტატიურ ეტაპზეა შესაძლებელი. მისი ზრდის მე -4 კვირის განმავლობაში. თუმცა,კანაფის მრავალი სახეობაა, რომელსაც ყვავილობის დაწყებამდე სქესის ნიშნები არ აქვთ. როგორც კი მცენარეს გადაიყვანთ 12 საათიანი განათების და 12 საათიანი სიბნელის რეჟიმში, ის იწყებს ყვავილობას. ნახევარმთვარეობის დროს მცენარე 2-3 ჯერ იზრდება. ამ ეტაპზე, მცენარეები იწყებენ სქესობრივი მახასიათებლების ჩვენებას.

თუმცა, არსებობს ისეთი ჯიშები, რომლებიც ყვავილობის დროსაც კი არ აჩვენებენ სქესობრივ მახასიათებლებს. როგორც წესი, ეს არის სხვადასხვა სახის ეკვატორული სატივა. ამ შემთხვევაში, აუცილებელია შემცირდეს სინათლის რაოდენობა 10 საათამდე და სიბნელის გაიზარდოს 14 საათამდე.

მდედრობითი სქესის კანაფი

მდედრობითი სქესის კანაფი

მდედრობითი კანაფის სახეობები შეიძლება განისაზღვროს მათი მსხლის ფორმის ყვავილებით, თეთრი ბუსუსის თანხლებით, რომლებიც ამოზრდილია მის ზემოდან. თუმცა, ძალიან ხშირად მდედრობითი სქესის მცენარეზე ბუსუსები არ აღინიშნება ყვავილობის დაწყებამდე.

მამრობითი სქესის კანაფი

მამრობითი სქესის კანაფი

მოკლედ, მამრობითი სქესის კანაფის ყვავილები შეგვიძლია ავღწეროთ როგორც "ბურთი ფეხზე". მაგრამ, თუ თქვენ 100% დარწმუნებული არ ხართ, რომ ეს მამრობითი მცენარეა, მაშინ მიეცით კიდევ გარკვეული დრო მოსამწიფებლად. დროთა განმავლობაში, მდედრობით სორტებს უვითარდებათ ბუსუსები, ხოლო მამრობით ჯიშებს არა. გარდა ამისა, მამრობითი კანაფის წვერზე ჩამოყალიბდება "კვერცხების" მტევანი.

ჰერმოფროდიტი

კანაფში, მამრობითი და მდედრობითი სქესის გარდა, არსებობს ჰერმოფროდიტები, რომლებსაც აქვთ მამრობითი და მდედრობითი სქესის მახასიათებლები. როგორც წესი, ისინი იზრდება მდედრობითი კანაფის სახეობებიდან.

ბუნებაში, ისინი ხშირად ჩნდებიან ყვავილობის ბოლო ეტაპზე, სიცივის მოახლოებასთან ერთად. როდესაც მცენარე გრძნობს, რომ სიცივე ახლოვდება, ის ცდილობს საკუთარი თავის დამტვერვას, რომ თესლის სახით შთამომავლობა დატოვოს. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი. მცენარის ყველა ენერგია მიმართულია არა ფისის შესაქმნელად, რომელიც შეიცავს THC-ს, არამედ თესლის შექმნისკენ. ასევე, ჰერმოფროდიტებს შეუძლიათ სხვა მდედრობითი სქესის მცენარეების დამტვერვა. ასეთი მცენარეების თესლის გამოყენება არ არის საუკეთესო ვარიანტი! მისი გენეტიკა შეიძლება მშობლებისგან თესლებში გადავიდეს. მუტაცია განსაკუთრებით შესამჩნევი იქნება მესამე თაობაში.

ბოლო პერიოდში ჰერმოფროდიტებს ქმნიან სპეციალურად, ხელოვნურად, რომ მიიღონ კანაფის ფემინიზირებული ჯიშები. გროვერებს მდედრობითი სქესის კანაფი მიყავთ ზღვრამდე, წყლის , შუქის და სასუქის რაოდენობის შემცირებით. ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ თესლი არ იყოს რეგულარული, არამედ იყოს ფემინიზირებული.