კანაფის ყვავილობა

GanjaSeeds 07 თებერვალი 2020

კანაფის ყვავილობა არის მთავარი და გარდამავალი ეტაპი მის განვითარებაში. როდესაც მცენარეს სინათლის ციკლს გადაიყვანთ 12 საათიან ნათებაზე და 12 საათიან სიბნელის რეჟიმზე, ყვავილობა დაიწყება. ამის შემდეგ, მცენარე იწყებს ბევრად სწრაფად ზრდას (2-3 ჯერ უფრო მეტად), 2-3 კვირის განმავლობაში. ამ ეტაპზე, მცენარე იწყებს ძალიან ძლიერი, სპეციფიკური სუნის გამოყოფას.

კანაფის ყვავილობის პერიოდი, თავიდან ბოლომდე "კონუსების" სრულ სიმწიფემდე, დამოკიდებულია მცენარის შერჩეულ ჯიშზე და იმაზე, თუ რამდენად ძლიერი განათება გამოიყენებოდა გასაშენებლად. საშუალოდ, ინდიკა 6 – დან 8 კვირამდეა, ხოლო სატივა 8 – დან 12 კვირამდე.

კონუსები იღებს მასას 25%-ით ყვავილობის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში.

კანაფის ყვავილობა

კანაფის ყვავილობისთვის იდეალური განათების ციკლია 12-დან 12 საათამდე. თუ მინიმუმ საათით მეტი შუქი ექნება, ყვავილობის დრო გაიზრდება - 10-15% -ით. მოცემული მეთოდის დროს (13 /11 ზე), მოსავალი როგორც წესი შედარებით მეტია, მაგრამ ამავე დროს, კონუსებზე იზრდება უფრო მეტი ფოთლები. სხვა განათების ციკლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომელიც სრულ 24 საათს არ ითვალისწინებს, პროფესიონალი მევენახეები თვლიან, რომ ეს უკიდურესად არასასურველია კანაფის მოშენებისთვის. მართლაც, ბუნებაში, ყველა ცოცხალი არსება და მცენარე ზუსტად არსებობს მოცემულ რიტმში - 12-დან 12-მდე.

რა თქმა უნდა, ეკვატორში იზრდება მცენარეები, რომლებიც არ არიან მგრძნობიარე ან არიან ნაკლებად მგრძნობიარე განათების რეჟიმის მიმართ. მცენარეების ასეთი ჯიშები ყვავის მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი მზად არიან ამისათვის. უკიდურესად რთულია ამგვარი მცენარეების აყვავების პერიოდის წინასწარ განსაზღვრა ან გამოთვლა!